Ανεύθυνη συλλογή και χρήση δεδομένων: Συναίνεση χρηστών στην ΕΕ

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι πολιτικές του Google Ads σχετικά με την ανεύθυνη συλλογή και χρήση δεδομένων πρόκειται να αναθεωρηθούν τον Ιούλιο του 2015, ώστε να αποσαφηνιστεί η θέση μας σχετικά με τις προωθήσεις που παραβαίνουν την πολιτική συναίνεσης για cookie από χρήστες στην ΕΕ. (δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2015)

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού