Requisits relatius a les destinacions

Google proporciona versions traduïdes del nostre Centre d'ajuda per comoditat, tot i que no estan pensades per canviar el contingut de les nostres polítiques. La versió en anglès és l’idioma oficial que utilitzem per aplicar les nostres polítiques. Per veure aquest article en un altre idioma, feu servir el menú desplegable d'idioma que hi ha a la part inferior de la pàgina.

Els usuaris de Display & Video 360 han de complir aquesta política de Google Ads. Al Centre d'ajuda de Display & Video 360 podeu consultar altres restriccions.

Volem oferir una bona experiència als consumidors quan fan clic en un anunci. Per això, les destinacions dels anuncis han d'aportar a l'usuari un valor exclusiu, han de funcionar, han de ser útils i han d'oferir una navegació senzilla.

A continuació teniu alguns exemples del que heu d'evitar als vostres anuncis. Obteniu informació sobre què passa si infringiu les nostres polítiques.

Experiència a la destinació

No es permet:

No es permet Destinacions o continguts que dificulten innecessàriament la navegació o la fan poc còmoda.

Exemples: llocs web amb finestres emergents o intersticials que no deixen veure a l'usuari el contingut que ha sol·licitat; llocs que desactiven el botó Enrere del navegador o en dificulten l'ús; llocs web que no es carreguen ràpidament des dels dispositius i els navegadors més habituals o requereixen la baixada d'una aplicació addicional per visualitzar la pàgina de destinació (a banda dels connectors comuns dels navegadors).

marca x vermella Enllaços que inicien la baixada d'un fitxer directament des de l'anunci o que remeten a una adreça electrònica o a un fitxer

Exemples: imatges, vídeos, àudios i documents.

Nota: aquesta política també s'aplica als fitxers PDF, encara que el PDF sigui informatiu o contingui especificacions de productes.

marca x vermella Destinacions que ofereixen experiències abusives

Exemples: llocs web que redirigeixen automàticament a una altra pàgina sense que l'usuari faci cap acció; llocs web que inclouen anuncis que semblen advertiments del lloc web o del sistema o bé missatges d'error.

marca x vermella Les destinacions que contenen experiències d'anunci no conformes amb els estàndards Better Ads. Per obtenir més informació sobre els tipus d'experiències d'anunci que no es permeten, visiteu el lloc web de Coalition for Better Ads.

Exemples: anuncis presticials amb compte enrere; anuncis fixos grans i anuncis animats parpellejants.

Eina de resolució de problemes: experiència a la destinació
 1. Esbrineu el problema. Utilitzeu la política anterior i les explicacions que us oferim a continuació per saber quin problema teniu.

  Finestres emergents: qualsevol finestra que s'obre a part de la pàgina de destinació original, sigui quin en sigui el contingut, es considera una finestra emergent. Aquí en teniu alguns exemples:

  • Finestres emergents programades
  • Finestres emergents de tancament automàtic
  • Finestres emergents intermitents
  • Finestres emergents generades des de l'anunci
  • Finestres emergents de baixada
  • Finestres latents

  Permetem els intersticials, sempre que no dificultin a l'usuari la sortida d'un lloc web. Els intersticials acceptables, tot i que s'assemblen a les finestres emergents, són un tipus de gràfic que, en comptes d'obrir-se en una altra finestra del navegador, es mostra a la pàgina de destinació i no impedeix que l'usuari surti del lloc web o l’aplicació en qüestió.

  Si no controleu la funcionalitat de la vostra pàgina de destinació, contacteu amb el proveïdor d'allotjament o amb el propietari del lloc web o de l'aplicació i demaneu-li que tregui totes les finestres emergents de la pàgina de destinació.

 2. Corregiu la destinació de l'anunci. Si no podeu corregir la destinació de l'anunci, canvieu-la per una que compleixi aquesta política.
 3. Editeu l'anunci. Això farà que l'anunci i la destinació corresponent es tornin a enviar a revisió.

  La majoria d'anuncis es revisen en el termini d'un dia laborable, però és possible que alguns tardin més temps si la revisió és més complexa.

Si el vostre lloc web inclou experiències abusives, seguiu aquestes instruccions per resoldre la infracció:

 1. Consulteu l'estat del lloc web a Google Search Console.
 2. Traieu totes les experiències abusives del lloc web.
 3. Seguiu aquestes directrius relatives a la reconsideració.
 4. Si el resultat de la revisió indica que el lloc web ja no inclou experiències abusives, aprovarem els anuncis perquè els publiqueu.

Si la vostra destinació contenia experiències d'anunci que no s'ajusten als estàndards Better Ads, seguiu les instruccions de sota per esmenar la infracció:

 1. Comproveu l'estat de la destinació a l'informe d'experiència d'anunci.
 2. Corregiu tots els problemes d'experiències d'anunci a la destinació.
 3. Seguiu aquestes directrius relatives a la reconsideració.
 4. Si el resultat de la revisió indica que s'han corregit tots els problemes relatius a experiències d'anunci, aprovarem els anuncis perquè els publiqueu.
Si no podeu o no voleu corregir aquestes infraccions, traieu l'anunci per evitar que el vostre compte se suspengui en el futur pel fet de contenir massa anuncis rebutjats.

Contingut original insuficient

No es permet:

marca x vermella Contingut de la destinació dissenyat principalment per mostrar anuncis.

Exemples: dirigir el trànsit (mitjançant l'arbitratge o altres mètodes) a destinacions amb més anuncis que contingut original, amb poc contingut original o cap, o amb un excés de publicitat.

marca x vermella Contingut de destinació copiat d'una altra font sense afegir-hi cap valor en forma de contingut original o de funcions addicionals.

Exemples: contingut replicat, entramat o copiat d'una altra font; plantilles o llocs web pregenerats que ofereixen contingut duplicat.

marca x vermella Destinacions que només s'han dissenyat per enviar els usuaris a un altre lloc

Exemples: pàgines pont, pàgines d'entrada, passarel·les o altres pàgines intermèdies que només es fan servir com a enllaç per anar a altres pàgines.

marca x vermella Destinacions que mostren un missatge de la destinació que no ofereix cap servei.

Exemples: un domini aparcat, un lloc web que només té com a finalitat reservar una adreça web, que mostra "En construcció", "Disponible aviat" o missatges similars.

marca x vermella Destinacions incomprensibles o sense sentit.

Exemples: pàgines buides o pàgines de destinació amb text sense sentit.

Eina de resolució de problemes: contingut original insuficient

Hi ha dues opcions per resoldre aquesta infracció:

 1. Corregiu la destinació de l'anunci. Centreu-vos a oferir a l'usuari contingut útil, únic i original de bon començament, i eviteu l'excés d'anuncis a la destinació, per més relació que tinguin amb el text de l'anunci. Suprimiu tots els conjunts de marcs HTML que copiïn contingut de dominis que no siguin el de la pàgina de destinació de l'anunci. Si el lloc o l'aplicació té una funció de cerca, comproveu que els resultats de la cerca no es copiïn d'altres llocs o aplicacions. Assegureu-vos que el registre del vostre lloc no hagi caducat.

  Un cop hàgiu actualitzat la destinació d'acord amb les nostres polítiques, feu una modificació a l'anunci i deseu-lo. Això farà que l'anunci i la seva destinació s'enviïn un altre cop a revisió.

 2. Trieu una altra destinació. Si no podeu o no voleu fer canvis a la destinació, editeu l'URL final de l'anunci perquè dirigeixi a una altra part del lloc web o de l'aplicació que sí que compleixi la política.

Si no podeu o no voleu corregir aquestes infraccions, traieu l'anunci per evitar que el vostre compte se suspengui en el futur pel fet de contenir massa anuncis rebutjats.

Manca de correspondència amb la destinació

No es permet:

No es permet Anuncis que no expliquen clarament a on dirigeixen els usuaris

Exemples: anuncis que utilitzen l'URL visible "www.google.com" però que dirigeixen els usuaris a una pàgina de destinació amb l'URL "www.youtube.com"; anuncis que fan servir la funció d'inserció de paraules clau al domini de nivell superior o de segon nivell de l'URL visible, com ara "www.{paraulaclau}.com".

No es permet Domini o extensió del domini de l'URL visible que no coincideix amb l'URL final ni amb l'URL per a mòbils

Exemples: URL visible: google.com i URL final: example.com; URL visible: example.com i URL final: example.org.

No es permet No utilitzar un subdomini per no distingir clarament un lloc web de la resta de llocs web allotjats al mateix domini o per no indicar que un lloc web està allotjat en un domini superior

Exemple: URL visible: blogspot.com i URL final: lamevaempresa.blogspot.com.

Nota: el subdomini no és necessari si el domini és d'ús exclusiu d'una sola empresa.

No es permet Redireccions des de l'URL final que porten l'usuari a un altre domini

Exemple: l'URL final http://example.com redirigeix a http://example2.com.

No es permet Plantilles de seguiment que no condueixen al mateix contingut que el de l'URL final

Exemple: l'URL final condueix a una pàgina referent a la categoria del producte, però la plantilla de seguiment dirigeix l'usuari a una pàgina del producte específic.

Eina de resolució de problemes: manca de correspondència amb la destinació
 1. Reviseu els URL. El lloc web o l'aplicació que es mostra a l'anunci (és a dir, l'URL visible) han d'indicar fidelment el lloc web o l'aplicació a què arriben els usuaris quan fan clic a l'anunci (és a dir, la pàgina de destinació). La pàgina de destinació és el lloc on van a parar els usuaris després de passar per una sèrie de redireccions associades a la plantilla de seguiment o a l'URL final o de destinació que hàgiu definit.

  Al correu electrònic de rebuig es mostra el domini al qual apuntava l'anunci en el moment de la revisió. També podeu utilitzar Search Console per comprovar que el domini resultant de la pàgina de destinació final de l'URL coincideixi amb el de l'URL visible.

  URL de paraula clau: aquesta política s'aplica als URL de paraula clau que no coincideixen amb l'URL visible. Obteniu més informació sobre com podeu editar els URL de paraula clau.

  Seguiment: la presència d'un paràmetre de seguiment a l'URL final pot causar una manca de correspondència amb la destinació si no va precedit del paràmetre {ignore}. Si utilitzeu el seguiment a l'URL final, inclòs l'identificador dinàmic d'un sistema de seguiment de tercers, cal que incloeu el paràmetre {ignore} abans del paràmetre de seguiment a l'URL final.

  No es permet No es permet: http://example.com/?tracking=123&id=DynamicId.

  No es permet Es permet: http://example.com/?{ignore}tracking=123&id=DynamicId.

  Plantilles de seguiment: si heu de redirigir els usuaris a un altre domini, podeu configurar una plantilla de seguiment. Recordeu que les plantilles de seguiment han de dirigir l'usuari al mateix contingut que l'URL final. Qualsevol modificació que la plantilla de seguiment apliqui a l'URL, fins i tot en paràmetres i subdominis, podria dur l'usuari a contingut diferent del de l'URL final.

  Les modificacions fetes en les plantilles de seguiment al nivell d'anunci, de paraula clau o d'enllaç de lloc es revisen de manera automàtica. En canvi, si heu creat la plantilla de seguiment per a un grup d'anuncis, una campanya o un compte sencers, heu de sol·licitar una revisió quan hàgiu corregit la plantilla.

  URL visibles de servidor intermediari: determinats termes farmacèutics, plataformes de compra, distribuïdors i dominis que utilitzen un llenguatge inadequat poden fer servir un altre domini en alguns casos per evitar mostrar aquest llenguatge. Sol·liciteu una revisió per esbrinar si és el vostre cas. Tingueu en compte que aquesta opció no està disponible per als anuncis de text ampliat.

 2. Editeu els URL per tal que compleixin la política.

  Un cop hàgiu editat i desat l'anunci, aquest s'enviarà a revisió. La majoria d'anuncis es revisen en el termini d'un dia laborable, però és possible que alguns necessitin més temps si requereixen una revisió més complexa. Si considerem que heu tret el contingut inacceptable de l'anunci i de la pàgina de destinació, podrem aprovar-lo perquè es comenci a publicar.

Si no podeu o no voleu corregir aquestes infraccions, traieu l'anunci per evitar que el vostre compte se suspengui en el futur pel fet de contenir massa anuncis rebutjats.

Destinació que no funciona

No es permet:

marca x vermella Destinacions que no funcionen correctament o no s'han configurat bé

Exemples: un lloc web que torna un codi d'error HTTP del client o del servidor, un lloc web que torna un error d'autenticació o bé un lloc web que no funciona als navegadors i dispositius habituals segons els nostres rastrejadors AdsBot.

Eina de resolució de problemes: destinació que no funciona
Nota: els usuaris de les campanyes intel·ligents poden ser aptes per triar el seu perfil d'empresa (optimitzat per a l'anunci) com a pàgina de destinació si el seu propi lloc web no funciona.
 1. Reviseu l'URL que heu introduït. Comproveu els URL de pàgina de destinació, paraula clau, seguiment dinàmic i enllaç profund per assegurar-vos que estiguin bé i no continguin cap error tipogràfic.
 2. Corregiu la destinació de l'anunci. Si l'URL que heu introduït és correcte, és possible que el vostre lloc web o la vostra aplicació no funcionin correctament. Aquests són alguns dels aspectes que heu de comprovar:

  Llocs web i aplicacions: l'anunci no pot dirigir a una aplicació que encara estigui en desenvolupament o a un lloc web que torni un codi d'estat HTTP no vàlid. Encara que vegeu que el lloc web es carrega correctament, podria ser que no ho faci en altres circumstàncies, com ara en altres dispositius i navegadors web o amb el sistema de Google Ads. El lloc web o l'aplicació ha de tornar un codi de resposta HTTP 200 globalment. Comproveu la destinació de l'anunci en diversos navegadors i dispositius per assegurar-vos que sempre enllaci a un lloc web o a una aplicació que funcioni. No es poden promocionar aplicacions en llocs on no es poden baixar.

  Codis de resposta HTTP: esbrineu quin error té la destinació i on es produeix. Tingueu present que la causa de l'error pot ser un component específic de la pàgina (com ara JavaScript). A continuació teniu uns quants exemples d'eines per a les capçaleres HTTP que us poden ser útils:

  Quan esbrineu quin codi genera la pàgina de destinació, consulteu-ne la definició i els consells per corregir cadascun d'aquests codis d'estat HTTP. Si, tot i això, no podeu identificar quin problema hi ha amb la pàgina de destinació, demaneu ajuda a l'administrador web o al proveïdor d'allotjament web.

  En el cas dels llocs web dels quals s'hagi fet recentment la migració d'HTTP a HTTPS, cal que configureu una redirecció al nou URL HTTPS o bé que actualitzeu els URL dels anuncis i els recursos. Si no ho feu, pot ser que no es pugui accedir a l'URL i, en conseqüència, que es rebutgi l'anunci o el recurs.

  Anuncis d'implicació amb una aplicació: comproveu que hàgiu configurat bé l'URL de l'enllaç profund i que no utilitzeu cap sistema de seguiment de tercers. Actualment, aquesta funció no està disponible per a aquest tipus d'anuncis.

  Anuncis de promoció d'aplicació: assegureu-vos que tots els sistemes de seguiment de tercers redirigeixin l'usuari a l'aplicació correcta de la botiga d'aplicacions adequada.

 3. Envieu la campanya a revisió. Quan hàgim comprovat que la destinació funciona, podrem aprovar els anuncis.
 4. Si no podeu corregir el lloc web o l'aplicació, us recomanem que utilitzeu una altra destinació per a l'anunci que funcioni. Editeu l'URL final de l'anunci perquè dirigeixi els usuaris a una altra part del lloc web o de l'aplicació que no infringeixi les nostres polítiques i, a continuació, deseu l'anunci perquè el tornem a revisar.
Si no podeu o no voleu corregir aquestes infraccions, traieu l'anunci per evitar que el vostre compte se suspengui en el futur pel fet de contenir massa anuncis rebutjats.

Destinació no accessible

No es permet:

marca x vermella Destinacions a les quals no es pot accedir des de la ubicació de segmentació.

Exemples: un lloc web que mostra un missatge de limitació d'accés basat en la ubicació a la ubicació de segmentació (p. ex., "No es pot accedir a aquest lloc web des de la teva ubicació"); un lloc web que mostra altres missatges relacionats amb les limitacions d'accés a la ubicació de segmentació (p. ex., "No teniu permís per accedir a aquesta pàgina").

Destinació no rastrejable

No es permet:

marca x vermella Destinacions que Google Ads no pot rastrejar.

Exemples: l'ús de fitxers d'exclusions (com ara "robots.txt") per restringir l'accés a la major part d'un lloc web o a la seva totalitat; o bé la limitació desproporcionada de la capacitat de rastreig dels anuncis que s'envien.

Eina de resolució de problemes: destinació no rastrejable

Reviseu la configuració del lloc web o de l'aplicació per assegurar-vos que no esteu bloquejant Google Ads perquè no rastregi el vostre contingut. També podeu utilitzar Google Search Console per saber com podeu fer accessibles les vostres pàgines i comprovar si hi ha errors de rastreig. A continuació, consulteu com podeu corregir els fitxers d'exclusions.

Si no esteu bloquejant Google Ads perquè no rastregi el vostre contingut, és possible que estigueu limitant l'eficàcia del rastreig per error. Això pot passar particularment si fa poc heu enviat un gran volum d'anuncis a Google. Per assegurar-vos que no estigueu limitant massa el rastreig, comproveu si heu establert una freqüència de rastreig baixa a Google Search Console. Si utilitzeu un sistema de seguiment de clics als anuncis, comproveu si afecta la capacitat de rastreig. Si el vostre lloc web no té prou capacitat de rastreig, us recomanem que envieu els anuncis en lots més petits i en diversos dies.

Un cop hàgiu fet els canvis necessaris, envieu la campanya a revisió. Quan hàgim comprovat que el problema s'ha resolt, podrem aprovar els anuncis.

Infracció de les polítiques de la botiga web o d'aplicacions

No es permet el següent:

marca x vermella Destinacions que infringeixen les polítiques de la botiga web o d'aplicacions.

Exemples: extensions que infringeixen les Polítiques del programa per a desenvolupadors de Chrome o aplicacions que infringeixin les polítiques de Google Play.

Eina de resolució de problemes: Infracció de les polítiques de la botiga web o d'aplicacions

Per obtenir detalls sobre les infraccions, reviseu la notificació que us ha enviat la botiga web o d'aplicacions (és a dir, Chrome Web Store or Google Play Store). Quan s'hagi resolt el problema amb la botiga web o d'aplicacions, es podrà reprendre la difusió d'anuncis.

URL inacceptable

No es permet:

marca x vermella URL que no tenen una sintaxi estàndard

marca x vermella Ús d'una adreça IP com a URL visible

Exemple: 123.45.678.90

marca x vermella Ús de caràcters no admesos als URL visibles

Exemples: caràcters com ara !, *, #, _, @.

Obteniu informació sobre com podeu corregir un anunci rebutjat.

Aplicació no reconeguda

No es permet:

marca x vermella Aplicacions que Google no reconeix

Exemples: l'identificador de l'aplicació o el nom de la botiga d'aplicacions no s'han introduït correctament, o bé l'aplicació s'ha suprimit o no està disponible a la botiga d'aplicacions.

Obteniu informació sobre com podeu corregir un anunci rebutjat.

Número de telèfon sense verificar

No es permet el següent en anuncis de només trucada, extensions de trucada i extensions d'ubicació:

marca x vermella Números de telèfon que Google no ha verificat
Eina de resolució de problemes: número de telèfon sense verificar
 1. Verifiqueu el número de telèfon. Hi ha dues maneres de verificar el número de telèfon:

  Mostreu el número al vostre lloc web. El número de telèfon de l'anunci ha d'aparèixer al lloc web que s'anuncia. És a dir, si el número de telèfon s'inclou en anuncis que remeten a llocs web diferents, ha de figurar, com a mínim, en una de les pàgines de cada lloc web. Recordeu que l'URL de verificació ha de tenir el mateix domini que l'URL visible de l'anunci. El número s'ha de mostrar com a text; no complirà la política si es mostra com a imatge. Serà més fàcil de detectar i de verificar si es mostra en una pàgina de destinació que es visiti amb freqüència.

  Verifiqueu la propietat del domini. També podeu verificar el número de telèfon demostrant la propietat del domini de l'URL visible de l'anunci. Per fer-ho, enllaceu els comptes de Google Search Console i de Google Ads, o bé afegiu l'etiqueta de seguiment de conversions o l'etiqueta de remàrqueting úniques de Google Ads al lloc web.

 2. Editeu el recurs d'ubicació. Si utilitzeu un recurs d'ubicació, el número de telèfon associat ha de complir els requisits anteriors. Hi ha dues maneres d'editar el recurs en funció de l'adreça que voleu utilitzar.

  Adreça de Google My Business: si la ubicació rebutjada és una adreça de Google My Business, heu d'iniciar la sessió al compte de Google My Business i actualitzar-hi la informació d'ubicació, que es transferirà automàticament a Google Ads. Obteniu informació sobre com podeu editar una fitxa de Google My Business.

  Adreça introduïda manualment: si l'adreça es va introduir a mà, passeu-hi el cursor per sobre i feu clic a la icona de llapis per editar la informació d'ubicació. Reviseu el nom de l'empresa per comprovar que no feu servir marques comercials no autoritzades.

 3. Editeu el recurs de trucada o l'anunci de només trucada. Canvieu el número de telèfon de l'anunci o del recurs perquè puguem aprovar l'anunci.

  Un cop heu modificat i desat l'anunci o el recurs, s'envia a revisió. La majoria d'anuncis es revisen en el termini d'un dia laborable, però és possible que alguns tardin més temps si requereixen una revisió més complexa. Si considerem que heu tret el contingut inacceptable de l'anunci i de la pàgina de destinació, podrem aprovar-lo perquè es comenci a publicar.

 

Número de telèfon inacceptable

No es permet el següent en anuncis de només trucada, extensions de trucada i extensions d'ubicació:

marca x vermella Números de telèfon que són incorrectes o irrellevants, que estan inactius o que no permeten connectar amb l'empresa que s'anuncia.

Nota: de tant en tant, pot ser que Google faci breus trucades de prova al número de telèfon proporcionat i que les enregistri per comprovar que el número sigui vàlid, correcte i rellevant.

marca x vermella Números de fax, de tarificació especial o personalitzats.

Exemple de números de tarificació especial: qualsevol número que apliqui una tarifa o un cost addicionals per fer la trucada, com ara, a Espanya, els que porten el prefix 905.

Exemple de números personalitzats: números de telèfon que inclouen lletres, com ara "1-800-GOOG-411" per comptes d'"1-800-466-4411".

Nota: es poden fer servir números de telèfon de cost compartit, però es mostren amb una exempció de responsabilitat que indica que es poden aplicar càrrecs addicionals.

marca x vermella Números de telèfon que no són locals ni nacionals del país de segmentació.

Exemple: utilitzar un número local d'Alemanya en un anunci orientat al Canadà.

marca x vermella Serveis de números de telèfon virtuals o de numeració personal.

Nota: aquest servei només està disponible en determinats països, com ara a Espanya i al Regne Unit.

marca x vermella Números de telèfon que no tenen un servei de bústia de veu actiu.

Restriccions específiques segons el país: Brasil

Amb els números de telèfon del Brasil, heu d'incloure el codi del vostre operador de telefonia mòbil. Per exemple, en comptes d'"11 5555-1234", utilitzeu "0XX11 5555 1234" (en què "XX" fa referència al codi d'operador de telefonia mòbil). Pel que fa als números gratuïts o de cost compartit, com ara el 4004 o el 0800, no cal incloure el codi de l'operador.

Eina de resolució de problemes: número de telèfon inacceptable
 1. Corregiu el número de telèfon. Proporcioneu-ne un de rellevant que estigui operatiu, connecti a l'empresa que es promociona i sigui del país pel qual voleu segmentar.
 2. Editeu l'extensió d'ubicació. Teniu dues alternatives per editar l'extensió, segons l'adreça que vulgueu utilitzar.

  Adreça de Google My Business: si la ubicació rebutjada és una adreça de Google My Business, heu d'iniciar la sessió al compte de Google My Business i actualitzar-hi la informació d'ubicació, que es transferirà automàticament a Google Ads. Obteniu informació sobre com podeu editar una fitxa de Google My Business.

  Adreça introduïda manualment: si l'adreça es va introduir a mà, passeu-hi el cursor per sobre i feu clic a la icona de llapis per editar la informació d'ubicació. Reviseu el nom de l'empresa per comprovar que no feu servir marques comercials no autoritzades.

 3. Editeu l'extensió de trucada o l'anunci de només trucada. Introduïu un número de telèfon que compleixi la política.

  Un cop heu modificat i desat l'anunci o l'extensió, s'envia a revisió. La majoria d'anuncis es revisen en el termini d'un dia laborable, però és possible que alguns necessitin més temps si requereixen una revisió més complexa. Si considerem que heu tret el contingut inacceptable de l'anunci i de la pàgina de destinació, podrem aprovar-lo perquè es comenci a publicar.

Si no podeu o no voleu corregir aquestes infraccions, traieu l'anunci per evitar que el vostre compte se suspengui en el futur pel fet de contenir massa anuncis rebutjats.

Necessiteu ajuda?

Si teniu cap dubte relacionat amb les nostres polítiques, feu-nos-ho saber: contacteu amb l'equip d'assistència de Google Ads.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?
Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal
Cerca al Centre d'ajuda
true
true
true
73067
false
false