Inzerce na základě zájmů a lokality: rozvod a oddělené manželství

Zásady služby Google Ads pro inzerci na základě zájmů a oblasti se koncem září 2015 budou měnit. Změna zakáže inzerci na základě zájmů na stránkách nebo v aplikacích s obsahem týkajícím se rozvodu a odděleného manželství. Změna se týká všech zemí. Inzerentům, kterých se změna týká, zašleme oznámení. Jakmile nové zásady vstoupí v platnost, budou příslušné změny zaneseny do popisu zásad.

(Publikováno v září 2015)

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?