Kundmatchning

Den här policyn gäller annonsörer som använder Kundmatchning för kampanjer i Söknätverket, Display-nätverket, på YouTube och i Gmail.

Krav för att använda Kundmatchning

Kundmatchning är inte tillgängligt för alla annonsörer. Om du vill kunna använda Kundmatchning måste ditt konto
 • ha en god historik för policyefterlevnad
 • ha en god betalningshistorik
 • ha minst 90 dagars historik i Google Ads
 • ha haft utgifter på mer än 50 000 USD sedan starten. För annonsörer med konton som hanteras i andra valutor än USD omvandlas utgiftsbeloppet till USD med den genomsnittliga månatliga växlingskursen för den aktuella valutan.

Om du vill börja använda Kundmatchning och uppfyller kraven ovan måste du kontakta din tilldelade kontoansvariga och begära åtkomst till Kundmatchning.

Om du aldrig har använt Kundmatchning och inte har tilldelats någon kontoansvarig kan ditt konto för närvarande inte användas för Kundmatchning, även om du uppfyller kraven ovan i övrigt. Vi ska ta fram en ansökningsprocess för annonsörer som uppfyller kraven och vill skicka en förfrågan om att få använda Kundmatchning. Vi skickar ut ett meddelande när ansökningsprocessen blir tillgänglig.

Samla in kunddata

När du använder kundmatchning får du endast överföra kunduppgifter som du har samlat in som första part. Det innebär uppgifter som du har samlat in från dina webbplatser, appar, fysiska butiker och andra situationer där kunderna har delat sina uppgifter direkt med dig.

Exempel:

 • Du samlade in information från en kund som köpte en vara från din webbplats.
 • Du samlade in information från en kund som registrerade sig för att få marknadsföringsmeddelanden via dina appar.
 • Du samlade in information från en kund som registrerade sig för ett bonusprogram i din fysiska butik.

Du måste även

 • se till att din sekretesspolicy informerar om att du delar med dig av kunduppgifter till tredje part för att utföra tjänster å dina vägnar samt att du inhämtar samtycke för sådan delning där det krävs enligt lag
 • endast använda Googles godkända API:er eller gränssnitt för att överföra kunduppgifter
 • följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive eventuell självreglering eller branschstandarder som kan gälla.

Ytterligare krav

Du får inte

 • visa annonser som samlar in uppgifter som kan kopplas till en specifik individ, förutom Gmail-annonser med HTML-formulär som följer policyn för Gmail-annonser
 • överföra information om någon kund som är under 13 år eller som har samlats in från en webbplats eller app som är riktad till barn under 13 år
 • skapa annonsinnehåll som antyder att du har kännedom om uppgifter som kan kopplas till en specifik individ eller känsliga uppgifter om dina kunder (se nedan för mer information)
 • använda en kundlista som inriktar sig på en alltför smal eller specifik målgrupp. Du får till exempel inte kombinera en kundlista med andra inriktningskriterier (t.ex. geografiska begränsningar) om detta leder till en annons inriktad på ett relativt litet antal användare
 • marknadsföra produkter som har att göra med känsliga uppgifter, t.ex. läkemedel, i en kundmatchningskampanj (se nedan för mer information)
 • visa annonser som är förbjudna enligt våra Google Ads-policyer.

Om du deltar i ett betaprogram för Kundmatchning kan du kontakta dina Google Ads-representanter eller kundsupporten för Google Ads om du behöver mer information om de specifika kraven för betaprogrammet i fråga.

Begränsningar för känsliga kategorier

Enligt de principer i policyn för anpassade annonser som gäller för remarketing får annonsörer inte använda känsliga intressekategorier för att rikta in annonser på användare eller marknadsföra annonsörers produkter eller tjänster. Dessa policyer gäller även för remarketing med Kundmatchning.

Du får inte heller använda data från dina Kundmatchningskampanjer för att identifiera känsliga intressekategorier som är relaterade till dina kunder. 

Mer information om vad som anses vara en känslig intressekategori enligt policyerna för Anpassade annonser och Kundmatchning hittar du i policyerna för anpassade annonser.

Vad som händer om du bryter mot våra policyer

 • Granskning av efterlevnad: Vi kan när som helst kontrollera att ditt företag följer policyn för kundmatchning. Om vi kontaktar dig och begär information om efterlevnad måste du svara i god tid och skyndsamt vidta eventuella åtgärder för att följa våra policyer. Om det gäller ett förvaltarkonto kan vi även kontakta dina hanterade konton för att verifiera efterlevnad.
 • Meddelande om bristande efterlevnad: Om vi anser att du bryter mot policyn för kundmatchning kontaktar vi dig för att kräva åtgärder. Om du inte utför de begärda korrigeringarna inom den angivna tiden kanske du inte får använda Kundmatchning, eller så kan du stängas av från dina Google Ads-konton. Om det gäller allvarliga eller upprepade överträdelser kan ditt konto stängas av omedelbart och utan föregående avisering. Läs mer om avstängda konton.

Behöver du hjälp?

Hör av dig till oss om du har några frågor om denna policy:
Kontakta Google Ads-supporten
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?