Πολιτικές διαφημίσεων

Οδηγίες για τις διαφημίσεις, τις λέξεις-κλειδιά και τον ιστότοπό σας. Δεν είναι δυνατή η προβολή των διαφημίσεων που παραβαίνουν τις πολιτικές μας.

  • Μεταβείτε στο Κέντρο πολιτικών του Google Ads, για να διαβάσετε τις οδηγίες που μπορεί να ισχύουν για εσάς.
  • Οι πολιτικές διαφημίσεων της Google έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρουν μια θετική εμπειρία στους χρήστες που βλέπουν τις διαφημίσεις μας, να σας βοηθούν να δημιουργείτε επιτυχημένες διαφημίσεις, καθώς και να διασφαλίζουν ότι οι διαφημίσεις συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία στις χώρες όπου εμφανίζονται.
  • Όλες οι διαφημίσεις υποβάλλονται σε μια διαδικασία έγκρισης, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι είναι ασφαλείς και κατάλληλες για τους χρήστες. Κάθε φορά που δημιουργείτε μια νέα διαφήμιση ή πραγματοποιείτε αλλαγές σε μια υπάρχουσα διαφήμιση, αυτή υποβάλλεται αυτόματα για έλεγχο, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωσή της με τις πολιτικές διαφημίσεων.
  • Οι διαφημίσεις που διαπιστώνουμε ότι παραβαίνουν αυτές τις πολιτικές θα έχουν την επισήμανση Απορρίφθηκε ή Σε αναστολή. Όσο βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση, δεν θα είναι δυνατή η προβολή τους.

Σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου διαφημίσεων

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false
false