Andere beperkte bedrijven

We beperken bepaalde soorten bedrijven in de advertenties die ze via Google weergeven om te voorkomen dat gebruikers worden uitgebuit, zelfs als die afzonderlijke bedrijven zich lijken te houden aan ons beleid. Op basis van onze doorlopende beoordelingen en feedback van gebruikers en instanties voor consumentenbescherming, identificeren we soms producten of services die vatbaar zijn voor misbruik. Als we van mening zijn dat bepaalde soorten bedrijven een hoger risico vormen voor de gebruikersveiligheid of -ervaring, kunnen we besluiten om de weergave van hieraan gerelateerde advertenties te beperken of te stoppen.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van zaken die u moet vermijden in uw advertenties. Herhaalde schendingen van ons beleid kunnen leiden tot opschorting van uw account. Lees wat er gebeurt als u ons beleid schendt.

Fondsenwerving

Niet toegestaan U mag alleen verzoeken om financiering of donaties namens een politicus, politieke partij of van belasting vrijgesteld goed doel.

Opmerking: De bestemming van de advertentie moet duidelijk vermelden of donaties zijn vrijgesteld van belasting of niet.
 
Meer informatie over het corrigeren van een afgekeurde advertentie of extensie

Gratis desktopsoftware

Niet toegestaan Advertenties voor gratis desktopsoftware worden alleen toegestaan als de specifieke software waarvoor reclame wordt gemaakt in de advertentie wordt genoemd en de advertentie gebruikers doorstuurt naar de erkende online distributiebron voor de software.

Voorbeelden: uitvoerbare bestanden (zoals .exe- of .dmg-bestanden, gezipte bestanden, extensies, plug-ins, add-ons of desktop-apps) die kunnen worden uitgevoerd op desktopcomputers, laptops of notebooks en waarvoor geen betalingsgegevens hoeven te worden opgegeven om ze te downloaden; gratis proefperioden; freeware; shareware; freemium software; demo's die downloadbare content aanbieden.
 
Opmerking: De erkende bron mag geen voorgeschiedenis van of reputatie ten aanzien van beleidsschendingen hebben.

 

Probleemoplosser: niet-ondersteund bedrijf
  1. Registreer uw website als de erkende bron als u de uitgever van de specifieke software bent waarvoor u reclame wilt maken. Als we vaststellen dat uw website de erkende bron is, kunnen we uw afgekeurde advertenties alsnog goedkeuren.
  2. Wijzig de bestemming van uw advertentie. Als een andere website al is geregistreerd als de erkende distributiebron voor uw software, bewerkt u de advertentie, zodat de uiteindelijke URL verwijst naar de goedgekeurde bestemming.

Nadat u de advertentie heeft bewerkt en opgeslagen, wordt deze verzonden voor beoordeling. We beoordelen de meeste advertenties binnen één werkdag, hoewel dit soms langer duurt als er een uitgebreidere beoordeling is vereist.

Als u deze schendingen niet kunt oplossen of als u ervoor kiest dit niet te doen, verwijdert u uw advertentie om te voorkomen dat uw account in de toekomst wordt opgeschort vanwege te veel afgekeurde extensies. 

Lokale diensten

Als onderdeel van een beperkte bètatest worden advertenties voor slotenmakers en garagedeurreparatie beperkt in specifieke gebieden. Als u in deze gebieden wilt adverteren, moet u geavanceerde verificatie aanvragen. Meer informatie over geavanceerde verificatie.

Advertenties voor lokale services kunnen nog steeds worden weergegeven buiten de beperkte gebieden, zelfs als het bedrijf de verificatie niet heeft voltooid.

Consumentenvoorlichting

Voor bedrijfssegmenten waarvoor gewoonlijk consumentenvoorlichting wordt verstrekt, kan Google de manier beperken waarop die producten en services worden weergegeven.

Voorbeeld: 'penny veilingen' (Google Ads geeft advertenties voor 'penny veilingen' alleen weer als de term 'penny veiling', 'penny auction' of een vergelijkbare term in de zoekopdracht van de gebruiker voorkomt. In het Google Display Netwerk worden deze advertenties alleen weergegeven op sites die zijn gerelateerd aan veilingen.)

Wat is consumentenvoorlichting?

Consumentenvoorlichting verwijst naar meldingen met informatie over de risico's en voordelen van bepaalde producten en services. Deze meldingen worden meestal verspreid door organisaties die de belangen van consumenten behartigen. Voorbeeld van organisaties die consumentenvoorlichting geven, zijn ConsuWijzer (Nederland), de Federal Trade Commission (VS), het Office of Fair Trading (VK), de Consumer Affairs Agency (Japan) en andere landelijke instanties die opkomen voor de belangen van consumenten. Consumentenorganisaties kunnen overheidsinstellingen zijn, maar ook onafhankelijke verenigingen voor consumentenbelangen.

Hoe is consumentenvoorlichting van invloed op advertenties?

Als over een bepaald product in één land consumentenvoorlichting wordt verstrekt, kan Google de manier wijzigen waarop advertenties over dat product wereldwijd worden weergegeven. Zo kunnen gebruikers nog steeds advertenties voor deze soorten producten te zien krijgen wanneer ze specifiek daarnaar op zoek zijn, maar worden andere gebruikers beschermd die zich mogelijk niet bewust zijn van de zorgen en het belang van de consument met betrekking tot vergelijkbare producten.

 

Overheidsdocumenten en officiële services

Het volgende is niet toegestaan:

Niet toegestaan Promoties voor documenten en/of services die het mogelijk maken om officiële documenten of informatie die rechtstreeks verkrijgbaar zijn bij een overheid of een door de overheid gemachtigde dienstverlener, te verkrijgen, te vernieuwen, te vervangen of op te zoeken.

Voorbeelden (geen volledige lijst): paspoorten en andere nationale identiteitsbewijzen; bewijs van permanent verblijf; bewijs van immigratiestatus/-registratie; rijbewijzen; reisdocumenten zoals visums en Electronic Travel Authorizations (eTA's); socialezekerheidskaarten; jacht- of visvergunningen; vuurwapenvergunningen of -registratie; en documenten of informatie die zijn afgeleid van officiële registers, zoals geboorteakten, huwelijkscertificaten en militaire archieven
 

Niet toegestaan Promoties voor hulp bij aanvragen voor of betalingen van officiële services die rechtstreeks beschikbaar zijn bij een overheid of een gemachtigde dienstverlener.

Voorbeelden (geen volledige lijst): hulp met aanvragen voor aanstellingen bij of uitkeringen van de overheid; hulp bij aanvragen voor een officiële adreswijziging, een officiële naamswijziging, niet-geclaimd geld of bewaarservice voor post; en hulp bij betalingen van transportkosten, zoals tol- of filetarieven

Services die niet worden beperkt door dit beleid

De volgende professionele services worden niet beperkt door dit beleid: services voor belastingaangifte, juridische dienstverlening, services voor business-to-business (B2B) en ondernemingen, immigratieadvocaten en -consultants waarbij de nadruk ligt op advies en niet alleen op bepaalde reisdocumenten of officiële services verkrijgen.

Als u een overheid of gemachtigde dienstverlener bent, is deze advertentiebeperking niet op u van toepassing. Een gemachtigde dienstverlener wordt gedefinieerd als een bedrijf dat door de oorspronkelijke dienstverlener (de overheid) officieel is aangewezen om namens de overheid bepaalde producten of services te leveren die meestal worden uitgevoerd of eerder zijn uitgevoerd door de overheid zelf. Tot gemachtigde dienstverleners behoren geen entiteiten die geautoriseerde dienstverleners of resellers zijn. Als u een overheid of gemachtigde dienstverlener bent en denkt dat dit beleid ten onrechte op u is toegepast, kunt u hier contact met ons opnemen.

Telefoongids-, doorschakel- en opnameservices

Het volgende is niet toegestaan:

Niet toegestaan Promoties voor telefoongids-, doorschakel- en opnameservices

Voorbeelden (niet-volledige lijst): telefoongids-, doorschakel- en opnameservices. Voor deze services moet meestal een telefoonnummer worden gebeld om een ander telefoonnummer te krijgen (of bedrijfsinformatie zoals een adres) of om te worden doorverbonden met een andere service.

Kaartverkoop voor evenementen

Niet toegestaan Verkopers van kaartjes voor evenementen mogen adverteren als ze zijn gecertificeerd door Google. Houd er rekening mee dat als u kaartjes doorverkoopt of linkt naar sites waarop kaartjes worden doorverkocht, u aan bepaalde bestemmingsvereisten moet voldoen om te worden gecertificeerd.

Vereisten voor advertenties voor wederverkoop van kaartjes voor evenementen

Het volgende is niet toegestaan:

Niet toegestaan Advertenties die worden weergegeven door verkopers van kaartjes voor evenementen die kaartjes doorverkopen of linken naar sites waarop kaartjes worden doorverkocht en die niet voldoen aan de toepasselijke advertentievereisten

Borgstellingsservices

Het volgende is niet toegestaan:

Niet toegestaan Advertenties voor borgstellingsservices

Voorbeelden: commerciële borgstellingsverleners, financieringsservices voor borgstelling, premiejagers, borgtochtgeldschieters, borgstellingsservices op het gebied van immigratie, borgstellingsservices op het gebied van hechtenis

Technische ondersteuning voor consumenten door derden

Het volgende is niet toegestaan:
 
Niet toegestaan Technische support door derden voor technologieproducten voor consumenten en online services
 
Voorbeelden (niet-volledige lijst): technische support voor probleemoplossing, beveiliging, virusverwijdering, internetconnectiviteit, online accounts (bijvoorbeeld wachtwoorden resetten of support voor inloggen) of software-installatie
 
Opmerking: We staan advertenties toe voor de verkoop van consumententechnologie waarbij de bestemmingspagina navigatiefuncties voor technische support kan bevatten.

Hulp nodig?

Als u vragen heeft over ons beleid, kunt u ons dit laten weten: contact opnemen met Google Ads-support
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?