Здравеопазване: Трансгранично насочване на онлайн аптеки към Германия

През април 2016 г. Google Ads ще започне да разрешава на отговарящи на условията онлайн аптеки в Обединеното кралство и Нидерландия да насочват реклами към Германия в съответствие с всички приложими закони и разпоредби. След като промяната влезе в действие, рекламодателите в Google ще могат да кандидатстват за необходимите сертификати, като използват онлайн формуляра ни за кандидатстване.

(Публикувано през март 2016 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?