Kundmatchning

Den här policyn gäller annonsörer som använder Kundmatchning för kampanjer i Söknätverket, Display-nätverket, på YouTube och i Gmail.

Krav för att använda Kundmatchning

Kundmatchning är inte tillgängligt för alla annonsörer. Om du vill kunna använda Kundmatchning måste ditt konto
 • ha en god historik för policyefterlevnad
 • ha en god betalningshistorik
 • ha minst 90 dagars historik i Google Ads
 • ha haft utgifter på mer än 50 000 USD sedan starten. För annonsörer med konton som hanteras i andra valutor än USD omvandlas utgiftsbeloppet till USD med den genomsnittliga månatliga växlingskursen för den aktuella valutan.

Om du vill börja använda Kundmatchning och uppfyller kraven ovan måste du kontakta din tilldelade kontoansvariga och begära åtkomst till Kundmatchning.

Om du aldrig har använt Kundmatchning och inte har tilldelats någon kontoansvarig kan ditt konto för närvarande inte användas för Kundmatchning, även om du uppfyller kraven ovan i övrigt. Vi ska ta fram en ansökningsprocess för annonsörer som uppfyller kraven och vill skicka en förfrågan om att få använda Kundmatchning. Vi skickar ut ett meddelande när ansökningsprocessen blir tillgänglig.

Samla in kunddata

När du använder kundmatchning får du endast överföra kunduppgifter som du har samlat in som första part. Det innebär uppgifter som du har samlat in från dina webbplatser, appar, fysiska butiker och andra situationer där kunderna har delat sina uppgifter direkt med dig.

Exempel:

 • Du samlade in information från en kund som köpte en vara från din webbplats.
 • Du samlade in information från en kund som registrerade sig för att få marknadsföringsmeddelanden via dina appar.
 • Du samlade in information från en kund som registrerade sig för ett bonusprogram i din fysiska butik.

Du måste även

 • se till att din sekretesspolicy informerar om att du delar med dig av kunduppgifter till tredje part för att utföra tjänster å dina vägnar samt att du inhämtar samtycke för sådan delning där det krävs enligt lag
 • endast använda Googles godkända API:er eller gränssnitt för att överföra kunduppgifter
 • följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive eventuell självreglering eller branschstandarder som kan gälla.

Ytterligare krav

Du får inte

 • visa annonser som samlar in uppgifter som kan kopplas till en specifik individ, förutom Gmail-annonser med HTML-formulär som följer policyn för Gmail-annonser
 • överföra information om någon kund som är under 13 år eller som har samlats in från en webbplats eller app som är riktad till barn under 13 år
 • skapa annonsinnehåll som antyder att du har kännedom om uppgifter som kan kopplas till en specifik individ eller känsliga uppgifter om dina kunder (se nedan för mer information)
 • använda en kundlista som inriktar sig på en alltför smal eller specifik målgrupp. Du får till exempel inte kombinera en kundlista med andra inriktningskriterier (t.ex. geografiska begränsningar) om detta leder till en annons inriktad på ett relativt litet antal användare
 • marknadsföra produkter som har att göra med känsliga uppgifter, t.ex. läkemedel, i en kundmatchningskampanj (se nedan för mer information)
 • visa annonser som är förbjudna enligt våra Google Ads-policyer.

Om du deltar i ett betaprogram för Kundmatchning kan du kontakta dina Google Ads-representanter eller kundsupporten för Google Ads om du behöver mer information om de specifika kraven för betaprogrammet i fråga.

Begränsningar gällande känsliga uppgifter

Du får inte använda känsliga uppgifter om dina kunder i kundmatchningskampanjer eller kundmatchningsannonser. Du får inte heller använda uppgifter från dina kundmatchningskampanjer för att identifiera känsliga uppgifter om dina kunder.

Känsliga uppgifter innefattar

 • intresse för eller medverkan i barnförbjudna aktiviteter (alkohol, hasardspel, dejtingtjänster, pornografi osv.)
 • sexuellt beteende eller läggning, till exempel uppgifter om sexuell läggning som framgår av användarens besök på en specifik webbplats
 • information om ras eller etnicitet, till exempel från webbplatser eller appar som samlar in information om vilken ras eller etnicitet användarna identifierar sig med
 • i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag kan politisk tillhörighet användas för att inrikta annonser mot användare eller för att marknadsföra annonsörernas produkter eller tjänster i USA om annonsören har verifierats av Google. Läs mer om hur du ansöker om verifiering.
 • medlemskap i eller koppling till fackförbund, till exempel om en användare besöker ett fackförbunds webbplats eller app
 • religion eller trosuppfattning, till exempel från webbplatser eller appar som samlar in människors ställningstaganden gällande religion eller trosuppfattning
 • negativ ekonomisk status eller situation, till exempel information som antyder att en användare har låg kreditvärdighet eller stora skulder
 • information om hälsa, till exempel från webbplatser eller appar som marknadsförs gentemot en specifik hälsorelaterad grupp
 • status som barn under 13 år
 • begångna brott eller påstått begångna brott, t.ex. information som antyder att användaren finns i belastningsregistret
 • skilsmässa eller äktenskapsskillnad, t.ex. från webbplatser och appar som används av skilsmässojurister eller skilsmässorådgivare.

Vad som händer om du bryter mot våra policyer

 • Granskning av efterlevnad: Vi kan när som helst kontrollera att ditt företag följer policyn för kundmatchning. Om vi kontaktar dig och begär information om efterlevnad måste du svara i god tid och skyndsamt vidta eventuella åtgärder för att följa våra policyer. Om det gäller ett förvaltarkonto kan vi även kontakta dina hanterade konton för att verifiera efterlevnaden.
 • Meddelande om bristande efterlevnad: Om vi anser att du bryter mot policyn för kundmatchning kontaktar vi dig för att kräva åtgärder. Om du inte utför de begärda korrigeringarna inom den angivna tiden kanske du inte får använda Kundmatchning, eller så kan du stängas av från dina Google Ads-konton. Om det gäller allvarliga eller upprepade överträdelser kan ditt konto stängas av omedelbart och utan föregående avisering. Läs mer om avstängda konton.

Behöver du hjälp?

Hör av dig till oss om du har några frågor om denna policy:
Kontakta Google Ads-supporten
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?