Požiadavky na cieľ

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich cieľom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Chceme zaistiť pozitívny dojem spotrebiteľov, keď kliknú na vašu reklamu. Ciele reklám preto musia používateľom ponúkať jedinečnú hodnotu, byť funkčné, užitočné a umožňovať jednoduchú navigáciu.

Nižšie nájdete niekoľko príkladov, čomu by ste sa vo svojich reklamách mali vyhýbať. Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Dojem z cieľa

Nepovoľujeme:

Nepovolené Ciele alebo obsah so zbytočne zložitou alebo frustrujúcou navigáciou

Príklady: webové stránky s vyskakovacími oknami alebo intersticiálnymi reklamami, ktoré používateľa rušia pri prezeraní požadovaného obsahu; webové stránky, ktoré znemožňujú alebo narúšajú používanie tlačidla Späť v prehliadači; webové stránky, ktoré sa vo väčšine obľúbených prehliadačov a zariadení načítavajú pomaly alebo na zobrazenie vstupnej stránky vyžadujú stiahnutie ďalšej aplikácie (mimo bežných doplnkov prehliadača).

červená značka x Odkazy, ktoré spúšťajú priame sťahovanie z reklamy alebo odkazujú na e-mailovú adresu či súbor

Príklady: obrázky, videá, zvukové súbory, dokumenty.

Poznámka: Tieto pravidlá zahŕňajú súbory vo formáte PDF, hoci je súbor vo formáte PDF informatívny alebo obsahuje špecifikácie produktu.

červená značka x Ciele obsahujúce zavádzajúce prvky

Príklady: webové stránky, ktoré automaticky presmerovávajú bez akcie používateľa; webové stránky obsahujúce reklamy, ktoré sa podobajú na systémové alebo webové upozornenia či chybové hlásenia.

Ako problém vyriešiť: dojem z cieľa
 1. Nájdite problém. Na základe pravidiel uvedených vyššie a ďalších vysvetlení uvedených nižšie identifikujte problém.

  Vyskakovacie okná: Za vyskakovacie okno považujeme každé okno bez ohľadu na jeho obsah, ktoré sa otvorí popri pôvodnej vstupnej stránke. Tu je niekoľko príkladov:

  • časované vyskakovacie okná;
  • samozatváracie vyskakovacie okná;
  • občasné vyskakovacie okná;
  • vyskakovacie okná generované zo samotnej reklamy;
  • vyskakovacie okná, ktoré spúšťajú proces sťahovania;
  • skryté vyskakovacie okná.

  Intersticiálne reklamy povoľujeme, pokiaľ používateľovi nebránia v odchode z webových stránok. Prijateľná intersticiálna reklama je síce podobná vyskakovaciemu oknu, ide však o typ grafiky, ktorá neotvára nové okno prehliadača, ale zobrazuje sa v rámci vstupnej stránky a používateľovi nebráni v odchode z webových stránok alebo aplikácie.

  Ak nemáte kontrolu nad funkciami svojej vstupnej stránky, kontaktujte poskytovateľa hostingu alebo vlastníka webových stránok či aplikácie a požiadajte ho o odstránenie všetkých vyskakovacích okien zo vstupnej stránky.

 2. Vyriešte problém s cieľom reklamy. Ak nedokážete vyriešiť problém s cieľom reklamy, aktualizujte reklamu tak, že nastavíte nový cieľ, ktorý je v súlade s týmito pravidlami.
 3. Upravte reklamu. Reklama a jej cieľ sa znova odošlú na kontrolu.

  Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie.

Ak vaše webové stránky obsahujú zavádzajúce prvky, odstráňte porušenie podľa týchto pokynov:

 1. Skontrolujte stav svojich webových stránok v službe Google Search Console.
 2. Odstráňte zo svojich webových stránok všetky zavádzajúce prvky.
 3. Postupujte podľa pokynov na odoslanie žiadosti o prehodnotenie.
 4. Ak počas kontroly zistíme, že vaše webové stránky už neobsahujú zavádzajúce prvky, vaše reklamy sa budú môcť znova zobrazovať.
Ak tieto porušenia neviete alebo nechcete vyriešiť, odstráňte danú reklamu a predíďte tak tomu, aby sme váš účet v budúcnosti pozastavili pre príliš veľa zamietnutých reklám.

Nedostatok pôvodného obsahu

Nepovoľujeme:

červená značka x Obsah cieľa, ktorý bol vytvorený predovšetkým na zobrazovanie reklám

Príklady: zvyšovanie návštevnosti (prostredníctvom praktiky označovanej ako „arbitráž“ alebo inými spôsobmi) cieľov, ktoré obsahujú viac reklám než pôvodného obsahu, veľmi málo pôvodného obsahu alebo žiadny pôvodný obsah, prípadne nadmerné množstvo reklamy.

červená značka x Obsah cieľa skopírovaný z iného zdroja bez pridanej hodnoty vo forme pôvodného obsahu či ďalších funkcií

Príklady: zrkadlenie, rámcovanie, odcudzenie obsahu z iného zdroja, šablóny alebo vopred vygenerované webové stránky, ktoré poskytujú duplicitný obsah.

červená značka x Ciele, ktoré majú výhradný účel presmerovať používateľov inde

Príklady: prepojovacia stránka, portálová stránka, stránka brány alebo iné sprostredkovacie stránky, ktoré slúžia iba na prepojenie na iné webové stránky.

červená značka x Ciele, ktoré zobrazujú správu o tom, že na nich nie sú poskytované žiadne služby

Príklady: parkovaná doména; web, ktorý je určený iba na rezerváciu webovej adresy; web s oznámením „Vo výstavbe“, „Už čoskoro“ a podobne.

červená značka x Ciele, ktoré sú nezrozumiteľné alebo nedávajú zmysel

Príklady: prázdne stránky, nezmyselný obsah vstupnej stránky.

Ako problém vyriešiť: nedostatok pôvodného obsahu

Toto porušenie môžete vyriešiť dvoma spôsobmi:

 1. Vyriešte problém s cieľom reklamy. Zamerajte sa na okamžité poskytnutie užitočného, jedinečného a pôvodného obsahu a nezahlťte cieľ reklamami, a to bez ohľadu na relevantnosť reklám pre váš reklamný text. Odstráňte všetky sústavy rámov HTML, ktoré kopírujú obsah z iných domén, než je doména vstupnej stránky reklamy. Ak sa na vašich webových stránkach alebo vo vašej aplikácii nachádza funkcia vyhľadávania, dbajte na to, aby výsledky vyhľadávania neboli iba skopírované z iných webových stránok alebo aplikácií. Skontrolujte, či platnosť registrácie vašich webových stránok nevypršala.

  Keď aktualizujete cieľ tak, aby bol v súlade s našimi pravidlami, upravte danú reklamu a uložte ju. Reklama a jej cieľ sa znova odošlú na kontrolu.

 2. Vyberte iný cieľ. Ak nechcete alebo nemôžete vykonať zmeny v cieli, upravte cieľovú webovú adresu reklamy tak, aby odkazovala na odlišnú časť vašich webových stránok alebo aplikácie, ktorá je v súlade s pravidlami.

Ak tieto porušenia neviete alebo nechcete vyriešiť, odstráňte danú reklamu a predíďte tak tomu, aby sme váš účet v budúcnosti pozastavili pre príliš veľa zamietnutých reklám.

Nesúlad cieľa

Nepovoľujeme:

Nepovolené Reklamy, ktoré presne nezodpovedajú cieľu, kam je používateľ nasmerovaný

Príklady: použitie zobrazenej webovej adresy www.google.com, ktorá však vedie na vstupnú stránku s webovou adresou www.youtube.com; používanie funkcie vkladania kľúčových slov v doméne najvyššej alebo druhej najvyššej úrovne zobrazenej webovej adresy, ako napríklad www.{keyword}.com.

Nepovolené Doména alebo prípona domény v zobrazenej webovej adrese, ktorá sa nezhoduje s cieľovou webovou a mobilnou adresou

Príklady: zobrazená webová adresa: google.com a cieľová webová adresa: example.com; zobrazená webová adresa: example.com a cieľová webová adresa: example.org.

Nepovolené Nepoužitie subdomény na jednoznačné odlíšenie webu od ostatných webov hosťovaných na príslušnej doméne alebo od nadradenej domény

Príklady: zobrazená webová adresa: blogspot.com a cieľová webová adresa: mycompany.blogspot.com.

Poznámka: Subdoména nie je povinná, ak doménu používa výhradne iba jedna firma.

Nepovolené Presmerovania z cieľovej webovej adresy, ktoré privedú používateľa na odlišnú doménu

Príklad: cieľová webová adresa http://example.com presmeruje na http://example2.com.

Nepovolené Šablóny sledovania, ktoré nevedú k rovnakému obsahu ako cieľová webová adresa

Príklad: cieľová webová adresa vedie na stránku kategórie výrobku, ale šablóna sledovania smeruje používateľa na stránku konkrétneho výrobku.

Ako problém vyriešiť: nesúlad cieľa
 1. Skontrolujte svoje webové adresy. Webové stránky alebo aplikácie zobrazené v reklame (vaša zobrazená webová adresa) musia presne uvádzať, na ktoré webové stránky alebo do ktorej aplikácie sa používatelia dostanú, keď kliknú na reklamu (vaša vstupná stránka). Vstupná stránka je miesto, kam sa používatelia dostanú po prechode cez ľubovoľné presmerovania spojené s koncovou alebo cieľovou webovou adresou, prípadne šablónou sledovania, ktorú ste nastavili.

  E‑mail informujúci o zamietnutí uvádza doménu, na ktorú odkazovala vaša reklama v čase kontroly. Pomocou nástroja Search Console môžete tiež skontrolovať cieľovú vstupnú stránku svojej webovej adresy, aby ste sa uistili, či sa výsledná doména zhoduje s doménou vašej zobrazenej webovej adresy.

  Webové adresy kľúčových slov: Tieto pravidlá platia pre webové adresy kľúčových slov, ktoré sa nezhodujú so zobrazenou webovou adresu. Prečítajte si, ako upraviť webové adresy kľúčových slov.

  Sledovanie: Parameter sledovania v cieľovej webovej adrese môže v prípade, že pred parameter sledovania nie je vložený parameter {ignore}, spôsobiť nesúlad cieľa. Ak v cieľovej webovej adrese používate sledovanie vrátane dynamického identifikátora zo systému sledovania tretej strany, pred parameter sledovania v cieľovej webovej adrese je potrebné vložiť parameter {ignore}.

  Nepovolené Nepovolené: http://example.com/?tracking=123&id=DynamicId

  Nepovolené Povolené: http://example.com/?{ignore}tracking=123&id=DynamicId

  Šablóny sledovania: Ak potrebujete vykonať presmerovanie na inú doménu, zvážte nastavenie šablóny sledovania. Nezabúdajte, že šablóny sledovania musia viesť používateľa k rovnakému obsahu ako cieľová webová adresa. Akýkoľvek rozdiel, ktorý šablóna sledovania zavedie do webovej adresy (vrátane parametrov a subdomén), môže viesť používateľa k odlišnému obsahu než cieľová webová adresa.

  Zmeny šablón sledovania na úrovni reklamy, kľúčového slova alebo odkazu na podstránku budú skontrolované automaticky. Ak ste však vytvorili šablónu sledovania pre celú reklamnú skupinu, kampaň alebo účet, budete musieť po oprave šablóny požiadať o kontrolu.

  Zobrazené webové adresy proxy serverov: V prípade niektorých nákupných platforiem, farmaceutických výrazov, predajcov a domén s nevhodnými výrazmi sa niekedy môže použiť odlišná doména, aby sa zabránilo zobrazovaniu nevhodných výrazov. Požiadajte o kontrolu, aby ste zistili, či spĺňate podmienky. Upozorňujeme, že táto možnosť nie je k dispozícii pre rozšírené textové reklamy.

 2. Upravte svoje webové adresy tak, aby boli v súlade s pravidlami.

  Reklama sa po úprave a uložení odošle na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

Ak tieto porušenia neviete alebo nechcete vyriešiť, odstráňte danú reklamu a predíďte tak tomu, aby sme váš účet v budúcnosti pozastavili pre príliš veľa zamietnutých reklám.

Nefunkčný cieľ

Nepovoľujeme:

červená značka x Ciele, ktoré nefungujú správne, prípadne boli nesprávne konfigurované

Príklady: web, ktorý vracia kód chyby klienta alebo servera HTTP; web, ktorý vracia chybu overenia; web, ktorý nefunguje v bežných prehliadačoch a zariadeniach.

Ako problém vyriešiť: nefunkčný cieľ
Poznámka: Používatelia inteligentných kampaní môžu mať nárok vybrať si svoj firemný profil (optimalizovaný pre vašu reklamu) ako svoju vstupnú stránku, ak ich vlastné webové stránky nefungujú.
 1. Skontrolujte zadanú webovú adresu. Skontrolujte adresy vstupných stránok, kľúčových slov, dynamického sledovania a priamych odkazov a ubezpečte sa, že sú správne a neobsahujú žiadne preklepy.
 2. Vyriešte problém s cieľom reklamy. Ak je zadaná webová adresa správna, vaša aplikácia alebo webové stránky pravdepodobne nefungujú, ako majú. Skontrolujte tieto veci:

  Webové stránky a aplikácie: Vaša reklama nemôže odkazovať na aplikáciu, ktorá je momentálne vo vývoji, ani na webové stránky vracajúce neplatný stavový kód HTTP. Aj keď sa vám webové stránky úspešne načítavajú, možno sa nenačítavajú správne v iných prípadoch, napríklad v iných webových prehliadačoch alebo zariadeniach, prípadne pri načítaní systémom Google Ads. Vaša aplikácia alebo webové stránky musia fungovať správne v oblasti, na ktorú je reklamná kampaň zacielená. Cieľ reklamy skontrolujte v rôznych prehliadačoch a zariadeniach, aby ste sa uistili, že vždy odkazuje na fungujúce webové stránky alebo aplikáciu. Aplikácie nemôžu byť propagované na miestach, kde ich nie je možné stiahnuť.

  Kódy odpovede HTTP: Zistite, k akej chybe (a kde presne) dochádza vo vašom cieli. Upozorňujeme, že chybu môže spôsobovať špecifický komponent na stránke (napríklad kód JavaScript). Uvádzame niekoľko príkladov nástrojov na prácu s hlavičkami protokolu HTTP, ktoré vám môžu pomôcť:

  Keď zistíte, aký kód produkuje vstupná stránka, pozrite si definície a tipy na riešenie jednotlivých stavových kódov HTTP. Ak sa vám problém so vstupnou stránkou ani takto nepodarí identifikovať, kontaktujte správcu webových stránok alebo poskytovateľa hostingu a požiadajte ho o pomoc.

  V prípade webových stránok, ktoré nedávno migrovali z protokolu HTTP na protokol HTTPS, by ste mali nastaviť presmerovanie na novú webovú adresu HTTPS alebo aktualizovať webové adresy vo svojich reklamách a rozšíreniach. Ak tak neurobíte, webová adresa môže byť neprístupná, čo by viedlo k zamietnutiu reklamy alebo rozšírenia.

  Reklamy na interakciu s aplikáciou: Skontrolujte, či ste správne nastavili webovú adresu priameho odkazu a či nepoužívate nástroj na sledovanie tretej strany. Reklamy na interakciu s aplikáciou takéto nástroje v súčasnosti nepodporujú.

  Reklamy na aplikáciu: Uistite sa, že nástroje na sledovanie tretej strany vždy presmerujú používateľa do správnej aplikácie v správnom obchode s aplikáciami.

 3. Odošlite kampaň na kontrolu. Keď potvrdíme funkčnosť cieľa, budeme môcť vaše reklamy schváliť.
 4. Ak problém s webovými stránkami alebo aplikáciou nedokážete vyriešiť, zvážte použitie iného funkčného cieľa pre svoju reklamu. Upravte cieľovú webovú adresu reklamy tak, aby smerovala na inú časť vašich webových stránok alebo aplikácie, ktorá neporušuje naše pravidlá. Potom reklamu uložte, aby sme ju mohli znova skontrolovať.
Ak tieto porušenia neviete alebo nechcete vyriešiť, odstráňte danú reklamu a predíďte tak tomu, aby sme váš účet v budúcnosti pozastavili pre príliš veľa zamietnutých reklám.

Cieľ je nedostupný

Nepovoľujeme:

červená značka x Ciele, ktoré nie sú prístupné v zacielenej oblasti

Príklady: web, ktorý v zacielenej oblasti zobrazuje správu o obmedzení prístupu na základe polohy (napr. „Tento web nie je vo vašej oblasti k dispozícii“); web, na ktorom sa zobrazuje iná správa o obmedzení prístupu v zacielenej oblasti (napr. „Nemáte povolenie na prístup k tejto stránke“).

Cieľ neumožňujúci prehľadávanie

Nepovoľujeme:

červená značka x Ciele, ktoré služba Google Ads nedokáže prehľadávať

Príklady: použitie súborov na zakázanie prístupu (ako napríklad robots.txt) s cieľom obmedziť prístup ku všetkým webovým stránkam alebo ich väčšej časti; neprimerané obmedzenie kapacity prehľadávania vzhľadom na počet odosielaných reklám.

Ako problém vyriešiť: cieľ neumožňujúci prehľadávanie

Skontrolujte nastavenia svojich webových stránok alebo aplikácie a ubezpečte sa, že neblokujete prehľadávanie obsahu službou Google Ads. Ak chcete zistiť, ako zabezpečiť prístup k stránkam, a skontrolovať, či na nich nedochádza k chybám prehľadávania, môžete na to použiť aj službu Google Search Console. Potom si prečítajte, ako opraviť súbory na zakázanie prístupu.

Ak prehľadávanie svojho obsahu službou Google Ads neblokujete, možno jeho efektívne prehľadávanie neúmyselne obmedzujete. Táto možnosť je veľmi pravdepodobná, ak ste spoločnosti Google nedávno odoslali veľký počet reklám. Ak chcete zabrániť neprimeranému obmedzeniu prehľadávania, pomocou služby Google Search Console skontrolujte, či nemáte nastavenú nízku rýchlosť indexového prehľadávania. Ak v prípade reklám používate nástroj na sledovanie kliknutí, skontrolujte, či neovplyvňuje kapacitu prehľadávania. Ak vaše webové stránky nemajú dostatočnú kapacitu prehľadávania, zvážte odosielanie reklám v menších počtoch počas viacerých dní.

Po vykonaní potrebných zmien odošlite kampaň na kontrolu. Keď potvrdíme, že problém bol odstránený, budeme môcť vaše reklamy schváliť.

Porušenie pravidiel obchodu s aplikáciami alebo internetového obchodu

Nepovoľujeme:

červená značka x Ciele, ktoré porušujú ich pravidlá obchodu s aplikáciami alebo internetového obchodu

Príklady: rozšírenia, ktoré porušujú programové pravidlá pre vývojárov prehliadača Chrome, alebo aplikácie, ktoré porušujú pravidlá služby Google Play.

Ako problém vyriešiť: Porušenie pravidiel obchodu s aplikáciami alebo internetového obchodu

Podrobnosti o porušeniach nájdete v upozornení, ktoré vám poslal obchod s aplikáciami alebo internetový obchod (t. j. Internetový obchod Chrome alebo Obchod Google Play). Po vyriešení problému s obchodom s aplikáciami alebo internetovým obchodom sa môže zobrazovanie reklám obnoviť.

