Подобрения в Помощния център за правилата на Google Ads

През юни 2016 г. ще преименуваме и реорганизираме някои от правилата и страниците в Google Ads с цел повече яснота и разбираемост. Всички действия, свързани с правилата, и съответните съобщения до рекламодателите в Google ще включват актуализирани имена на правилата. Имайте предвид, че тези промени няма да засегнат текущите ограничения и забрани, които налагат правилата.

Следват няколко примера за нещата, които се променят:

Рекламодателите ще забележат, че след реорганизацията някои от правилата ни, като „Недоказани твърдения за конкурентоспособност“ и „Неясна уместност“, които понастоящем са част от редакционните правила, ще бъдат прилагани като част от правилата за измамно представяне.

Изискванията за рекламния формат ще бъдат изрично изброени в основното меню за навигация на правилата. По този начин на рекламодателите ще им бъде по-лесно да намират правилата, приложими за различните рекламни формати.

(Публикувано на 2 май 2016 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?