Política de llistes de remàrqueting per als anuncis de la cerca (RLSA)

La política de llistes de remàrqueting per als anuncis de la cerca (RLSA) entrarà en vigor el mes de juliol. La política prohibeix utilitzar dades de tercers per a RLSA i explica com els anunciants poden compartir llistes de remàrqueting de la cerca. Aquesta política només s'aplica als anunciants que utilitzen RLSA i, si és el vostre cas, recordeu que l'heu de complir juntament amb els requisits descrits a la Política sobre la publicitat basada en interessos i en ubicació. Si gestioneu campanyes en nom de clients que fan servir RLSA, aquesta política s'aplica, a més, juntament amb la Política de tercers de Google. El canvi afecta tots els països.

(Publicat el juliol de 2015)

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?