Neprijateľná webová adresa

Nepovoľujeme:

červená značka x Webové adresy, ktoré nepoužívajú štandardnú syntax

červená značka x Použitie adresy IP ako zobrazenej webovej adresy

Príklad: 123.45.678.90.

červená značka x Zobrazené webové adresy, ktoré používajú neprijateľné znaky

Príklady: znaky, ako sú !, *, #, _, @.

Nerozpoznaná aplikácia

Nepovoľujeme:

červená značka x Aplikácie, ktoré spoločnosť Google nedokáže rozpoznať

Príklady: chybný identifikátor aplikácie alebo obchod s aplikáciami, aplikácia odstránená z obchodu s aplikáciami, aplikácia pozastavená v obchode s aplikáciami.

Neoverené telefónne číslo

Nasledujúce možnosti nie sú povolené v reklamách iba na volanie, rozšíreniach o volanie ani rozšíreniach o adresu:

červená značka x Telefónne čísla, ktoré neboli overené spoločnosťou Google.
Ako problém vyriešiť: neoverené telefónne číslo
 1. Overte svoje telefónne číslo. Telefónne číslo možno overiť dvoma spôsobmi:

  Zobrazujte číslo na svojich webových stránkach. Telefónne číslo vo vašej reklame musí byť uvedené na webových stránkach zahrnutých v reklame. To znamená, že ak sa telefónne číslo nachádza v reklamách na webové stránky v rôznych doménach, musí byť uvedené aspoň na jednej stránke v každej z domén týchto webových stránok. Pripomíname, že overovacia webová adresa musí mať rovnakú doménu ako zobrazená webová adresa vašej reklamy. Číslo sa musí zobrazovať v texte. Ak sa zobrazuje vo forme obrázka, nie je to v súlade s týmito pravidlami. Telefónne číslo dokážeme jednoduchšie rozpoznať a overiť, ak sa nachádza na vstupnej stránke, ktorá je často navštevovaná.

  Overte vlastníctvo domény. Telefónne číslo môžete overiť aj preukázaním vlastníctva domény zobrazenej webovej adresy reklamy. Stačí prepojiť účty Google Search Console a Google Ads alebo pridať na webové stránky jedinečnú značku sledovania konverzií či remarketingovú značku Google Ads.

 2. Upravte rozšírenie o adresu. Ak používate rozšírenie o adresu, príslušné telefónne číslo musí spĺňať požiadavky uvedené vyššie. Existujú dva spôsoby, ako upraviť rozšírenie na základe adresy, ktorú chcete použiť.

  Adresa v službe Moja firma na Googli: Ak zamietnutá adresa predstavuje adresu v službe Moja firma na Googli, budete sa musieť prihlásiť do účtu v službe Moja firma na Googli a aktualizovať informácie o adrese v tejto službe. Tieto informácie sa automaticky prenesú do služby Google Ads. Prečítajte si, ako upraviť profil v službe Moja firma na Googli.

  Manuálne zadaná adresa: Ak ste adresu zadali manuálne, umiestnite kurzor myši na príslušnú adresu, kliknite na ikonu ceruzky a upravte informácie o adrese. Skontrolujte názov spoločnosti a ubezpečte sa, že nepoužívate neautorizovanú ochrannú známku.

 3. Upravte reklamu iba na volanie alebo rozšírenie o volanie. Zmeňte telefónne číslo v reklame alebo rozšírení, aby sme mohli schváliť vašu reklamu.

  Po úprave a uložení sa reklama alebo rozšírenie odošle na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

 

Neprijateľné telefónne číslo

Nasledujúce možnosti nie sú povolené v reklamách iba na volanie, rozšíreniach o volanie ani rozšíreniach o adresu:

červená značka x Telefónne čísla, ktoré sú nepresné, neaktívne, irelevantné a nepatria inzerovanej spoločnosti.

Poznámka: Spoločnosť Google môže príležitostne uskutočňovať krátke skúšobné hovory na poskytnuté telefónne čísla s cieľom overiť ich platnosť, správnosť a relevanciu, pričom tieto skúšobné hovory môže nahrávať.

červená značka x Faxové čísla, prémiové čísla alebo telefonické slová (tzv. vanity numbers)

Príklad prémiových čísel: ľubovoľné číslo, ktoré si na uskutočnenie hovoru vyžaduje poplatky navyše alebo príplatky, ako napríklad čísla začínajúce predvoľbou 1-900 v USA alebo 871 v Spojenom kráľovstve.

Príklad čísla s telefonickým slovom (tzv. vanity number): telefónne čísla, v ktorých sú čísla nahradené písmenami, ako napríklad 1-800-GOOG-411 namiesto 1-800-466-4411.

Poznámka: Môžete použiť telefónne čísla s rozdelením poplatkov, ktoré sa však zobrazia s vylúčením zodpovednosti informujúcim, že sa môžu účtovať ďalšie poplatky.

červená značka x Telefónne čísla, ktoré nie sú miestnymi ani vnútroštátnymi číslami krajiny, na ktorú zacieľujete

Príklad: použitie miestneho nemeckého telefónneho čísla v reklame, ktorá zacieľuje na Kanadu.

červená značka x Služby virtuálneho telefónneho čísla alebo osobného čísla

Poznámka: Táto služba je k dispozícii iba v niektorých krajinách, ako sú Spojené kráľovstvo a Španielsko.

červená značka x Telefónne čísla, ktoré nemajú aktívnu službu hlasovej schránky

Obmedzenia špecifické pre určité krajiny: Brazília

Do telefónnych čísel v Brazílii musíte zahrnúť predvoľbu zvoleného operátora. Príklad: Namiesto čísla 11 5555-1234 použite číslo 0XX11 5555 1234 (XX je predvoľba operátora). Predvoľbu operátora nemusíte pridať k bezplatnému číslu ani číslu s rozdelením poplatkov, ako sú čísla s predvoľbou 4004 alebo 0800.

Ako problém vyriešiť: neprijateľné telefónne číslo
 1. Opravte svoje telefónne číslo. Poskytnite funkčné, relevantné telefónne číslo, ktoré volajúceho prepojí s inzerovanou spoločnosťou. Musí ísť o číslo z krajiny, na ktorú chcete zacieliť.
 2. Upravte svoje rozšírenie o adresu. Existujú dva spôsoby, ako upraviť rozšírenie na základe adresy, ktorú chcete použiť.

  Adresa v službe Moja firma na Googli: Ak zamietnutá adresa predstavuje adresu v službe Moja firma na Googli, budete sa musieť prihlásiť do účtu v službe Moja firma na Googli a aktualizovať informácie o adrese v tejto službe. Tieto informácie sa automaticky prenesú do služby Google Ads. Prečítajte si, ako upraviť profil v službe Moja firma na Googli.

  Manuálne zadaná adresa: Ak ste adresu zadali manuálne, umiestnite kurzor myši na príslušnú adresu, kliknite na ikonu ceruzky a upravte informácie o adrese. Skontrolujte názov spoločnosti a ubezpečte sa, že nepoužívate neautorizovanú ochrannú známku.

 3. Upravte reklamu iba na volanie alebo rozšírenie o volanie. Zadajte telefónne číslo, ktoré je v súlade s pravidlami.

  Po úprave a uložení sa reklama alebo rozšírenie odošle na kontrolu. Väčšinu reklám skontrolujeme v priebehu jedného pracovného dňa. V prípade reklám, ktoré vyžadujú komplexnejšiu kontrolu, to však môže trvať dlhšie. Ak zistíme, že ste z reklamy a vstupnej stránky odstránili neprijateľný obsah, môžeme danú reklamu schváliť na zobrazovanie.

Ak tieto porušenia neviete alebo nechcete vyriešiť, odstráňte danú reklamu a predíďte tak tomu, aby sme váš účet v budúcnosti pozastavili pre príliš veľa zamietnutých reklám.

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false
false