Programų skelbimų reikalavimai

Skelbimus programose galima naudoti siekiant paskatinti programų diegimą arba padidinti įtraukimą į programą. Skelbimams programose, plėtiniams ir reklamuojamoms programoms taikomos standartinės „Google Ads“ politikos nuostatos ir toliau nurodyti reikalavimai.

Peržiūrėdami skelbimus programose atsižvelgiame į įvairius elementus, pvz., skelbimą, kūrėjo vardą ar programos pavadinimą, programos piktogramą, programos diegimo puslapį, ir tai, ar pati programa atitinka mūsų politikos nuostatas.

Atminkite, kad „Google Play“ parduotuvėje gali būti neleidžiama reklamuoti tam tikrų programų, net jei programa ir toliau pasiekiama. Tokių programų reklamos skelbimai gali būti nerodomi „Google Play“ parduotuvėje.

Susijusios politikos nuostatos ir dažnos nepatvirtinimo priežastys

Toliau nurodytos „Google Ads“ politikos nuostatos itin susijusios su programų skelbimais ir dažnai būna nepatvirtinimo priežastis.

Reikalavimus atitinkantis programos diegimo puslapis ir programos metaduomenys

Programos diegimo puslapis turi atitikti mūsų reklamavimo politiką, nes programos metaduomenys gali būti naudojami pateikiant skelbimus.

Programos versijos

Dėl tam tikrų programos dvejetainės versijos nustatymo aspektų, galime reikalauti, kad kelios programos versijos atitiktų politiką norint rodyti tos programos skelbimus. Taip yra, nes programų parduotuvės gali leisti vienu metu paskelbti kelias skirtingiems įrenginiams skirtas programos versijas, o įtraukimo į programą didinimo skelbimai gali veikti su keliomis tos pačios programos versijomis.

Programa pažeidžia politiką

Jei jūsų programa yra nepatvirtinta, vadovaukitės Paskirties vietų reikalavimų politika, kad išspręstumėte programos problemas ir vėl rodytumėte savo skelbimus.

Turinys suaugusiesiems

Kad skelbimai būtų aktualūs naudotojams ir saugūs, „Google“ tam tikromis aplinkybėmis apriboja turinį suaugusiesiems. Daugiau informacijos pateikiama turinio suaugusiesiems politikoje. Skelbimuose programose negali būti suaugusiesiems skirto turinio.

Redagavimo reikalavimai

Programos skelbimuose programos pavadinimas ir kūrėjo vardas kartais naudojami skelbimo tekste ir jie turi atitikti mūsų redagavimo politikos nuostatas, susijusias su, pvz., didžiosiomis raidėmis, skyryba bei stiliumi ir rašyba.

Stilius ir rašyba

Remiantis stiliaus ir rašybos politika, skelbimai turi būti aiškūs ir lengvi suprasti. Pvz., jei sąveikiuosiuose programų skelbimuose nurodomos painios ar neaiškios parinktys, naudotojas turėtų būti raginamas atlikti tik tikėtiną veiksmą.

Nežinoma įmonė

Programų skelbimai turi atitikti nežinomų įmonių politiką: programos pavadinimas turi būti aiškiai rodomas, kol sąveikaujama su skelbimu.

Vaizdo kokybė

Vaizdai turi atitikti vaizdų kokybės politiką. Pvz., neleidžiame naudoti blykčiojančių ar kitaip dėmesį blaškančių skelbimų. HTML5 programų skelbimuose pateikiamoje sąveikiojoje žaidimo ar programos funkcijų demonstracijoje gali būti blykčiojančių vaizdų, tačiau kitos skelbimo turinio dalys, pvz., įdiegimo ar atsisiuntimo mygtukai, turi atitikti šią politiką.

Paskirties vietos reikalavimai

Jei naudojate giliųjų nuorodų skelbimus, įsitikinkite, kad tinkamai nustatėte savo giliosios nuorodos URL. Šiuo metu nepalaikome žiniatinklio peradresavimo (pavyzdžiui, goo.gl ar trečiųjų šalių stebėjimo nuorodų) įtraukimo į programą didinimo skelbimuose. Jei naudojate programos reklamos skelbimus, įsitikinkite, kad trečiųjų šalių stebėjimo priemonė peradresuoja naudotoją į tinkamą programą tinkamoje parduotuvėje. Programos negalima reklamuoti ten, kur jos negalima atsisiųsti. Žr. visą paskirties vietos reikalavimų politiką, kad gautumėte daugiau informacijos.

Paskirties vietos patirtis

Programos turi atitikti mūsų paskirties vietos patirties politiką. Pavyzdžiui, neleidžiame sąveikaujant su skelbimu iškylančių kliūčių, trukdančių pasiekti reklamuojamą turinį. Jei jūsų programoje reikia prisijungti arba suaktyvinti, įsitikinkite, kad naudotojui prisijungus arba suaktyvinus pirmą kartą programoje jis neraginamas prisijungti arba suaktyvinti, kai sąveikauja su skelbimu. Naudotojui turi būti leidžiama uždaryti programos skelbimą po penkių sekundžių nuo tada, kai skelbimas parodomas pirmą kartą.

Klaidinantis turinys

Įsitikinkite, kad programa atitinka mūsų klaidinančio turinio politiką. Pateikite aiškią informaciją apie programos turinį bei funkcijas ir būtinąsias sąlygas norintiems naudoti programą, pvz., kitas programas, periferinius įrenginius ar jutiklius. Būtinos programos turi būti pasiekiamos atitinkamoje programų parduotuvėje ir atitikti mūsų politikos nuostatas. Nebandykite apgauti naudotojo, kad jis atsitiktinai spustelėtų skelbimą. Pvz., negalite staiga ar netikėtai parodyti įdiegimo mygtuko, kol sąveikaujama su skelbimu.

Nepageidaujama programinė įranga

Programos turi atitikti „Google“ nepageidaujamos programinės įrangos politikos nuostatas. Tai apima įrenginio aparatinės įrangos ir tinklo naudojimo būdus, kurie gali būti laikomi kenksmingais arba netikėtais.

Prekių ženklai

Gavusi prekės ženklo savininko skundų „Google“ gali pašalinti skelbimus. Reklamuotojai turi tinkamai naudoti prekių ženklus skelbimo tekste, programos piktogramoje, programos pavadinime ir kūrėjo varde. Jei reikia daugiau informacijos, žr. mūsų prekių ženklų politikos puslapį.

Universaliosios nuorodos ir programų nuorodos

Jei skelbimo paskirties vietoje naudojamos universaliosios nuorodos ar programos nuorodos, įsitikinkite, kad abi programos paskirties vietos atitinka mūsų politiką.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?