Здравеопазване: Набиране на участници в клинични изпитвания в Израел

Правилата на Google Ads за здравеопазването ще се променят през септември 2015 г. С промяната се допуска популяризиране на набиране на участници в клинични изпитвания в съответствие с местното законодателство в Израел. Промяната ще бъде отразена в описанието на правилата след влизането им в сила.

(Публикувано през септември 2015 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?