Reklaamieeskirjad

Juhised teie reklaamide, märksõnade ja veebisaidi jaoks. Reklaame, mis on meie eeskirjadega vastuolus, ei näidata.

  • Juhised, mida võidakse kohaldada teie reklaamidele, saate üle vaadata Google Adsi eeskirjakeskuses.
  • Google'i reklaamieeskirjad on koostatud selliselt, et need teeksid meie reklaame vaatavate inimeste jaoks reklaamikogemuse meeldivaks, et need aitaksid teie reklaamidel edu saavutada ning et need aitaksid teil tagada, et reklaamid järgivad kohaldatavaid seadusi neis riikides, kus reklaame esitatakse.
  • Kõik reklaamid läbivad kinnitamisprotsessi, et tagada nende ohutus ja sobilikkus kasutajate jaoks. Alati, kui loote uue reklaami või muudate olemasolevat reklaami, saadetakse see automaatselt ülevaatamisele tagamaks, et see vastab meie reklaamieeskirjadele.
  • Reklaamide, mis neid eeskirju ei järgi, olekuks märgitakse Tagasi lükatud või Peatatud. Sellises olekus reklaame ei esitata.

Teave reklaami kinnitamisprotsessi kohta

Kas see oli ab?

Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Kustuta otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
8249012892282969536