Здравеопазване: Онлайн аптеки и производители на фармацевтични продукти в Норвегия и Австрия

Правилата на Google Ads за здравеопазването ще се променят през април 2016 г., за да се допусне популяризирането на онлайн аптеките съгласно местните закони в Норвегия и Австрия. С промяната се допуска също така производители на фармацевтични продукти да популяризират лекарства за свободна продажба в съответствие с местните закони в Норвегия и Австрия. Промяната ще бъде отразена в описанието на правилата след влизането им в сила.

(Публикувано през март 2016 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?