Реклами в приложения: Промяна в прилагането на правилата за приложения

След няколко месеца мобилните приложения, които използват рекламни формати, като реклами, популяризиращи приложение, или ангажиращи реклами за приложение, ще трябва да спазват правилата ни за рекламиране. Това означава, че не само рекламите, но и приложенията, които се популяризират или са пряко свързани, ще трябва да са в съответствие с правилата. Съдържание – като страницата за инсталиране на приложението, първоначалните екрани, съобщенията за отказ от отговорност, началната страница и пряко свързаните страници от реклами – ще трябва да спазва правилата ни за рекламиране. Реклами за приложения, които не са в съответствие, няма да бъдат одобрявани и ще престанат да се показват.

(Публикувано през май 2016 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?