Рекламиране въз основа на интереси и местоположение: Развод и семейна раздяла

Правилата на Google Ads за рекламиране въз основа на интереси и местоположение ще се променят в края на септември 2015 г. Промяната се състои в забрана на рекламирането въз основа на интереси в сайтове или приложения със съдържание, свързано с развод и семейна раздяла. Това ще важи за всички държави. Ще изпратим известия до засегнатите рекламодатели. Промяната ще бъде отразена в описанието на правилата след влизането им в сила.

(Публикувано през септември 2015 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?