Παραπλανητική παρουσίαση ατόμου, προϊόντος ή υπηρεσίας: παραπλανητικές ή μη ρεαλιστικές προωθήσεις

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Τον Μάρτιο του 2016 η πολιτική μας σχετικά με τις παραπλανητικές ή μη ρεαλιστικές προωθήσεις θα ενημερωθεί, έτσι ώστε να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές του Google Ads αντιμετωπίζουν τις ανησυχίες των χρηστών μας στο χώρο της υγείας.

Περιορισμοί σχετικά με τις δηλώσεις για την απώλεια βάρους

Τι συμβαίνει: Θα περιοριστεί η χρήση δηλώσεων απώλειας βάρους σε διαφημιζόμενους που προωθούν προγράμματα δίαιτας ή ασκήσεων, ψυχοθεραπείας ή χειρουργικών λύσεων. Εκτιμούμε την αξία της εμπειρίας των χρηστών μας και θέλουμε να είμαστε εντελώς σίγουροι ότι οι χρήστες δεν παραπλανιούνται ως προς τα αποτελέσματα που αναμένουν από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που αγοράζουν.

Τι πρέπει να κάνετε: Αν είστε διαφημιζόμενος και χρησιμοποιείτε δηλώσεις απώλειας βάρους για προϊόντα που δεν αποτελούν προγράμματα δίαιτας, ασκήσεων, χειρουργικών λύσεων ή ψυχοθεραπείας, θα πρέπει να καταργήσετε τις δηλώσεις απώλειας βάρους από τις διαφημίσεις σας και από τη σελίδα προορισμού. Ανατρέξτε στην πολιτική και βεβαιωθείτε ότι οι διαφημίσεις και ο ιστότοπός σας θα πληρούν αυτές τις απαιτήσεις, όταν αρχίσει να ισχύει η αλλαγή.

Η Google απαιτεί από τους διαφημιζόμενος να συμμορφώνονται πάντα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και με τις πολιτικές του Google Ads. Επομένως, είναι σημαντικό να ενημερώνεστε σχετικά με τις απαιτήσεις αυτού του είδους που ισχύουν στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας, καθώς και σε οποιεσδήποτε άλλες περιοχές όπου εμφανίζονται οι διαφημίσεις σας.

(Δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2015)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού