Διαφημίσεις εφαρμογών: Αλλαγή στην επιβολή της πολιτικής για εφαρμογές

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Από τους επόμενους μήνες και στο εξής, οι εφαρμογές για κινητά που χρησιμοποιούν μορφές διαφήμισης, όπως διαφημίσεις προώθησης εφαρμογών ή διαφημίσεις αφοσίωσης σε εφαρμογές θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές διαφήμισης που εφαρμόζουμε. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συμμορφώνονται όχι μόνο οι διαφημίσεις, αλλά και οι εφαρμογές που προωθούνται ή προς τις οποίες οδηγούν οι σύνδεσμοι σε βάθος. Περιεχόμενα όπως η σελίδα εγκατάστασης εφαρμογής, οι οθόνες εκκίνησης, οι δηλώσεις αποποίησης, η αρχική οθόνη και οι σελίδες προς τις οποίες οδηγούν οι σύνδεσμοι σε βάθος από διαφημίσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις πολιτικές διαφήμισης που εφαρμόζουμε. Οι διαφημίσεις για μη συμμορφούμενες εφαρμογές θα απορρίπτονται, ενώ επίσης θα διακόπτεται η προβολή τους.

(Δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2016)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού