Съдържание, свързано с хазарт: агрегатори за хазарт в Австрия

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за свързано с хазарт съдържание ще се променят през февруари 2016 г. Те няма повече да допускат агрегатори за хазарт да рекламират в Австрия. Промяната ще бъде отразена в описанието на правилата след влизането им в сила.

(Публикувано през февруари 2016 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню