הדרישות לגבי מודעות לקידום אפליקציות

Google מספקת גרסאות מתורגמות של המאמרים במרכז העזרה, אבל התוכן של המדיניות שלנו אמור להיות זהה בכל הגרסאות. אנחנו אוכפים את המדיניות לפי נוסח הגרסה באנגלית. כדי לקרוא את המאמר הזה בשפה אחרת, השתמשו בתפריט הנפתח שבתחתית הדף.

אפשר להשתמש במודעות לקידום אפליקציות כדי לעודד התקנות של אפליקציות או לייצר עניין באפליקציות. מודעות לקידום אפליקציות, הנכסים למודעות האלה והאפליקציות שאותן הן מקדמות כפופים למדיניות הרגילה של Google Ads ולדרישות שמפורטות בהמשך.

כשאנחנו בודקים מודעות לקידום אפליקציות, אנחנו בוחנים מגוון אלמנטים שונים, למשל המודעה, שם המפתח או שם האפליקציה, סמל האפליקציה, דף ההתקנה של האפליקציה והאפליקציה עצמה, כדי לבדוק אם הם עומדים בדרישות של המדיניות שלנו.

חשוב לדעת: יכול להיות שהמערכת של חנות Google Play תמנע קידום של אפליקציות מסוימות בחנות, למרות שהאפליקציות עצמן כן יהיו זמינות בה. ייתכן שמודעות לקידום אפליקציות מהסוג הזה לא יוצגו בחנות Google Play.

כללי מדיניות רלוונטיים וסיבות נפוצות לדחיית מודעות

כללי המדיניות הבאים של Google Ads רלוונטיים במיוחד למודעות לקידום אפליקציות, ובמקרים רבים הם קשורים לדחייה של מודעות.

דף ההתקנה של אפליקציה חייב להיות תואם למדיניות הפרסום שלנו כיוון שניתן להשתמש במטא נתונים של אפליקציות בהצגת המודעה.

בשל השוני הרב הקיים בגרסאות בינאריות של אפליקציות, ייתכן שנדרוש שגרסאות רבות של האפליקציה יהיו תואמות למדיניות כדי לאפשר הצגה של מודעות המפרסמות את האפליקציה. הסיבה לכך היא שחנויות המוכרות אפליקציות עשויות לאשר פרסום של גרסאות רבות של אפליקציה המיועדות למכשירים שונים בו-זמנית, ומודעות ברשת המדיה לשימוש חוזר באפליקציה יכולות לפעול בגרסאות רבות של אותה אפליקציה.

תוכן מיני

כדי להגן על המשתמשים ולהבטיח שהמודעות יהיו רלוונטיות עבורם, Google מגבילה את השימוש בתוכן מיני בנסיבות מסוימות. מידע נוסף זמין במדיניות בנושא תוכן מיני.

במודעות לפרסום אפליקציות, לעתים שם האפליקציה ושם המפתח מופיעים בטקסט של המודעה ועליך להקפיד שהם תואמים למדיניות העריכה שלנו, למשל בתחומי השימוש באותיות רישיות, הפיסוק והסגנון והאיות.

על פי המדיניות בנושא סגנון ואיות, מודעות חייבות להיות ברורות וקלות להבנה. לדוגמה, במודעות אינטראקטיביות לאפליקציה, בכל מקרה שבו האפשרויות שמוצגות למשתמש מבלבלות או מעורפלות, צריך להנחות אותו בדיוק מה מצופה ממנו לעשות.

מודעות לאפליקציות חייבות להיות תואמות למדיניות שלנו בנושא עסקים בלתי מזוהים. כלומר, השם של האפליקציה חייב להיות מוצג בבהירות לכל אורך האינטראקציה עם המודעה.

תמונות חייבות להיות תואמות למדיניות שלנו בנושא איכות של תמונות. לדוגמה, אנחנו אוסרים על שימוש בתמונות מרצדות או מהבהבות או בתמונות שמסיחות את הדעת בכל צורה אחרת. כשמדובר במודעות HTML5 לאפליקציות, גם הדגמות אינטראקטיבית של משחק או של תכונות מתוך האפליקציה חייבות להיות תואמות למדיניות הזו. הדגמה יכולה לכלול תמונות מרצדות או מהבהבות, אבל כל החלקים האחרים בתוכן של המודעה, כמו לחצנים להתקנה או להורדה, חייבים להיות תואמים למדיניות.

במודעות עם קישור עומק, צריך לוודא שכתובת האתר לקישור עומק הוגדרה כהלכה. בשלב זה, לא ניתן להוסיף הפניות אוטומטיות לאינטרנט (לדוגמה, goo.gl או קישורים למעקב של צד שלישי) למודעות ברשת המדיה לשימוש חוזר באפליקציה. במודעות לקידום אפליקציות, יש לוודא שכל הפניה אוטומטית שמשמשת לצורכי מעקב של צד שלישי מעבירה את המשתמש לאפליקציה הנכונה בחנות המתאימה. לא ניתן לקדם אפליקציות במקומות שבהם האפליקציה לא זמינה להורדה. אפשר למצוא מידע נוסף במדיניות המלאה בנושא דרישות יעד.

אפליקציות חייבות להיות תואמות למדיניות שלנו בנושא החוויה ביעד. לדוגמה, אנו אוסרים שימוש בחסמי כניסה באינטראקציות המתבצעות במודעות במטרה לגשת לתוכן מקודם. אם נדרשת כניסה לאפליקציה או הפעלה שלה, צריך להקפיד שאחרי שמשתמש ישלים את התהליך בשימוש הראשון, האפליקציה לא תנחה אותו לבצע כניסה או הפעלה בעת אינטראקציה עם מודעה. חייבת להיות למשתמש אפשרות לסגור את המודעה לאפליקציה תוך 5 שניות מרגע שהיא הוצגה לראשונה.

יש להקפיד שהאפליקציה תהיה תואמת למדיניות שלנו בנושא תוכן מטעה. חובה להציג בבירור את התוכן והפונקציונליות של האפליקציה וכל תנאי מקדים שעשוי להידרש לצורך הפעלתה, כגון אפליקציות נוספות, ציוד היקפי או חיישנים. אפליקציות המופיעות בתנאים המקדימים חייבות להיות זמינות בחנות האפליקציות המתאימה ועליהן לעמוד בדרישות המדיניות שלנו. אין לנסות להערים על המשתמש כדי שילחץ על המודעה בטעות. לדוגמה, אין להציג לחצן התקנה באופן פתאומי או לא צפוי במהלך אינטראקציה עם מודעה.

אפליקציות חייבות להיות תואמות למדיניות של Google בנושא תוכנות לא רצויות. דרישה זו כוללת חומרה של מכשירים ושימוש ברשת שניתן לקבוע שהם מזיקים או בלתי צפויים.

Google עשויה להסיר מודעות בתגובה לתלונה מבעלים של סימן מסחרי. מפרסמים נושאים באחריות לשימוש תקין בסימנים מסחריים בטקסטים של מודעות, בסמל האפליקציה, בשם האפליקציה ובשם המפתח. לקבלת מידע נוסף, בקר בדף המדיניות בנושא סימנים מסחריים.

אם אתה משתמש בקישורים אוניברסליים או בקישורים לאפליקציה כיעד למודעה, הקפד שגם היעד באינטרנט וגם היעד באפליקציה יהיו תואמים למדיניות שלנו.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
true
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי