Правила за списъците за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене (RLSA)

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за списъците за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене ще започнат да се прилагат през юли. Тези правила забраняват използването на данни от трети страни за списъци за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене и разясняват как рекламодателите могат да споделят списъци за ремаркетинг в мрежата за търсене. Тези правила се отнасят само за рекламодатели, използващи списъци за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене. Ако сте такъв рекламодател, настоящите правила важат в допълнение към изискванията, описани в правилата за рекламиране въз основа на интереси и местоположение. Ако управлявате кампании от името на клиенти, използващи списъци за ремаркетинг за реклами в мрежата за търсене, тези правила са приложими за Вас в допълнение към правилата на Google за трети страни. Промяната ще важи за всички държави.

(Публикувано през юли 2015 г.)

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню