Política sobre la recopilació i la utilització indeguda de dades: consentiment dels usuaris de la UE

Les polítiques de Google Ads sobre la recopilació i la utilització indeguda de dades es revisaran el juliol de 2015 per establir les directrius sobre les promocions que infringeixen la nostra política sobre el consentiment dels usuaris de la UE per a l'ús de galetes (publicada el juliol de 2015).
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?