Съдържание, свързано с хазарт: агрегатори за хазарт в Австрия

Правилата на Google Ads за свързано с хазарт съдържание ще се променят през февруари 2016 г. Те няма повече да допускат агрегатори за хазарт да рекламират в Австрия. Промяната ще бъде отразена в описанието на правилата след влизането им в сила.

(Публикувано през февруари 2016 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?