Požadavky na reklamy propagující aplikace

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Pomocí reklam propagujících aplikace lze vybízet k instalaci aplikací či k interakci s nimi. Reklamy propagující aplikace i jejich podklady podléhají stejně jako jimi propagované aplikace standardním zásadám Google Ads a níže uvedeným požadavkům.

Při kontrole reklam propagujících aplikace si všímáme celé řady položek, jako je reklama samotná, jméno vývojáře, název aplikace, ikona aplikace, instalační stránka aplikace i aplikace samotná. Sledujeme, zda splňují naše zásady.

Určité aplikace mohou být z propagace v Obchodě Google Play vyloučeny, přestože budou nadále dostupné. Reklamy propagující takové aplikace se v Obchodě Google Play nemusí zobrazovat.

Související zásady a časté důvody zamítnutí

Následující zásady Google Ads se vztahují zejména na reklamy propagující aplikace a jejich porušení patří k častým příčinám zamítnutí reklam.

Instalační stránka aplikace musí splňovat naše zásady inzerce, protože metadata aplikace se mohou použít při zobrazení reklamy.

Kvůli specifikům správy verzí binárních kódů aplikací je možné, že budeme požadovat, aby zásady splňovalo více verzí aplikace, než se budou moci reklamy u příslušné aplikace začít zobrazovat. Důvodem je, že v obchodech s aplikacemi někdy lze najednou publikovat více verzí dané aplikace na různá zařízení a že reklamy vyzývající k interakci s aplikacemi mohou fungovat s více verzemi téže aplikace.

Pokud byla vaše aplikace zamítnuta, postupujte podle pokynů uvedených v zásadách ohledně požadavků na cíl. Podle nich můžete aplikaci opravit a začít znovu zobrazovat reklamy.

Sexuální obsah

Aby byly reklamy pro uživatele vhodné a bezpečné, omezuje Google za určitých okolností sexuální obsah. Další informace najdete v zásadách pro sexuální obsah.

U reklam na aplikace jsou někdy v textu reklamy uvedeny název aplikace a jméno vývojáře. Tyto položky musí splňovat naše publikační zásady, například ohledně psaní velkých písmen, interpunkce, stylu a pravopisu.

Jak uvádí naše zásady pro styl a pravopis, reklamy musí být srozumitelné a snadno pochopitelné. Interaktivní reklamy propagující aplikace mají ve výzvě uživateli uvádět očekávanou akci, kdykoli by dostupné možnosti byly matoucí nebo dvojznačné.

Reklamy propagující aplikace musí dodržovat zásady pro neidentifikovatelné firmy a v průběhu celé interakce s reklamou musí být jasně zobrazován název aplikace.

Obrázky musí dodržovat naše zásady pro kvalitu obrázků. Nedovolujeme například obrázky obsahující stroboskopické efekty, blikání a jiné rušivé elementy. V reklamách propagujících aplikace ve formátu HTML5, kdy reklama obsahuje ukázku hry nebo funkcí aplikace, může ukázka zahrnovat i blikající obrázky, ale zbývající části obsahu reklamy (například tlačítka pro instalaci nebo stažení) se musí řídit těmito zásadami.

U reklam s přímými odkazy zkontrolujte, zda je adresa URL přímého odkazu správně nastavená. U reklam vyzývajících k interakci s aplikacemi v současné době nepodporujeme webové přesměrování (např. zkrácení goo.gl nebo měřicí odkazy). U reklam propagujících aplikace zkontrolujte, zda případná měření třetích stran navádějí uživatele na správnou aplikaci ve správném obchodě. Aplikaci nelze propagovat v umístěních, kde není k dispozici ke stažení. Další informace najdete v zásadách ohledně požadavků na cílovou stránku.

Aplikace musí dodržovat zásady pro dojem z cílové stránky. Při interakci s reklamou například nepovolujeme, aby byl propagovaný obsah přístupný jen po přihlášení. Pokud vaše aplikace vyžaduje přihlášení nebo aktivaci, zajistěte, aby to stačilo provést jen při prvním použití aplikace, ale při interakci s reklamou se už výzvy k přihlášení nebo aktivaci nezobrazovaly. Aplikace musí dovolit uživateli zavřít reklamu během 5 sekund od prvního zobrazení reklamy.

Zkontrolujte, jestli vaše aplikace dodržuje zásady pro zavádějící obsah. Uvádějte přesně obsah a funkce aplikace i údaje o všem, co aplikace případně vyžaduje (například jiné aplikace, periferní zařízení nebo senzory). Vyžadované aplikace musí být dostupné v příslušném obchodě s aplikacemi a musí splňovat naše zásady. Nepokoušejte se nějakými triky přimět uživatele nezáměrně kliknout na reklamu. Například není dovoleno během interakce s reklamou nečekaně zobrazit tlačítko pro instalaci.

Aplikace musí splňovat zásady společnosti Google ohledně nechtěného softwaru. Ty se vztahují i na případy, kdy lze za škodlivé nebo neočekávané považovat hardware zařízení nebo používání sítě.

Společnost Google může odstraňovat reklamy v reakci na stížnosti vlastníků ochranných známek. Za správné použití ochranných známek v textu reklamy, ikoně aplikace, názvu aplikace a ve jménu vývojáře odpovídají inzerenti. Další informace se dočtete na stránce věnované používání ochranných známek.

Pokud cíl vaší reklamy používá univerzální odkazy nebo odkazy na aplikaci, zkontrolujte, jestli web i cíl aplikace splňují naše zásady.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka