Oluline värskendus: huvi- ja asukohapõhise reklaamimise eeskirjad

2016. aasta mai lõpus värskendame oma huvi- ja asukohapõhise reklaamimise eeskirju.

Milliseid Google Adsi funktsioone see mõjutab?

Kõik praegused Google Adsi funktsioonid, mis järgivad meie huvipõhise reklaamimise (IBA) eeskirju, peavad jätkuvalt järgima ka tulevasi eeskirjade muudatusi. Need funktsioonid on:

 • uuesti turundamine;
 • ühise huviga vaatajaskonnad;
 • kohandatud ühise huviga vaatajaskonnad;
 • konkreetse huviga vaatajaskonnad;
 • sarnased vaatajaskonnad;
 • demograafiline ja asukoha sihtimine.

See eeskirjade muudatus on globaalne.

Mida see teie jaoks tähendab?

Soovime huvipõhise reklaamimise eeskirjad nii reklaamijatele kui ka kasutajatele muuta paremini kättesaadavaks, selgemaks ja arusaadavamaks. Märkate IBA eeskirjades järgmisi muudatusi.

 • Selgitame täpsemalt sisueeskirjade kehtestamise põhjuseid.
 • Toome selguse huvides eeskirjade kohta rohkem näiteid.
 • Täpsustame eeskirjade definitsioone.

Lisaks sellele tutvustame teatud uusi IBA sisueeskirju, mis ei luba reklaamijatel enam luua huvipõhiseid reklaame järgmise sisu kohta.

 • Sisu, mis avaldab suhete ja perega seotud isiklikke probleeme.
 • Näide: leinaga seotud tooted või teenused
 • Sisu, mis avaldab ohvriabiga seotud isiklikke probleeme.
 • Näide: varjupaigad või juristiteenused koduvägivallaohvritele
 • Sisu, mis avaldab kasutaja identiteedi seose võimalike vähemusgruppidega.
 • Näide: immigratsiooniteenused või juriidilised teenused põgenikele
 • Sisu, mis avaldab kasutaja transseksuaalse identiteedi.
 • Näide: teave soovahetuse või transseksuaalse diskrimineerimise probleemidega tegelevate advokaatide kohta

Pärast uute eeskirjade jõustumist värskendatakse muudatuste kajastamiseks eeskirjade kirjeldust.

(Postitatud märtsis 2016)

Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?