Reklamy na aplikace: Změna uplatňování zásad pro aplikace

Během několika příštích měsíců začneme vyžadovat, aby mobilní aplikace, které využívají formáty reklamy jako například reklamy propagující aplikace nebo reklamy vyzývající k interakci s aplikacemi, splňovaly naše zásady inzerce. Zásady tedy budou muset splňovat nejen reklamy, ale i aplikace, které reklama propaguje nebo na ně přímo odkazuje. Obsah typu instalační stránky aplikace, úvodní obrazovky, obrazovky s prohlášením, domovské obrazovky či stránek, na které reklamy přímo odkazují, bude muset splňovat naše zásady inzerce. Reklamy na aplikace, které příslušné zásady nesplní, budou zamítnuty a přestanou se zobrazovat.

(Publikováno v květnu 2016)

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?