Опасни продукти или услуги: Ножове, огнестрелни и други оръжия

Правилата на Google Ads за опасни продукти ще се променят в края на септември. Промяната в правилата позволява на рекламодателите да популяризират продукти за стрелба с лък и свързани с тях изделия. Това ще важи за всички държави. Тази актуализация ще подобри практическата работа на рекламодателите и потребителите, свързана с тези продукти. Промяната ще бъде отразена в описанието на правилата след влизането им в сила.

(Публикувано през септември 2015 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?