Reklamy oparte na zainteresowaniach i lokalizacji: rozwód i separacja małżeńska

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy dla wygody użytkowników. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Pod koniec września 2015 roku zmienią się zasady Google Ads związane z reklamami opartymi na zainteresowaniach i lokalizacji. W myśl nowych przepisów nie będzie można wyświetlać reklam opartych na zainteresowaniach w witrynach i aplikacjach z treścią związaną z rozwodem i separacją małżeńską. Zmiana obejmie wszystkie kraje. Do wszystkich reklamodawców, których dotyczą te zmiany, prześlemy stosowne powiadomienia. Po wejściu nowych zasad w życie ich opis zostanie zaktualizowany zgodnie ze zmianami.

(Opublikowano we wrześniu 2015 r.)

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?