Ενημέρωση πολιτικής σχετικά με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Η πολιτική του Google Ads σχετικά με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες θα αλλάξει τον Ιούλιο. Η αλλαγή της πολιτικής θα περιορίσει την προβολή των διαφημίσεων που σχετίζονται με δάνεια Payday και παρόμοια μέσα. Η αλλαγή θα είναι καθολική. Η συγκεκριμένη ενημέρωση θα βελτιώσει την εμπειρία των διαφημιζόμενων και των χρηστών σχετικά με αυτά τα προϊόντα. Αφού τεθεί σε ισχύ η νέα πολιτική, η περιγραφή της πολιτικής θα ενημερωθεί, προκειμένου να αντικατοπτρίζει την εν λόγω αλλαγή.

(Δημοσιεύτηκε τον Μάιο του 2016)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού