Krav til destinasjoner

Google sørger for at det foreligger oversatte versjoner av informasjonen i brukerstøtten. Hensikten med retningslinjene er imidlertid den samme. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene våre. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

Display & Video 360-brukere må overholde disse Google Ads-retningslinjene. Du finner flere begrensninger i brukerstøtten for Display & Video 360.

Vi vil at forbrukerne skal få en god opplevelse etter at de klikker på annonser, så annonsedestinasjoner må gi unik verdi for brukerne og være nyttige, funksjonelle og lette å navigere i.

Nedenfor ser du eksempler på innhold som ikke er tillatt i annonser. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Opplevelse av destinasjonen

Vi tillater ikke

Ikke tillatt nettsider eller innhold som er unødvendig vanskelig eller frustrerende å navigere i

Eksempler: nettsteder med forgrunnsvinduer eller interstitial-annonser som er i veien for innholdet brukerne vil se, nettsteder der tilbakeknappen i nettleseren deaktiveres eller påvirkes, nettsteder som ikke lastes inn raskt på de fleste populære enheter og i de fleste populære nettlesere, eller nettsteder der brukeren må laste ned flere programmer (utover vanlige programtillegg for nettlesere) for å åpne landingssiden

rødt x-tegn Klikk på linker som starter en direkte nedlasting fra annonsen, eller som fører til en e-postadresse eller en fil

Eksempler: Bilder, video, lydfiler, dokumenter

Merk: Denne regelen omfatter også PDF-filer, selv om PDF-filen inneholder relevant informasjon eller produktspesifikasjoner.

rødt x-tegn destinasjoner med villedende opplevelser

Eksempler: Nettsteder der brukeren viderekobles automatisk til en annen side uten at vedkommende har gjort noe, eller nettsteder som inneholder annonser som ligner på feilmeldinger eller advarsler fra systemet eller nettstedet.

rødt x-tegn Destinasjoner med annonseopplevelser som ikke oppfyller Better Ads Standards. På nettstedet til Coalition for Better Ads finner du mer informasjon om hvilke typer annonseopplevelser som ikke er tillatt.

Eksempler: Flytende annonser med nedtelling, store sticky-annonser og annonser med blinkende animasjon.

Feilsøkingstrinn for problemer knyttet til opplevelsen av destinasjonen
 1. Finn problemet. Bruk retningslinjene ovenfor og tilleggsforklaringene under for å identifisere problemet.

  Forgrunnsvinduer: Med forgrunnsvinduer mener vi et hvilket som helst vindu, uansett hva innholdet er, som åpnes i tillegg til den opprinnelige landingssiden. Her følger noen eksempler:

  • tidsinnstilte forgrunnsvinduer
  • forgrunnsvinduer som lukkes automatisk
  • periodevise forgrunnsvinduer
  • forgrunnsvinduer som genereres fra selve annonsen
  • forgrunnsvinduer med nedlastinger
  • bakgrunnsvinduer

  Interstitial-annonser er tillatt så lenge de ikke hindrer brukerne i å forlate et nettsted. De minner om forgrunnsvinduer, men godkjente interstitial-annonser er en type grafikk som blir vist på landingssiden i stedet for at et nytt nettleservindu åpnes. Slike sider hindrer ikke brukerne i å forlate en app eller et nettsted.

  Hvis du ikke har kontroll over funksjonaliteten på landingssiden din, kan du kontakte netthotellet ditt eller eieren av appen eller nettstedet og be om at alle forgrunnsvinduer fjernes fra landingssiden.

 2. Korriger annonsens destinasjon. Hvis du ikke får korrigert annonsens destinasjon, må du oppdatere annonsen med en ny destinasjon som er i tråd med disse retningslinjene.
 3. Endre selve annonsen. Da sendes annonsen og destinasjonen til en ny gjennomgang.

  De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. Enkelte annonser krever imidlertid en grundigere gjennomgang, og dette kan ta lengre tid.

Hvis nettstedet ditt har villedende opplevelser, kan du følge veiledningen nedenfor for å korrigere de aktuelle bruddene på retningslinjene:

 1. Sjekk statusen for nettstedet ditt i Google Search Console.
 2. Fjern alle villedende opplevelser fra nettstedet.
 3. Følg denne veiledningen for å få en ny vurdering av nettstedet ditt.
 4. Hvis vi etter gjennomgangen konkluderer med at nettstedet ikke lenger har villedende opplevelser, blir annonsene dine godkjent for kjøring.

Hvis destinasjonen inneholder annonseopplevelser som ikke oppfyller Better Ads Standards, korrigerer du bruddene på retningslinjene slik:

 1. Kontroller statusen for destinasjonen i rapporten om annonseopplevelser.
 2. Løs alle problemer med annonseopplevelsen på destinasjonen.
 3. Følg denne veiledningen for å få en ny vurdering av nettstedet ditt.
 4. Hvis vi etter gjennomgangen konkluderer med at alle problemene med annonseopplevelsen er løst, blir annonsene dine godkjent for kjøring.
Hvis du ikke klarer å løse problemene som utgjør brudd på retningslinjene, eller om du velger ikke å gjøre det, må du fjerne annonsen din. Ellers kan du risikere at kontoen din blir sperret på et senere tidspunkt fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Utilstrekkelig originalt innhold

Vi tillater ikke

rødt x-tegn destinasjonsinnhold som hovedsakelig er laget for å vise annonser

Eksempler: generering av trafikk (enten dette skjer via «arbitrasje» eller på annet vis) til destinasjoner med mer annonser enn originalt innhold, lite eller ikke noe originalt innhold eller overdreven annonsering

rødt x-tegn destinasjonsinnhold som er kopiert fra en annen kilde, uten at det er lagt til merverdi i form av originalt innhold eller ekstra funksjonalitet

Eksempler: speiling, framing, skrapet innhold fra en annen kilde, maler eller forhåndsgenererte nettsteder som gir brukerne duplisert innhold

rødt x-tegn Landingssider som bare er laget for å sende brukere til andre steder

Eksempler: Overgangssider, døråpningssider, gateway eller andre mellomliggende sider som brukes til å linke til andre nettsteder

rødt x-tegn destinasjoner der det vises en melding om at destinasjonen ikke tilbyr noen tjenester

Eksempler: parkerte domener, nettsteder der det eneste formålet er å reservere nettadresser, nettsteder der det vises meldinger som «Under bygging», «Kommer snart» eller lignende

rødt x-tegn destinasjoner som er uforståelige eller ikke gir noen mening

Eksempler: tomme sider, meningsløst innhold på landingssiden

Feilsøkingstrinn for problemer knyttet til utilstrekkelig originalt innhold

Du kan korrigere brudd på retningslinjene på to måter.

 1. Korriger annonsens destinasjon. Fokusér på å gi brukeren nyttig, unikt og originalt innhold umiddelbart, og ikke overfyll siden din med annonser uavhengig av hvor relevante annonsene er for annonseteksten din. Fjern alle HTML-rammesett som kopierer innhold fra andre domener enn domenet til annonsens landingsside. Hvis appen eller nettstedet har en søkefunksjon, bør du sørge for at søkeresultatene ikke bare kopieres fra andre apper eller nettsteder. Sjekk at registreringen for nettstedet ikke er utløpt.

  Når du har oppdatert destinasjonen i tråd med retningslinjene våre, gjør du en endring i annonsen og lagrer den. Da sendes annonsen og destinasjonen til en ny gjennomgang.

 2. Velg en annen destinasjon. Hvis du ikke kan eller vil endre destinasjonen, kan du endre annonsens endelige nettadresse slik at den peker til en annen del av appen eller nettstedet, som er i tråd med retningslinjene.

Hvis du ikke klarer å løse problemene som utgjør brudd på retningslinjene, eller om du velger ikke å gjøre det, må du fjerne annonsen din. Ellers kan du risikere at kontoen din blir sperret på et senere tidspunkt fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Ikke samsvarende destinasjoner

Vi tillater ikke

Not allowed Annonser som ikke gjenspeiler nøyaktig hvor brukeren videresendes

Eksempler: bruk av visningsadressen «www.google.com» og en landingsside med nettadressen «www.youtube.com», bruk av funksjonen for innsetting av søkeord på toppdomenet eller domenet på neste nivå, for eksempel «www.{søkeord}.no»

Not allowed Et domene eller et domenesuffiks i visningsadressen som ikke samsvarer med de endelige nettadressene og nettadressene for mobil

Eksempler: Visningsadresse: google.com og Endelig nettadresse: example.com; Visningsadresse: example.com og Endelig nettadresse: example.org

Not allowed At et underdomene ikke tydelig angir et nettsted fra alle andre nettsteder på domenet eller toppdomenet

Eksempel: Visningsadresse: blogspot.com og Endelig nettadresse: minbedrift.blogspot.com

Merk: Et underdomene er ikke nødvendig hvis domenet bare brukes av ett firma.

Not allowed Viderekoblinger som tar brukeren fra den endelige nettadressen til et annet domene

Eksempel: Den endelige nettadressen http://example.com viderekobler http://example2.com

Not allowed Sporingsmaler som ikke fører til det samme innholdet som den endelige nettadressen

Eksempel: Den endelige nettadressen fører til produktkategorisiden din, men sporingsmalen viderekobler brukeren til en spesifikk produktside

Feilsøkingstrinn for problemer knyttet til ikke samsvarende destinasjoner
 1. Gjennomgå nettadressene dine. Appen eller nettstedet som vises i annonsen din (altså visningsadressen), må vise nøyaktig hvilken app eller hvilket nettsted folk blir viderekoblet til når de klikker på annonsen (altså landingssiden). Landingssiden er stedet folk kommer til etter å ha gått via eventuelle viderekoblinger knyttet til destinasjonsadressen, den endelige nettadressen eller sporingsmalen du har angitt.

  Domenet som annonsen din førte til da evalueringen ble gjennomført, står oppført i e-posten vi sendte deg for å opplyse om at annonsen ikke ble godkjent. Med Search Console kan du også kontrollere den endelige nettadressen for landingssiden for å påse at det resulterende domenet samsvarer med domenet for visningsadressen.

  Nettadresser for søkeord: Disse retningslinjene gjelder for nettadresser for søkeord som ikke samsvarer med visningsadressen. Finn ut hvordan du redigerer nettadresser for søkeord.

  Sporing: Hvis du bruker sporing i den endelige nettadressen, kan dette føre til at destinasjonen ikke blir samsvarende hvis «{ignore}» ikke settes inn før sporingsparameteren. Hvis du bruker et sporingselement i den endelige nettadressen, deriblant en dynamisk ID fra sporingssystemet til en tredjepart, må du sette inn «{ignore}»-objektet før sporingsparameteren i den endelige nettadressen.

  Ikke tillatt Ikke tillatt: http://example.com/?tracking=123&id=DynamicId

  Ikke tillatt Tillatt: http://example.com/?{ignore}tracking=123&id=DynamicId

  Sporingsmaler: Hvis du har behov for å viderekoble brukerne til et annet domene, bør du vurdere å konfigurere en sporingsmal. Husk at sporingsmaler må føre brukerne til det samme innholdet som den endelige nettadressen. Hvis det innføres avvik i nettadressen når du bruker sporingsmalen, deriblant parametere og underdomener, kan brukeren bli vist innhold som ikke stemmer overens med innholdet på den endelige nettadressen.

  Endringer i sporingsmaler på annonse-, søkeord- eller nettstedslinknivå blir automatisk gjennomgått. Hvis du derimot har opprettet en sporingsmal for en hel konto, kampanje eller annonsegruppe, må du be om en ny evaluering når du har korrigert malen.

  Proxy-visningsadresser: Enkelte shoppingplattformer, termer innen legemiddelindustrien, forhandlere og videreselgere samt domener som inneholder upassende språk, kan i noen tilfeller ha et annet domene for å unngå å vise upassende språk. Be om en evaluering for å se om du er kvalifisert. Vær oppmerksom på at dette alternativet ikke er tilgjengelig for utvidede tekstannonser.

 2. Rediger nettadressene dine slik at de er i tråd med retningslinjene.

  Når du har redigert og lagret annonsen din, blir den sendt inn til evaluering. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din, slik at du kan kjøre den.

Hvis du ikke klarer å løse problemene som utgjør brudd på retningslinjene, eller om du velger ikke å gjøre det, må du fjerne annonsen din. Ellers kan du risikere at kontoen din blir sperret på et senere tidspunkt fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Destinasjonen fungerer ikke

Vi tillater ikke

rødt x-tegn destinasjoner som ikke fungerer slik de skal, eller som har konfigurasjonsfeil

Eksempler: nettsteder der det returneres en HTTP-klient eller tjenerfeilkode, nettsteder der det returneres en autentiseringsfeil, nettsteder som ikke fungerer på vanlige nettlesere og på vanlige enheter

Feilsøkingstrinn for problemer knyttet til destinasjoner som ikke fungerer
Merk: De som bruker Smart-kampanjer, kan få muligheten til å velge sin egen Bedriftsprofil (optimalisert for den aktuelle annonsen) som landingsside hvis nettstedet deres ikke fungerer.
 1. Kontroller at du har oppgitt den rette nettadressen. Sjekk nettadresser til alle landingssider, nettsider for søkeord, dynamiske sporingsnettadresser og nettadresser for dyplinker for å være sikker på at de er korrekte og ikke har stavefeil.
 2. Korriger annonsens destinasjon. Hvis den oppgitte nettadressen er korrekt, kan det hende at appen din eller nettstedet ditt ikke fungerer som forventet. Du bør kontrollere følgende:

  Nettsteder og apper: Annonsen din kan ikke føre til en app som for øyeblikket er under utvikling, eller et nettsted som returnerer en ugyldig HTTP-statuskode. Selv om nettstedet ditt blir lastet inn korrekt når du prøver å laste det inn, er det ikke sikkert at det samme er tilfelle under andre omstendigheter, for eksempel om det lastes inn på andre enheter, i andre nettlesere eller av Google Ads-systemet. Appen din eller nettstedet ditt må returnere en HTTP 200-responskode globalt. Kontroller annonsens destinasjon i ulike nettlesere og på ulike enheter for å påse at den alltid viderekobler brukerne til en app eller et nettsted som fungerer. Apper kan ikke markedsføres på steder der de ikke kan lastes ned.

  HTTP-svarkoder: Finn ut hvilken feil som forekommer på destinasjonen din, og hvor den forekommer. Det kan være enkeltkomponenter på siden (f.eks. JavaScript) som forårsaker feil. Her følger eksempler på verktøy for HTTP-overskrifter som kan være til hjelp:

  Når du vet hvilken kode som genereres på landingssiden din, kan du lese gjennom disse tipsene og definisjonene for å korrigere feilene bak hver av disse HTTP-statuskodene. Hvis du fortsatt ikke klarer å identifisere problemet med landingssiden din, kontakter du nettutvikleren eller den aktuelle vertstjenesten for å få hjelp.

  For nettsteder som nylig er overført fra HTTP til HTTPS, må du enten sette opp en viderekobling til den nye HTTPS-nettadressen eller oppdatere nettadressene i annonsene og elementene dine. Hvis du ikke gjør dette, kommer nettadressene til å bli ugyldige, noe som igjen fører til at annonsene eller elementene blir ugyldige.

  Appengasjementsannonser: Kontroller at du har konfigurert nettadressen for dyplinken korrekt, og at du ikke bruker noen tredjepartssporere. Appengasjementsannonser har for øyeblikket ikke støtte for dette.

  Annonser for apper: Påse at eventuelle tredjepartssporere korrekt viderekobler brukerne til rett app i rett appbutikk.

 3. Send inn kampanjen for evaluering. Så snart vi har bekreftet at destinasjonen fungerer, kan vi godkjenne annonsene dine.
 4. Hvis du ikke får korrigert feilene i appen din eller på nettstedet ditt, bør du vurdere å bruke en annen destinasjon for annonsen din – en som faktisk fungerer. Endre annonsens endelige nettadresse slik at den peker til en del av appen eller nettstedet der det ikke forekommer brudd på retningslinjene. Når du så lagrer annonsen, kan vi gjennomgå den på nytt.
Hvis du ikke klarer å løse problemene som utgjør brudd på retningslinjene, eller om du velger ikke å gjøre det, må du fjerne annonsen din. Ellers kan du risikere at kontoen din blir sperret på et senere tidspunkt fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Destinasjonen er ikke tilgjengelig

Vi tillater ikke

rødt x-tegn destinasjoner som ikke er tilgjengelige på det målrettede stedet

Eksempler: nettsteder der det vises en melding om stedsbasert tilgangsbegrensning på det målrettede stedet (f.eks. «Dette nettstedet er ikke tilgjengelig der du er»), nettsteder der det vises andre meldinger knyttet til tilgangsbegrensninger på det målrettede stedet (f.eks. «du har ikke tillatelse til å åpne denne siden»).

Destinasjonen kan ikke gjennomsøkes

Vi tillater ikke

rødt x-tegn destinasjoner som ikke kan gjennomsøkes av Google Ads

Eksempler: bruk av ekskluderingsfiler (f.eks. «robots.txt») for å begrense tilgangen til et helt eller store deler av et nettsted, uforholdsmessig begrensning av gjennomsøking gitt antallet annonser som er sendt inn

Feilsøkingstrinn for problemer knyttet til destinasjoner som ikke kan gjennomsøkes

Kontroller innstillingene for appen din eller nettstedet ditt, og påse at du ikke blokkerer Google Ads fra å gjennomsøke innholdet ditt. Du kan også bruke Google Search Console for å se hvordan du kan gjøre sidene dine mer tilgjengelige, og se etter gjennomsøkingsfeil. Deretter kan du lese om hvordan du korrigerer ekskluderingsfiler.

Hvis du ikke har blokkert Google Ads fra å gjennomsøke innholdet, kan det hende at du utilsiktet begrenser effektiv gjennomsøking. Dette er spesielt sannsynlig hvis du nylig har sendt inn mange annonser til Google. For å sikre at du ikke begrenser gjennomsøkingen i altfor stor grad, må du sjekke om du har angitt en lav gjennomsøkingsfrekvens i Google Search Console. Hvis du bruker en klikksporer til annonsene dine, bør du sjekke om den påvirker gjennomsøkingskapasiteten din. Hvis nettstedet ditt ikke har tilstrekkelig gjennomsøkingskapasitet, bør du vurdere å sende inn annonsene i mindre bolker som du sprer over flere dager.

Når du har gjort de nødvendige endringene, kan du sende inn kampanjen for evaluering. Så snart vi har bekreftet at problemet er løst, kan vi godkjenne annonsene dine.

Brudd på retningslinjene for app- eller nettbutikker

Vi tillater ikke

rødt x-tegn destinasjoner som ikke er i tråd med retningslinjene for relevante app- eller nettbutikker

Eksempler: utvidelser der det forekommer brudd på Chrome-programretningslinjene for utviklere, eller apper som ikke er i tråd med retningslinjene for Google Play

Feilsøkingstrinn for problemer knyttet til brudd på retningslinjene for app- eller nettbutikker

Du finner mer detaljert informasjon om bruddet eller bruddene på retningslinjene i varselet du har fått tilsendt fra den aktuelle app- eller nettbutikken (f.eks. Chrome Nettmarked eller Google Play-butikken). Annonseleveringen kan gjenopptas når problemene knyttet til app- eller nettbutikken er løst.

Uakseptabel nettadresse

Vi tillater ikke

rødt x-tegn Nettadresser som ikke følger standardsyntaksen

rødt x-tegn Hvis man bruker en IP-adresse som visningsadresse

Eksempel: 123.45.678.90

rødt x-tegn Visningsadresser som inneholder tegn som ikke godtas

Eksempler: Tegn som !, *, #, _, @

Appen gjenkjennes ikke

Vi tillater ikke

rødt x-tegn Apper Google ikke gjenkjenner

Eksempler: feil i app-ID eller appbutikk, app slettet eller suspendert i appbutikk

Ubekreftet telefonnummer

Følgende er ikke tillatt i adressetillegg, anropsutvidelser og oppringingsannonser:

rødt x-tegn Telefonnumre Google ikke har bekreftet
Feilsøkingstrinn for problemer knyttet til ubekreftede telefonnumre
 1. Bekreft telefonnummeret ditt. Telefonnumre kan bekreftes på to ulike måter:

  Vis nummeret på nettstedet ditt. Telefonnummeret i annonsen din må vises på nettstedet det refereres til i annonsen. Dette betyr at hvis telefonnummeret vises i annonser for forskjellige nettsteder, må det relevante telefonnummeret vises på minst én side på hvert av disse nettstedene. Husk at nettadressen for bekreftelse må være på det samme domenet som annonsens visningsadresse. Nummeret skal fremgå i tekst, og det er ikke tilstrekkelig hvis det vises i et bilde. Det er enklere å finne og få bekreftet telefonnummeret ditt hvis det står oppført på en landingsside som besøkes ofte.

  Bekreft domeneeierskap. Du kan også bekrefte telefonnummeret ditt ved å bevise at du eier domenet annonsens visningsadresse ligger på. Du kan gjøre dette ved å knytte Google Search Console- og Google Ads-kontoen din sammen, eller ved å legge til den unike taggen for konverteringssporing eller remarketing-taggen for Google Ads på nettstedet ditt.

 2. Endre adressetillegget ditt. Hvis du bruker et adressetillegg, må det tilknyttede telefonnummeret være i tråd med kravene ovenfor. Du kan redigere adressetillegg på to ulike måter ut fra hvilken adresse du vil bruke.

  Google Min bedrift-adresse: Hvis beliggenheten som ikke ble godkjent, er en adresse hentet fra Google Min bedrift, må du logge på Google Min bedrift-kontoen din og oppdatere informasjonen om beliggenheten der. Denne informasjonen blir automatisk overført til Google Ads. Finn ut hvordan du kan endre oppføringer i Google Min bedrift.

  Adresse som er angitt manuelt: Hvis adressen er angitt manuelt, holder du markøren over adressen og klikker på blyantikonet for å endre stedsinformasjonen i området ovenfor. Se gjennom firmanavnet, og påse at du ikke bruker et uautorisert varemerke.

 3. Rediger anropsutvidelsen eller oppringingsannonsen din. Endre telefonnummeret i annonsen eller utvidelsen din slik at annonsen kan godkjennes.

  Når du har redigert og lagret annonsen eller utvidelsen, sendes den til oss for gjennomgang. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din, slik at du kan kjøre den.

 

Uakseptabelt telefonnummer

Følgende er ikke tillatt i adressetillegg, anropsutvidelser og oppringingsannonser:

rødt x-tegn Telefonnumre som er unøyaktige, inaktive eller irrelevante, eller som ikke setter brukerne i kontakt med selskapet det annonseres for

Merk: Det kan hende at Google foretar testanrop til det angitte telefonnummeret for å få bekreftet at det er gyldig, riktig og relevant. Disse samtalene kan også bli tatt opp.

rødt x-tegn faksnumre, numre med spesialpris og alfanumre

Eksempler på numre med spesialpris: alle norske numre du må betale mer enn vanlige tellerskritt for å ringe til, for eksempel teletorg-numre og numre som begynner med 810 og 815

Eksempler på alfanumre: telefonnumre der tall er byttet ut med bokstaver, for eksempel 1-800-GOOG-411 i stedet for 1-800-466-4411

Merk: Du kan bruke telefonnumre med delte kostnader, men slike numre vises med en ansvarsfraskrivelse der det fremgår at det kan påløpe ekstra kostnader.

rødt x-tegn telefonnumre som ikke er lokale eller nasjonale numre i landet du målretter annonsen mot

Eksempel: bruk av et lokalt tysk nummer i en annonse som er målrettet mot Canada

rødt x-tegn tjenester for virtuelle telefonnumre eller personlige numre

Merk: Denne tjenesten er bare tilgjengelig i visse land, som i Spania og Storbritannia.

rødt x-tegn telefonnumre som ikke er knyttet til en aktiv talepostkasse

Landsspesifikke begrensninger: Brasil

For telefonnumre i Brasil må du legge til operatørkoden for den aktuelle operatøren. Du kan for eksempel bruke 0XX11–5555–1234 i stedet for 11–5555–1234 (der XX står for operatørkoden). For gratisnumre eller numre med delte kostnader, for eksempel 4004- eller 0800-numre, er det ikke nødvendig med operatørkoder.

Feilsøkingstrinn for problemer knyttet til uakseptable telefonnumre
 1. Korriger telefonnummeret ditt. Oppgi et aktivt og relevant telefonnummer til selskapet det annonseres for. Dette nummeret må være et nasjonalt nummer i landet annonsene dine er målrettet mot.
 2. Endre adressetillegget ditt. Du kan redigere adressetillegg på to ulike måter ut fra hvilken adresse du vil bruke.

  Google Min bedrift-adresse: Hvis beliggenheten som ikke ble godkjent, er en adresse hentet fra Google Min bedrift, må du logge på Google Min bedrift-kontoen din og oppdatere informasjonen om beliggenheten der. Denne informasjonen blir automatisk overført til Google Ads. Finn ut hvordan du kan endre oppføringer i Google Min bedrift.

  Adresse som er angitt manuelt: Hvis adressen er angitt manuelt, holder du markøren over adressen og klikker på blyantikonet for å endre stedsinformasjonen i området ovenfor. Se gjennom firmanavnet, og påse at du ikke bruker et uautorisert varemerke.

 3. Rediger anropsutvidelsen eller oppringingsannonsen din. Angi et telefonnummer som er i tråd med retningslinjene.

  Når du har redigert og lagret annonsen eller utvidelsen, sendes den til oss for gjennomgang. De fleste annonsene blir gjennomgått innen én virkedag. For enkelte annonser er det imidlertid nødvendig med en grundigere gjennomgang, og dette tar lengre tid. Hvis vi ser at du har fjernet det uakseptable innholdet fra annonsen og landingssiden din, kan vi godkjenne annonsen din, slik at du kan kjøre den.

Hvis du ikke klarer å løse problemene som utgjør brudd på retningslinjene, eller om du velger ikke å gjøre det, må du fjerne annonsen din. Ellers kan du risikere at kontoen din blir sperret på et senere tidspunkt fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om retningslinjene våre, kan du kontakte brukerstøtten for Google Ads
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
true
true
73067
false
false