Безотговорно събиране и използване на данни: Съгласие на потребителите от ЕС

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Правилата на Google Ads за безотговорното събиране и използване на данни ще бъдат променени през юли 2015 г., за да изяснят позицията ни спрямо популяризациите, които нарушават правилата за съгласие за „бисквитки“ на потребителите в ЕС. (публикувано през юли 2015 г.)
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?