Vylepšení centra nápovědy k zásadám Google Ads

V červnu 2016 se chystáme přejmenovat a přeuspořádat některé zásady a stránky Google Ads, abychom docílili lepší čitelnosti a srozumitelnosti. Všechny akce týkající se zásad a související zprávy inzerentům Google již budou obsahovat aktualizované názvy zásad. Tyto změny nebudou mít žádný vliv na to, co zásady aktuálně omezují či zakazují.

Několik příkladů chystaných změn:

Inzerenti mohou zaznamenat, že některé z našich zásad, například nedoložené srovnávání s konkurencí nebo málo zřejmá relevance, které jsou momentálně součástí publikačních zásad, budou po reorganizaci spadat mezi zásady o uvádění nepravdivých informací.

Požadavky na formát reklamy budou jasně uvedeny v hlavní navigační nabídce zásad, aby inzerenti snáze našli zásady týkající se jednotlivých formátů reklam.

(Publikováno 2. května 2016)

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?