Rakendusereklaami nõuded

Rakendusereklaame saab kasutada rakenduse installimiste arvu suurendamiseks ja seotuse parandamiseks. Rakendusereklaamide, laiendite ja rakenduste puhul, mida need reklaamivad, kehtivad tavapärased Google Adsi eeskirjad ning alltoodud nõuded.

Rakendusereklaamide ülevaatamisel kontrollime mitmeid elemente, näiteks seda, kas reklaam, arendaja nimi, rakenduse nimi, rakenduse ikoon, rakenduse installileht ja rakendus ise järgivad meie eeskirju.

Arvestage, et Google Play pood võib välistada teatud rakenduste poes reklaamimise, kuid rakendus jääb siiski kättesaadavaks. Selliste rakenduste reklaame ei tohi Google Play poes esitada.

Seotud eeskirjad ja sagedased tagasilükkamised

Järgmised Google Adsi eeskirjad on rakendusereklaamide puhul eriti asjakohased ja sageli seotud tagasilükkamisega.

Eeskirju järgiv rakenduse installileht ja eeskirju järgivad rakenduse metaandmed

Rakenduse installileht peab järgima meie reklaamieeskirju, sest rakenduse metaandmeid võidakse esitamise ajal reklaamis kasutada.

Rakenduse versioonid

Rakenduse kahendkoodi versioonimise tundliku iseloomu tõttu võime rakenduse reklaamide näitamiseks nõuda, et rakenduse mitu versiooni järgiks meie eeskirju. Selle nõude põhjuseks on asjaolu, et rakenduse poed võivad lubada avaldada korraga eri seadmete jaoks rakendusest mitu versiooni ja rakenduse kaasamisreklaamid võivad toimida sama rakenduse mitme versiooniga.

Rakendus rikub eeskirju

Seksuaalne sisu

Kasutajate jaoks reklaamide asjakohasuse ja turvalisuse tagamiseks piirab Google teatud juhtudel täiskasvanutele mõeldud sisu kasutamist. Lisateavet vaadake seksuaalse sisu eeskirjadest. Rakendusereklaamid ei tohi sisaldada täiskasvanutele suunatud sisu.

Toimetamine

Rakenduse reklaamide puhul kasutavad reklaamitekstid mõnikord rakenduse ja arendaja nime, nii et need peavad järgima meie redigeerimiseeskirju, nt suurtähtede kasutamise, kirjavahemärkide ning stiili ja õigekirja eeskirju.

Stiil ja õigekiri

Stiili ja õigekirja eeskirjade järgi peavad reklaamid olema põhjalikud ning lihtsalt arusaadavad. Näiteks peavad interaktiivsed rakendusereklaamid pakkuma kasutajatele oodatavat toimingut, kui valikud on arusaamatud või mitmeti mõistetavad.

Identifitseerimata ettevõte

Rakendusereklaamid peavad järgima meie identifitseerimata ettevõtte eeskirju, kuvades reklaami interaktsiooni käigus selgelt rakenduse nime.

Pildikvaliteet

Pildid peavad järgima meie pildikvaliteedi eeskirju. Näiteks ei luba me kasutada sähvivaid, vilkuvaid ega muul viisil häirivaid pilte. HTML5-rakendusereklaamide puhul, mis hõlmavad mängu või rakenduse funktsioonide interaktiivset demo, võib demo sisaldada kujutisi, mis sähvivad või vilguvad, kuid reklaami sisu muud osad (nt installimis- või allalaadimisnupud) peavad neid eeskirju järgima.

Sihtkoha nõuded

Sügava lingiga reklaamide puhul veenduge, et oleksite sügava lingi URL-i õigesti seadistanud. Rakenduse kaasamisreklaamide puhul ei toeta me praegu ümbersuunamisi veebis (nt goo.gl või kolmanda osapoole jälgimise linke). Rakenduse reklaamide puhul veenduge, et kolmanda osapoole jälgimise ümbersuunamised viiksid kasutaja õiges poes õige rakenduseni. Rakendusi ei saa reklaamida kohtades, kus rakendus pole allalaadimiseks saadaval. Lisateavet vaadake täielikest sihtkoha nõuete eeskirjadest.

Sihtkoha kasutuskogemus

Rakendused peavad järgima meie sihtkoha kasutuskogemuse eeskirju. Näiteks ei luba me reklaamitud sisule juurdepääsu saamiseks kasutada reklaami interaktsiooni ajal sisselogimistõkkeid. Kui teie rakendus nõuab sisselogimist või aktiveerimist, veenduge, et pärast seda, kui kasutaja on vastava toimingu esmakordse kasutuse ajal sooritanud, ei nõuaks rakendus sisselogimist ega aktiveerimist reklaami interaktsiooni käigus. Rakendusereklaam peab lubama kasutajal reklaami sulgeda viis sekundit pärast selle esialgset kuvamist.

Eksitav sisu

Veenduge, et teie rakendus järgiks meie eksitava sisu eeskirju. Väljendage selgelt, mis on rakenduse sisu ja otstarve ning millised on võimalikud eeltingimused rakenduse kasutamiseks (nt muud rakendused, lisaseadmed või -andurid). Vajalikud rakendused peavad olema saadaval rakenduste poes ja järgima meie eeskirju. Ärge üritage kasutajat meelitada reklaamil kogemata klikkima. Näiteks ei tohi te reklaami interaktsiooni käigus äkitselt või ootamatult näidata installimisnuppu.

Soovimatu tarkvara

Rakendused peavad järgima Google'i soovimatu tarkvara eeskirju. See hõlmab säärast seadme riistvara- ja võrgukasutust, mida võib lugeda kahjulikuks või ootamatuks.

Kaubamärgid

Google võib eemaldada reklaame kaubamärgi omaniku kaebuse korral. Reklaamijad vastutavad selle eest, et nende reklaami tekstis, rakenduse ikoonis, rakenduse nimes ja arendaja nimes kasutataks kaubamärke õigesti. Lisateavet leiate meie kaubamärgieeskirjade lehelt.

Universaalsed lingid ja rakenduse lingid

Kui rakenduse sihtkoht kasutab universaalseid linke või rakenduse linke, veenduge, et nii veebi- kui ka rakenduse sihtkohad järgiksid meie eeskirju.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?