Финансови услуги и законови изисквания за Китай

Правилата на Google Ads за финансовите услуги ще бъдат преработени през септември 2015 г., за да откроят някои изисквания за рекламирането им в Китай. Освен това ще добавим примери за продукти и услуги към нашата страница за законови изисквания и ограничения при показването във връзка с рекламирането в Китай. (Публикувано през август 2015 г.)
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?