Krav på appannonser

Google tillhandahåller översatta versioner av vårt hjälpcenter. De är dock inte avsedda att ändra innehållet i våra policyer. Engelska är vårt officiella språk och den engelska versionen används som utgångspunkt för att tillämpa våra policyer. Om du vill läsa den här artikeln på ett annat språk kan du använda rullgardinsmenyn längst ned på sidan.

Använd appannonser när du vill uppmuntra användarna att installera eller använda dina appar. Appannonser, tillgångar och apparna de gäller omfattas av standardpolicyerna för Google Ads och kraven nedan.

När vi granskar appannonser tittar vi på flera olika element, som annonsen, utvecklarens namn eller appnamnet, appikonen, appinstallationssidan och själva appen, för att kontrollera att de följer våra policyer.

Observera att Google Play Butik kan utesluta marknadsföring av vissa appar i butiken även om appen förblir tillgänglig. Annonser om appkampanjer för sådana appar kanske inte visas i Google Play Butik.

Relaterade policyer och vanliga anledningar till avslag

Följande Google Ads-policyer är särskilt relevanta för appannonser och förknippas ofta med avslag.

Appens installationssida måste följa våra annonseringspolicyer eftersom appmetadata kan användas i annonsen under visning.

På grund av nyanserna i binära appversioner kan vi kräva att flera versioner av appen följer våra policyer för att annonser för appen ska visas. Detta beror på att appbutiker kan tillåta att flera versioner av en app publiceras samtidigt för olika enheter och interaktiva appannonser kan fungera med flera versioner av samma app.

Om din app inte godkänns följer du anvisningarna i policyn om destinationskrav för att åtgärda appen så att annonserna kan börja visas igen.

Sexuellt innehåll

Google vill att annonserna ska vara relevanta och säkra för användarna och begränsar därför sexuellt innehåll i vissa fall. Mer information finns i policyn för sexuellt innehåll.

För appannonser används appnamnet och utvecklarens namn ibland i annonstexten. I dessa fall måste de följa våra riktlinjer för annonstext, som användning av stora bokstäver, interpunktion samt stil och stavning.

Enligt policyn för stil och stavning måste annonser vara begripliga och lätta att förstå. Interaktiva appannonser ska till exempel visa användaren vilken åtgärd som förväntas om alternativen är förvirrande eller otydliga.

Appannonser måste följa vår policy för oidentifierade verksamheter och tydligt visa appnamnet under hela annonsinteraktioner.

Bilder måste följa vår policy för bildkvalitet. Vi tillåter till exempel inte bilder som blinkar eller på annat sätt är distraherande. Om du har en HTML5-appannons med en interaktiv demo av ett spel eller appfunktioner får demon innehålla bilder som blinkar, men andra delar av annonsinnehållet som knappar för installation eller nedladdning måste följa policyn.

För djuplänksannonser ser du till att du har konfigurerat din djuplänksadress korrekt. I dagsläget har interaktiva appannonser inget stöd för webbomdirigering (t.ex. via goo.gl eller länkar för tredjepartsspårning). För annonser om appkampanjer ser du till att eventuell omdirigering för tredjepartsspårning tar användaren till rätt app i rätt butik. Appar får inte marknadsföras på platser där de inte kan hämtas. Mer information finns i den kompletta policyn för destinationskrav.

Appar måste följa vår policy för destinationsupplevelse. Vi tillåter till exempel inte inloggningshinder för åtkomst till marknadsfört innehåll vid interaktion med annonser. Om din app kräver inloggning eller aktivering och användaren redan har genomfört detta vid första användningstillfället måste du se till att appen inte ber om inloggning eller aktivering under interaktion med en annons. Användaren måste kunna stänga appannonsen inom fem sekunder efter att annonsen visas.

Se till att din app följer vår policy för vilseledande innehåll. Beskriv appens innehåll och funktioner på ett tydligt sätt och informera om eventuella krav som kan finnas för att använda appen, till exempel andra appar, kringutrustning eller sensorer. Andra appar som krävs måste kunna hämtas från en lämplig appbutik och följa våra policyer. Försök inte lura användaren att oavsiktligt klicka på annonsen. Du får till exempel inte visa en installationsknapp plötsligt eller oväntat under en annonsinteraktion.

Appar måste följa Googles policy om oönskad programvara. Detta omfattar enhetens maskinvara och nätverksanvändning som kan klassas som skadlig eller oväntad.

Google kan ta bort annonser i händelse av klagomål från ägare av varumärken. Annonsörer ansvarar för korrekt varumärkesanvändning i annonstext, appikon, appnamn och utvecklarens namn. Mer information finns på sidan med vår Varumärkespolicy.

Om destinationen för din annons använder Universal Links eller App Links ser du till att både webb- och appdestinationen följer våra policyer.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny