Wymagania dotyczące reklam aplikacji

Reklamy aplikacji zachęcają użytkowników do instalacji aplikacji lub zaangażowania się w aplikację. Reklamy aplikacji, rozszerzenia reklam oraz promowane aplikacje podlegają standardowym zasadom Google Ads i poniższym wymaganiom.

Podczas sprawdzania reklam aplikacji przyglądamy się różnym elementom, takim jak reklama, nazwa programisty, nazwa aplikacji, ikona aplikacji, strona instalacji aplikacji oraz sama aplikacja, by ocenić ich zgodność z naszymi zasadami.

Pamiętaj, że niektóre aplikacje mogą zostać wykluczone z promowania w Sklepie Google Play, mimo że wciąż są dostępne. Reklamy takich aplikacji nie będą wyświetlać się w Sklepie Google Play.

Powiązane zasady i najczęstsze przyczyny odrzucenia

Poniższe zasady Google Ads dotyczą przede wszystkim reklam aplikacji, a ich naruszanie jest częstą przyczyną odrzucania reklam.

Strona instalacji aplikacji i metadane aplikacji – zgodność z zasadami

Strona instalacji aplikacji musi być zgodna z naszymi zasadami reklamowymi, ponieważ metadane aplikacji mogą zostać użyte w reklamie podczas jej wyświetlania.

Wersje aplikacji

Wyświetlanie reklam danej aplikacji może być uwarunkowane zgodnością wszystkich jej wersji z naszymi zasadami. Dzieje się tak dlatego, że sklepy z aplikacjami umożliwiają jednoczesne publikowanie kilku wersji aplikacji na różne urządzenia, a reklamy angażujące w aplikację mogą być powiązane z wieloma wersjami tej samej aplikacji.

Naruszenie zasad przez aplikację

Jeśli Twoja aplikacja zostanie odrzucona, wykonaj instrukcje podane w Wymaganiach dotyczących miejsc docelowych, by naprawić aplikację i wznowić wyświetlanie reklam.

Treści erotyczne

By reklamy były odpowiednie i bezpieczne dla użytkowników, Google w niektórych przypadkach ogranicza wyświetlanie treści dla dorosłych. Więcej informacji znajdziesz w zasadach dotyczących treści erotycznych.Reklamy aplikacji nie mogą zawierać żadnych treści przeznaczonych tylko dla dorosłych.

Wymagania redakcyjne

Czasami nazwa aplikacji i nazwa programisty są używane w tekście reklamy aplikacji i dlatego muszą być zgodne z naszymi zasadami redakcyjnymi, np. w zakresie użycia wielkich liter, interpunkcji oraz stylu i pisowni.

Styl i pisownia

Zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi stylu i pisowni treść reklam musi być jasna i łatwa do zrozumienia. Na przykład interaktywne reklamy aplikacji powinny informować użytkownika, jakie działanie ma wykonać, jeśli dostępne opcje mogą być dla niego niezrozumiałe lub niejednoznaczne.

Nieokreślona działalność

Reklamy aplikacji muszą być zgodne z naszymi zasadami dotyczącymi nieokreślonej działalności. Oznacza to, że podczas interakcji użytkownika z reklamą nazwa aplikacji musi się wyraźnie wyświetlać.

Jakość obrazu

Obrazy muszą być zgodne z naszymi zasadami dotyczącymi jakości obrazu. Google nie zezwala na przykład na wyświetlanie obrazów, w których zastosowano efekty stroboskopowe lub miganie, albo w jakikolwiek inny sposób rozpraszających użytkownika. Jeśli reklama aplikacji w formacie HTML5 zawiera interaktywną prezentację funkcji gry lub aplikacji, prezentacja ta może zawierać obrazy, w których zastosowano efekty stroboskopowe lub miganie, ale pozostałe elementy reklamy, takie jak przyciski instalacji lub pobierania, muszą być zgodne z naszymi zasadami.

Wymagania dotyczące miejsc docelowych

W przypadku reklam z precyzyjnymi linkami zadbaj o poprawną konfigurację adresu URL precyzyjnego linku. Obecnie w reklamach angażujących w aplikację nie obsługujemy przekierowań na inną stronę internetową (np. adresów typu goo.gl lub linków śledzenia oferowanych przez inne firmy). Jeśli masz reklamy aplikacji, upewnij się, że wszelkie zewnętrzne narzędzia śledzenia przekierowują użytkownika do odpowiedniej aplikacji we właściwym sklepie. Nie wolno reklamować aplikacji w miejscach, w których nie można ich pobrać. Więcej informacji znajdziesz w kompletnych zasadach związanych z wymaganiami dotyczącymi miejsc docelowych.

Jakość strony docelowej

Aplikacje muszą być zgodne z naszymi zasadami dotyczącymi jakości strony docelowej. Nie zezwalamy na przykład na przymusowe logowanie po interakcji z reklamą w celu uzyskania dostępu do promowanej treści. Jeśli Twoja aplikacja wymaga zalogowania się lub aktywacji, upewnij się, że podczas interakcji z reklamą nie będzie wyświetlać monitu o zalogowanie lub aktywację użytkownikowi, który już to zrobił przy pierwszym uruchomieniu aplikacji. Użytkownik musi mieć możliwość wyłączenia reklamy aplikacji w ciągu pięciu sekund od jej wyświetlenia.

Treści wprowadzające w błąd

Zadbaj o zgodność aplikacji z zasadami dotyczącymi treści wprowadzających w błąd. Podaj jasne informacje o treści i funkcjach Twojej aplikacji oraz wszelkich ewentualnych wstępnie wymaganych składnikach, takich jak inne aplikacje, urządzenia peryferyjne czy czujniki. Aplikacje będące takimi wstępnie wymaganymi składnikami muszą być dostępne w odpowiednim sklepie z aplikacjami i zgodne z naszymi zasadami. Nie próbuj nieuczciwie nakłaniać użytkownika do kliknięcia reklamy. Na przykład nie możesz nagle lub bez uprzedzenia wyświetlić przycisku instalacji podczas interakcji użytkownika z reklamą.

Niechciane oprogramowanie

Aplikacje muszą być zgodne z zasadami Google dotyczącymi niechcianego oprogramowania. Dotyczy to elementów sprzętowych urządzenia oraz wykorzystania sieci, które mogłyby zostać uznane za szkodliwe lub nieoczekiwane.

Znaki towarowe

Google może usunąć reklamy w odpowiedzi na skargę właściciela znaku towarowego. Reklamodawcy są odpowiedzialni za właściwe wykorzystanie znaków towarowych w tekście reklamy, ikonie aplikacji, nazwie aplikacji i nazwie dewelopera. Więcej informacji można znaleźć na stronie zasad związanych ze znakami towarowymi.

Linki uniwersalne i linki do aplikacji

Jeśli strona docelowa Twojej reklamy ma linki uniwersalne i linki do aplikacji, upewnij się, że zarówno strony docelowe w sieci, jak i aplikacje są zgodne z naszymi zasadami.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?