Serveis financers i requisits legals relatius a la Xina

Les polítiques de Google Ads sobre serveis financers es revisaran el setembre de 2015 per destacar-ne alguns requisits relacionats amb la publicitat a la Xina. També s'afegiran productes i serveis d'exemple a la pàgina de la política sobre requisits legals i limitacions de publicació en relació amb la publicitat a la Xina. (Publicada l'agost de 2015)
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?