Belangrijke update: Beleid voor adverteren op basis van interesses en locatie

Eind mei 2016 updaten we ons Beleid voor adverteren op basis van interesses en locatie.

Google Ads-functies waarop dit van invloed is

Alle huidige Google Ads-functies die voldoen aan ons beleid ten aanzien van op interesses gebaseerd adverteren, moeten blijven voldoen aan de komende beleidswijzigingen. Deze functies zijn:

 • remarketing
 • affiniteitsdoelgroepen
 • aangepaste affiniteitsdoelgroepen
 • in-market-doelgroepen
 • vergelijkbare doelgroepen
 • demografische targeting en targeting op locatie

Dit is een algemene beleidswijziging.

Wat betekent dit precies?

We willen ons beleid ten aanzien van op interesses gebaseerd adverteren toegankelijker, duidelijker en begrijpelijker maken voor adverteerders en gebruikers. De volgende wijzigingen worden doorgevoerd in het beleid ten aanzien van op interesses gebaseerd adverteren:

 • meer transparantie met betrekking tot waarom we elk contentbeleid voeren,
 • extra beleidsvoorbeelden voor meer duidelijkheid,
 • meer details in onze beleidsdefinities.

Daarnaast introduceren we enkele nieuwe beleidsregels ten aanzien van op interesses gebaseerd adverteren, waardoor adverteerders niet langer op interesses gebaseerde advertenties kunnen maken voor het volgende:

 • Content waardoor moeilijke persoonlijke omstandigheden met betrekking tot relaties en familie bekend worden
 • Voorbeeld: producten of services met betrekking tot overlijden en rouwverwerking
 • Content waardoor moeilijke persoonlijke omstandigheden met betrekking tot slachtofferhulp bekend worden
 • Voorbeeld: opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld of ondersteuningsservices voor slachtoffers
 • Content waardoor de identiteit van de gebruiker met betrekking tot mogelijk gemarginaliseerde sociale groepen bekend wordt
 • Voorbeeld: immigratiediensten en juridische dienstverlening voor vluchtelingen
 • Content waardoor de identiteit van de gebruiker met betrekking tot transgender-identiteit bekend wordt
 • Voorbeeld: informatie over geslachtsverandering of advocaten gespecialiseerd in transgender-discriminatie

Nadat het gewijzigde beleid van kracht is geworden, wordt de beleidsbeschrijving geüpdatet op basis van deze wijziging.

(Gepubliceerd in maart 2016)

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?