Požiadavky na reklamy na aplikáciu

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Reklamy na aplikácie sa môžu používať na nabádanie k inštalácii aplikácie alebo interakcii s aplikáciou. Na reklamy na aplikácie, rozšírenia aplikácie a aplikácie, ktoré propagujú, sa vzťahujú štandardné pravidlá služby Google Ads a požiadavky uvedené nižšie.

Pri posudzovaní reklám na aplikácie kontrolujeme mnoho prvkov, ako napríklad reklamu, meno vývojára, názov aplikácie, ikonu aplikácie, stránku inštalácie aplikácie a samotnú aplikáciu, a súlad týchto prvkov s našimi pravidlami.

Upozorňujeme, že Obchod Google Play môže určité aplikácie vylúčiť z propagácie v obchode aj v prípade, že daná aplikácia zostáva naďalej dostupná. Reklamy na takéto aplikácie sa v Obchode Google Play nemusia zobrazovať.

Súvisiace pravidlá a bežné dôvody zamietnutia

Nasledujúce pravidlá služby Google Ads sa vzťahujú špeciálne na reklamy na aplikácie a často sú dôvodom zamietnutia.

Vyhovujúca stránka inštalácie aplikácie a metadáta aplikácie

Stránka inštalácie aplikácie musí byť v súlade s našimi pravidlami inzercie, pretože v reklame môžu byť počas zobrazovania použité metadáta aplikácie.

Verzie aplikácie

Vzhľadom na špecifickú povahu fungovania binárnych verzií aplikácie môžeme vyžadovať, aby boli v súlade s pravidlami viaceré verzie aplikácie. V opačnom prípade nemusíme povoliť zobrazovanie reklám. Vyžadujeme to preto, lebo obchody s aplikáciami môžu povoľovať súčasné zverejnenie viacerých verzií aplikácie pre rôzne zariadenia. Viaceré verzie rovnakej aplikácie môžu používať aj reklamy na interakciu s aplikáciou.

Aplikácia porušuje pravidlá

Ak bola vaša aplikácia zamietnutá, riaďte sa pokynmi v pravidlách týkajúcich sa požiadaviek na cieľ. Podľa nich môžete svoju aplikáciu opraviť a znova dosiahnuť zobrazovanie reklám.

Sexuálny obsah

Spoločnosť Google obmedzuje za určitých okolností použitie obsahu pre dospelých, aby boli reklamy pre používateľov relevantné a bezpečné. Viac sa dozviete v pravidlách pre obsah pre dospelých.

Publikačné pravidlá

V prípade reklám na aplikáciu sa niekedy v reklamnom texte uvádza názov aplikácie a meno vývojára. Preto musia byť tieto údaje v súlade s publikačnými pravidlami týkajúcimi sa napríklad používania veľkých písmen, interpunkcie, štýlu a pravopisu.

Štýl a pravopis

Podľa pravidiel pre štýl a pravopis musia byť reklamy zrozumiteľné a ľahko pochopiteľné. Napríklad interaktívne reklamy na aplikácie by mali vyzvať používateľa na očakávanú akciu, kedykoľvek sú možnosti neurčité alebo nejednoznačné.

Neznáma firma

Reklamy na aplikáciu musia byť v súlade s našimi pravidlami pre neznáme firmy a počas interakcie s reklamou zreteľne zobrazovať názov aplikácie.

Kvalita obrázkov

Obrázky musia byť v súlade s našimi pravidlami pre kvalitu obrázkov. Nepovoľujeme napríklad blikajúce obrázky, obrázky s blikajúcim pozadím a inak rozptyľujúce obrázky. V prípade reklám na aplikáciu vo formáte HTML5, ktoré zahŕňajú interaktívnu ukážku hry alebo funkcií aplikácie, môže ukážka zahŕňať obrázky, ktoré blikajú alebo majú blikajúce pozadie, no ostatné časti obsahu reklamy, napríklad tlačidlá inštalácie či stiahnutia, musia byť v súlade s týmito pravidlami.

Požiadavky na cieľ

V prípade reklám s priamym odkazom sa ubezpečte, že ste svoju webovú adresu priameho odkazu nastavili správne. V súčasnosti v reklamách na interakciu s aplikáciou nepodporujeme webové presmerovania (napr. goo.gl alebo sledovacie odkazy tretích strán). Ak máte reklamy na aplikáciu, ubezpečte sa, že akékoľvek presmerovania tretích strán, ktoré umožňujú sledovanie, presmerujú používateľa na správnu aplikáciu v správnom obchode. Aplikácie nemôžu byť propagované na miestach, kde ich nie je možné stiahnuť. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách týkajúcich sa požiadaviek na cieľ.

Dojem z cieľa

Aplikácie musia byť v súlade s našimi pravidlami pre dojem z cieľa. V rámci interakcie s reklamou napríklad nedovoľujeme na získanie prístupu k propagovanému obsahu použiť prekážky prihlásenia. Ak vaša aplikácia vyžaduje prihlásenie alebo aktiváciu, ubezpečte sa, že ak túto akciu používateľ absolvoval počas prvého použitia, aplikácia ho nevyzve na prihlásenie alebo aktiváciu počas interakcie s reklamou. Reklama na aplikáciu musí používateľovi umožniť zatvoriť reklamu do piatich sekúnd od prvého zobrazenia reklamy.

Zavádzajúci obsah

Ubezpečte sa, že vaša aplikácia je v súlade s našimi pravidlami pre zavádzajúci obsah. Jasne opíšte obsah a funkciu svojej aplikácie a tiež ďalšie nevyhnutné podmienky jej inštalácie, napríklad iné aplikácie, periférne zariadenia či snímače. Nevyhnutné aplikácie musia byť k dispozícii v príslušnom obchode s aplikáciami a v súlade s našimi pravidlami. Nepokúšajte sa používateľa nabádať k náhodnému kliknutiu na reklamu. Napríklad počas interakcie s reklamou nesmiete náhle či neočakávane zobraziť tlačidlo inštalácie.

Nechcený softvér

Aplikácie musia byť v súlade s pravidlami spoločnosti Google týkajúcimi sa neželaného softvéru. Medzi ne patrí použitie hardvéru zariadenia a siete, ktoré môže byť považované za škodlivé či neočakávané.

Ochranné známky

Spoločnosť Google môže v dôsledku sťažnosti vlastníka ochrannej známky odstrániť reklamy. Za správne použitie ochranných známok v reklamnom texte, ikone aplikácie, názve aplikácie alebo mene vývojára zodpovedajú inzerenti. Ďalšie informácie nájdete na našej stránke pravidiel pre ochranné známky.

Univerzálne odkazy a odkazy na aplikácie

Ak cieľ vašej reklamy používa univerzálne odkazy alebo odkazy na aplikácie, ubezpečte sa, že ciele webových stránok aj aplikácií sú v súlade s našimi pravidlami.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false