Actualització important: Política sobre la publicitat basada en interessos i ubicació

A finals d'abril de 2016 modificarem la Política sobre la publicitat basada en interessos i ubicació.

Les funcions de Google Ads que es veuran afectades

Totes les funcions de Google Ads actuals que compleixen les nostres polítiques de publicitat basada en interessos (IBA) hauran d'adaptar-se als canvis que introduirem properament en aquesta política. Són les següents:

 • remàrqueting
 • públics d'afinitat
 • públics d'afinitat personalitzats
 • públics al mercat
 • públics similars
 • segmentació demogràfica i per ubicació

Els canvis afectaran la política en tots els països.

Com us afecten aquests canvis

Volem millorar l'accessibilitat i la claredat de les nostres polítiques de publicitat basada en interessos per facilitar-ne la comprensió als anunciants i usuaris. És per això que observareu els canvis següents a la política d'IBA:

 • més transparència sobre els motius pels quals establim cadascuna de les polítiques de continguts
 • més exemples d'aplicació de la política per millorar-ne la claredat
 • definicions de la política més detallades

També introduirem noves polítiques de continguts d'IBA segons les quals els anunciants ja no podran crear anuncis basats en interessos relacionats amb els continguts següents:

Exemple: productes o serveis de suport al dol
Exemple: centres d'acollida per a persones que han patit violència domèstica o serveis de suport a les víctimes
Exemple: serveis d'immigració o serveis legals d'ajuda als refugiats
Exemple: informació sobre la transidentitat o advocats especialitzats en la discriminació de persones transgènere
 • Contingut que posa de manifest circumstàncies personals difícils relacionades amb familiars o altres persones properes
 • Contingut que posa de manifest circumstàncies personals difícils relacionades amb el suport a les víctimes
 • Contingut que vincula la identitat de l'usuari amb col·lectius socials potencialment marginals
 • Contingut que vincula la identitat de l'usuari amb el transgènere

Quan la nova política entri en vigor, se'n modificarà la descripció perquè reflecteixi aquest canvi.

(Publicat el març del 2016)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?