Правила за списъците за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене (RLSA)

Правилата на Google Ads за списъците за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене ще започнат да се прилагат през юли. Тези правила забраняват използването на данни от трети страни за списъци за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене и разясняват как рекламодателите могат да споделят списъци за ремаркетинг в мрежата за търсене. Тези правила се отнасят само за рекламодатели, използващи списъци за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене. Ако сте такъв рекламодател, настоящите правила важат в допълнение към изискванията, описани в правилата за рекламиране въз основа на интереси и местоположение. Ако управлявате кампании от името на клиенти, използващи списъци за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене, тези правила са приложими за Вас в допълнение към правилата на Google за трети страни. Промяната ще важи за всички държави.

(Публикувано през юли 2015 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?