Законови изисквания и ограничения при показването: Местни законови изисквания

Правилата на Google Ads за законовите изисквания и ограниченията при показването ще бъдат преработени през март 2016 г., за да включват примери за рекламиране на регулирани продукти и услуги в Китай.

(Публикувано през март 2016 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?