Измамно представяне на самоличност, продукт или услуга: подвеждащи или нереалистични популяризации

През март 2016 г. правилата за подвеждащи или нереалистични популяризации ще бъдат актуализирани, така че правилата на Google Ads да осигуряват повече информация в отговор на притесненията на потребителите ни в областта на здравето.

Ограничения при отслабване

Какво се случва: Ще ограничим използването на твърдения за отслабване до рекламодатели, които популяризират програми с диети или упражнения, психотерапия или хирургични решения. Ценим практическата работа на потребителите си и искаме да сме напълно уверени, че няма да бъдат подведени по отношение на резултатите, които могат да очакват от купуваните от тях продукти или услуги.

Какво трябва да направите: Ако сте рекламодател, който представя твърдения за отслабване по отношение на продукти, които не са програми с диети, упражнения, хирургични решения или психотерапия, ще трябва да премахнете тези твърдения от рекламите и целевите си страници. Прегледайте правилата и се уверете, че рекламите и уебсайтът Ви ще отговарят на изискванията, когато промяната влезе в сила.

Google изисква от рекламодателите винаги да спазват всички приложими закони и разпоредби, както и правилата на Google Ads, ето защо е важно да бъдете винаги в крак с тези изисквания за местата, където фирмата Ви работи, както и за всички други места, където рекламите Ви се показват.

(Публикувано през януари 2015 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?