Σημαντική ενημέρωση: Πολιτική για διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων και τοποθεσίας

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Στα τέλη Μαΐου του 2016 θα ενημερώσουμε την πολιτική για διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων και τοποθεσίας.

Ποιες από τις λειτουργίες του Google Ads θα επηρεαστούν

Όλες οι τρέχουσες λειτουργίες του Google Ads που συμμορφώνονται με τις πολιτικές για διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος (IBA) πρέπει να συνεχίσουν να συμμορφώνονται με τις επικείμενες αλλαγές της πολιτικής. Οι λειτουργίες είναι οι εξής:

 • επαναληπτικό μάρκετινγκ
 • συναφή είδη κοινού
 • προσαρμοσμένα συναφή είδη κοινού
 • είδη κοινού εντός της αγοράς
 • παρόμοιο κοινό
 • στόχευση βάσει δημογραφικών στοιχείων και τοποθεσίας

Πρόκειται για μια παγκόσμια αλλαγή πολιτικής.

Τι σημαίνει αυτό για εσάς

Θέλουμε να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα, τη σαφήνεια και την κατανόηση των πολιτικών διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος για τους διαφημιζόμενους και τους χρήστες. Θα παρατηρήσετε τις παρακάτω αλλαγές στην πολιτική IBA:

 • μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά με τους λόγους για τους οποίους εφαρμόζουμε κάθε πολιτική περιεχομένου
 • επιπλέον παραδείγματα πολιτικής για μεγαλύτερη σαφήνεια
 • περισσότερες λεπτομέρειες στους ορισμούς πολιτικής

Επιπλέον, θα παρουσιάσουμε νέες πολιτικές περιεχομένου IBA οι οποίες δεν θα επιτρέπουν πλέον στους διαφημιζόμενους να δημιουργούν διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος στις εξής περιπτώσεις:

 • Περιεχόμενο που αποκαλύπτει προσωπικά προβλήματα που σχετίζονται με τις σχέσεις και την οικογένεια
 • Παράδειγμα: προϊόντα ή υπηρεσίες που σχετίζονται με το πένθος
 • Περιεχόμενο που αποκαλύπτει προσωπικά προβλήματα που σχετίζονται με την υποστήριξη θυμάτων
 • Παραδείγματα: καταφύγια θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας ή υπηρεσίες υποστήριξης θυμάτων
 • Περιεχόμενο που αποκαλύπτει την ταυτότητα του χρήστη σε σχέση με πιθανώς περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες
 • Παράδειγμα: υπηρεσίες μετανάστευσης ή νομικές υπηρεσίες για πρόσφυγες
 • Περιεχόμενο που αποκαλύπτει την ταυτότητα του χρήστη σε σχέση με την ταυτοποίησή του ως διαφυλικό άτομο
 • Παράδειγμα: πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή φύλου ή για δικηγόρους που ειδικεύονται σε υποθέσεις διακρίσεων για διαφυλικά άτομα

Όταν τεθεί σε ισχύ η νέα πολιτική, η περιγραφή της πολιτικής θα ενημερωθεί, για να αντικατοπτρίζει την εν λόγω αλλαγή.

(Δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2016)

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false