Законови изисквания и ограничения при показването: Местни законови изисквания

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за законовите изисквания и ограниченията при показването ще бъдат преработени през март 2016 г., за да включват примери за рекламиране на регулирани продукти и услуги в Китай.

(Публикувано през март 2016 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню