Здравеопазване: Трансгранично насочване на онлайн аптеки към Германия

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

През април 2016 г. Google Ads ще започне да разрешава на отговарящи на условията онлайн аптеки в Обединеното кралство и Нидерландия да насочват реклами към Германия в съответствие с всички приложими закони и разпоредби. След като промяната влезе в действие, рекламодателите в Google ще могат да кандидатстват за необходимите сертификати, като използват онлайн формуляра ни за кандидатстване.

(Публикувано през март 2016 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню