Важна актуализация: Правила за рекламиране въз основа на интереси и местоположение

В края на май 2016 г. ще актуализираме правилата си за рекламиране въз основа на интереси и местоположение.

Кои функции на Google Ads ще бъдат засегнати

Всички настоящи функции на Google Ads, които спазват правилата ни за рекламиране въз основа на интереси, трябва все така да спазват предстоящите промени в правилата. Тези функции са:

 • ремаркетинг;
 • аудитории по афинитет;
 • аудитории по персонализиран афинитет;
 • пазарни аудитории;
 • подобни аудитории;
 • насочване по демографски признак и местоположение.

Тази промяна в правилата ще е в сила за целия свят.

Какво означава това за Вас

Искаме да предоставим повече достъпност, яснота и разбиране на правилата ни за рекламиране въз основа на интереси както за рекламодателите, така и за потребителите. Ще забележите следните промени в тези правила:

 • по-голяма прозрачност за това, защо ни е необходимо всяко правило за съдържанието;
 • допълнителни примери за правилата за повече яснота;
 • по-подробни определения в правилата ни.

Също така ще въведем някои нови правила за съдържанието за рекламиране въз основа на интереси, които вече няма да позволяват на рекламодателите да създават реклами въз основа на интереси за следното:

 • разкриващо лични страдания съдържание, свързано с взаимоотношенията и семейството
 • Пример: траурни продукти и услуги
 • разкриващо лични страдания съдържание, свързано с подкрепата на жертви
 • Пример: приюти за жертви на домашно насилие или адвокатски услуги за жертви
 • разкриващо самоличността на потребители съдържание, свързано с потенциално маргинализирани социални групи
 • Пример: имиграционни услуги или правни услуги за бежанци
 • разкриващо самоличността на потребители съдържание, свързано с идентифициране на транссексуални
 • Пример: информация относно смяна на пола или адвокатски услуги при дискриминация на транссексуални

Промяната ще бъде отразена в описанието на правилата след влизането им в сила.

(Публикувано през март 2016 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?