Reklamēšanas politikas

Jūsu reklāmu, atslēgvārdu un tīmekļa vietnes vadlīnijas. Mūsu politikām neatbilstošas reklāmas netiks rādītas.

  • Apmeklējiet Google Ads politiku centru, lai pārskatītu vadlīnijas, kas var attiekties uz jums.
  • Google reklamēšanas politikas ir izstrādātas tā, lai veicinātu labu pieredzi lietotājiem, kuri skata jūsu reklāmas, lai palīdzētu jums gūt panākumus ar savām reklāmām un lai palīdzētu gādāt par reklāmu atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem valstīs, kurās tās tiek rādītas.
  • Gādājot par reklāmu drošību un piemērotību lietotājiem, uz visām reklāmām tiek attiecināts apstiprināšanas process. Katru reizi, kad izveidojat jaunu reklāmu vai veicat izmaiņas jau esošā reklāmā, tā tiek automātiski iesniegta apstiprināšanai, lai pārliecinātos par tās atbilstību mūsu reklamēšanas politikām.
  • Reklāmām, kuras, mūsuprāt, neatbildīs šīm politikām, tiks piešķirts statuss Noraidīta vai Apturēta, un to rādīšana nebūs iespējama, kamēr vien būs spēkā minētais statuss.

Par reklāmu pārskatīšanas procesu.

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Izmēģiniet norādītās nākamās darbības.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne