Dasar platform Perkhidmatan Tempatan

Google memberikan versi terjemahan Pusat Bantuan kami sebagai kemudahan, walaupun terjemahan tersebut tidak bertujuan mengubah kandungan dasar kami. Versi bahasa Inggeris ialah bahasa rasmi yang kami gunakan untuk menguatkuasakan dasar kami. Untuk melihat artikel ini dalam bahasa lain, gunakan menu lungsur bahasa di bahagian bawah halaman.

Semua penyedia perkhidmatan dan perniagaan yang bertindak bagi pihak penyedia—seperti agensi, penjana prospek, pengagregat dan syarikat pengurusan prospek—mesti mematuhi dasar berikut apabila menggunakan mana-mana platform Perkhidmatan Tempatan. Untuk semua penyedia, dasar ini digunakan pada pekerja, kontraktor (termasuk subkontraktor) anda atau pekerja lain yang menyediakan perkhidmatan di rumah, tempat kerja pelanggan dan mana-mana hartanah lain bagi pihak anda. Anda bertanggungjawab memastikan pekerja anda mematuhi dasar ini. Untuk perniagaan yang bertindak bagi pihak penyedia, anda bertanggungjawab berkongsi dasar ini dengan penyedia anda dan mengarahkan mereka mematuhi dasar tersebut.

Undang-undang dan peraturan tempatan

Anda hendaklah mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa dalam bidang kuasa yang anda sediakan atau tawarkan perkhidmatan menerusi platform Perkhidmatan Tempatan. Anda hendaklah mematuhi semua pelesenan, insurans, privasi yang berkaitan atau keperluan kawal selia yang lain dan anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap semua pampasan, pelesenan, yuran atau bayaran kawal selia, insurans, atau apa-apa kos lain yang berkaitan serta tugas undang-undang yang diperlukan daripada anda sebagai penyedia perkhidmatan.

Sekatan umur

Anda, pekerja anda dan setiap pelanggan anda hendaklah berusia 18 tahun atau lebih tua.

Pekerjaan

Pekerja Google dan ahli gabungannya tidak boleh menyediakan perkhidmatan (atau membantu anda menyediakan perkhidmatan) sebagai sebahagian daripada platform Perkhidmatan Tempatan. Anda tidak boleh menyatakan atau membayangkan kepada sesiapa bahawa anda seorang pekerja Google atau ahli gabungannya, atau bahawa anda bekerja dengan Google atau ahli gabungannya. Pada setiap masa, anda hendaklah memastikan setiap ahli pasukan anda diklasifikasikan dan dibayar mengikut undang-undang pekerjaan yang berkuat kuasa dalam bidang kuasa anda.

Pendedahan yang diperlukan dan tanggungjawab lain

Pendedahan yang diperlukan

Iklan Perkhidmatan Tempatan anda dan maklumat yang anda berikan kepada Google berkaitan dengan Perkhidmatan Tempatan hendaklah tepat, lengkap dan tidak mengelirukan. Walaupun anda tidak turut menyiarkan iklan sebagai pengiklan, anda hendaklah mengikut dasar Google Ads pada setiap masa.

Contoh: Seperti yang diterangkan dalam dasar yang mentadbir Salah nyataan diri, produk atau perkhidmatan anda, apa-apa harga yang anda nyatakan kepada pelanggan pada platform iklan Perkhidmatan Tempatan hendaklah termasuk semua yuran, surcaj dan cukai yang berkuat kuasa.

Apabila diminta, anda hendaklah memberikan kepada Google dan vendornya (termasuk rakan kongsi semakan latar belakang (A.S. dan Kanada sahaja), jika Keperluan Penyedia Minimum yang diterangkan di bawah berkenaan dengan anda) bukti terkini tentang lesen, insurans, pengikatan dan apa-apa keperluan yang berkaitan. Google mungkin menyiarkan dokumen ini secara terbuka pada platform Perkhidmatan Tempatan. Apabila menjawab soalan daripada Google atau vendornya tentang isu yang berkaitan dengan pelesenan atau insurans, anda mesti memberikan jawapan yang jujur, tepat dan lengkap.

Kadangkala, Google atau vendornya mungkin mempunyai pertanyaan tambahan tentang dokumen dan dasar privasi anda. Untuk kekal dalam kedudukan yang baik pada platform Perkhidmatan Tempatan, pastikan anda memberi respons dengan segera dan tepat kepada soalan ini.

Tanggungjawab lain

Anda mesti memastikan kesahihan semua liputan insurans dan lesen yang diperlukan serta bersesuaian untuk jenis perkhidmatan yang anda sediakan. Anda akan bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana soalan susulan daripada Google dan vendornya (termasuk soalan daripada rakan kongsi semakan latar belakang, jika berkenaan) tentang topik ini dan tanggungjawab yang berkaitan.

Anda mesti melindungi hak privasi dan undang-undang pelanggan anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya ke atas data peribadi yang anda kumpul berkaitan dengan perkhidmatan anda dan anda mesti mematuhi semua undang-undang perlindungan data yang berkaitan.

Hubungan pelanggan

Apabila anda menyediakan perkhidmatan, pelanggan anda bukan pelanggan Google. Anda tidak boleh membuat dakwaan bahawa anda bekerja untuk Google dan anda tidak boleh melibatkan Google dalam apa-apa masalah perkhidmatan antara anda dengan pelanggan anda. Sekiranya timbul perselisihan, pelanggan boleh menggunakan platform Perkhidmatan Tempatan untuk mencari penyedia perkhidmatan alternatif, atau pelanggan boleh memfailkan permintaan Dijamin Oleh Google, tetapi Google tidak akan membantu anda menyelesaikan apa-apa isu antara anda dengan pelanggan anda.

Google tidak akan mengesyorkan harga atau yuran untuk perkhidmatan dan tidak akan berunding harga dengan pelanggan anda.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan sama ada rujukan boleh diterima atau ditolak daripada Iklan Perkhidmatan Tempatan.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk melatih, memberikan arahan, memantau, menilai dan mendisiplinkan pekerja anda yang berinteraksi dengan pelanggan. Maklum balas negatif yang serius atau berulang kali oleh pelanggan — atau berulang kali gagal memberi respons segera kepada permintaan pelanggan — mungkin menyebabkan kedudukan yang lebih rendah, pengalihan keluar pilihan untuk menerima permintaan mesej atau iklan anda, atau kandungan komersil lain tidak dipaparkan langsung. Google mungkin menggantung atau menamatkan akses anda kepada program akibat gelagat yang tidak munasabah atau tidak sesuai secara berulang kali terhadap pelanggan — seperti penipuan, aktiviti jenayah, kerosakan harta benda yang berlebihan, subkontrak kepada syarikat atau pekerja yang tidak disahkan, atau salah laku yang berkaitan. Google mungkin memaparkan iklan atau kandungan komersil anda yang lain pada platform kami untuk membantu pelanggan mencari anda. Perkara selebihnya terpulang kepada anda.

Perlu diingat

Google tidak menentukan cara anda memilih pelanggan anda, jadi anda tidak boleh mencadangkan kepada pelanggan bahawa Google memberitahu anda tentang permintaan yang patut diterima atau ditolak. Berhati-hati agar tidak menyatakan bahawa Google mempengaruhi harga perkhidmatan anda atau cara perkhidmatan tersebut dilaksanakan.

Khidmat pelanggan

Bertindak dengan pantas

Dari masa anda menerima panggilan prospek atau perkhidmatan yang ditempah, anda bertanggungjawab untuk membalas tepat pada masanya apabila pelanggan menghubungi anda dengan soalan, aduan atau memerlukan penyelesaian. Perkara ini perlu dilakukan sebelum, semasa dan selepas perkhidmatan diberikan. Komunikasi pelanggan yang baik menjadi perkara utama dalam menerima penilaian dan ulasan yang tinggi. Ketahui lebih lanjut.

Maksud dasar ini kepada anda

Berikut ialah beberapa contoh sikap tidak responsif yang mungkin mengakibatkan penolakan:

 • Enggan menyelesaikan pertikaian dengan pelanggan
 • Berjanji untuk memberikan sebut harga untuk kerja tetapi gagal berbuat demikian
 • Menyatakan bahawa perniagaan anda akan membalas panggilan tetapi tidak berbuat demikian langsung
 • Tidak menjawab majoriti panggilan telefon walaupun anda menghubungi kembali pelanggan 
 • Enggan memberikan maklumat insurans anda setelah kerosakan berlaku 
Perkara yang berlaku apabila penyedia perkhidmatan melanggar dasar ini

Jika dasar ini dilanggar, penyedia akan dimaklumkan melalui e-mel. Bergantung pada kekerapan dan keterukan pelanggaran, penyedia mungkin menerima amaran, digantung buat sementara waktu atau iklan mereka dialih keluar secara kekal.

Tunaikan komitmen

Jika anda berjanji untuk menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan, pastikan perniagaan anda mematuhi semua perjanjian. Hanya bersetuju untuk melakukan perkhidmatan dalam lingkungan kepakaran dan keperluan lesen anda supaya anda boleh menyediakan perkhidmatan pada tahap yang memuaskan. Hadiri tepat pada masanya. Jika anda bersetuju untuk melakukan perkhidmatan, pastikan perniagaan anda yang memenuhi komitmen tersebut. Ketahui lebih lanjut.

Maksud dasar ini kepada anda

Sekiranya timbul situasi kecemasan yang jarang berlaku dan anda tidak dapat memenuhi janji temu anda dengan pelanggan, pastikan anda memberitahu pelanggan tersebut secepat mungkin.

Berikut ialah contoh kegagalan memenuhi komitmen yang mungkin menyebabkan penolakan daripada program:

 • Menyatakan bahawa anda akan kembali untuk menyelesaikan kerja yang tidak lengkap tetapi gagal melengkapkan kerja tersebut
 • Menetapkan janji temu dengan pelanggan, kemudian datang lewat sejam
 • Membatalkan kerja berbilang kali
 • Menyatakan bahawa juruteknik anda akan datang tetapi menghantar orang lain untuk melakukan perkhidmatan tersebut
Perkara yang berlaku apabila penyedia perkhidmatan melanggar dasar ini

Jika dasar ini dilanggar, penyedia akan menerima e-mel yang memaklumkan mereka. Bergantung pada kekerapan dan keterukan pelanggaran, penyedia mungkin menerima amaran, digantung buat sementara waktu atau iklan mereka dialih keluar secara kekal. 

Penetapan harga dan pembayaran oleh pelanggan

Maklumat harga yang anda berikan kepada pelanggan hendaklah tepat, lengkap dan tidak mengelirukan. Kami tidak membenarkan anggaran rendah diberikan yang menipu pelanggan agar menempah perkhidmatan, kemudian dicaj kadar yang luar biasa tinggi setelah perkhidmatan diberikan. Ketahui lebih lanjut.

Maksud dasar ini kepada anda

Anggaran harga

Apabila anda memberikan anggaran julat harga kepada pelanggan, anda tidak patut meningkatkan harga apabila anda tiba untuk melakukan kerja melainkan skop atau keadaan kerja berbeza secara ketara daripada yang diterangkan oleh pelanggan semasa anggaran diberikan. Caj diagnostik dan yuran perjalanan mesti didedahkan dan pelanggan mesti diberitahu bahawa mereka perlu membayar caj tersebut tidak kira sama ada perkhidmatan selanjutnya diberikan. Anda bertanggungjawab untuk harga panggilan prospek Perkhidmatan Tempatan dan tidak boleh memindahkan kos tersebut terus kepada pelanggan.

Resit dan pembayaran

Pilihan pembayaran hendaklah ditawarkan dan anda tidak boleh mengikut pelanggan ke rumah atau ATM jika wang tunai diminta. 

Resit hendaklah diberikan kepada pelanggan apabila kerja selesai dan hendaklah menyertakan nama syarikat anda dan senarai perkhidmatan yang diberikan. 

Bil mesti sentiasa dihantar kepada pelanggan terlebih dahulu dan hanya dihantar kepada agensi kutipan tidak lama kemudian selepas setiap percubaan telah dilakukan untuk berhubung dengan pelanggan bagi mendapatkan pembayaran.

Diskaun

Diskaun tidak boleh ditawarkan sebagai pertukaran untuk ulasan pelanggan yang positif.

Contoh:

Berikut ialah beberapa contoh harga dan pengebilan yang mungkin menyebabkan penolakan daripada program:

 • Menetapkan harga semasa bercakap melalui telefon tetapi mengecaj harga lebih tinggi apabila tiba untuk melakukan kerja yang sama
 • Mengenakan bayaran kepada pelanggan untuk kerja yang tidak diselesaikan
 • Mengikut pelanggan ke rumah atau ke ATM untuk mendapatkan wang tunai
 • Menghantar bil kepada pengumpul kredit sebelum menghantar kepada pelanggan
 • Mengenakan bayaran kepada pelanggan kerana menghubungi anda menerusi nombor telefon “perniagaan” anda
 • Enggan memberikan resit kepada pelanggan
 • Meletakkan harga yang lebih rendah pada resit berbanding harga sebenar yang dicaj 
 • Menawarkan diskaun kepada pelanggan sebagai pertukaran untuk ulasan yang positif
 • Mengecaj harga yang lebih tinggi kerana perniagaan anda Dijamin Oleh Google
 • Menyatakan bahawa anda akan membayar balik amaun tertentu kepada pengguna, tetapi gagal berbuat demikian
 • Melanggar proses tuntutan insurans
Perkara yang berlaku apabila penyedia perkhidmatan melanggar dasar ini

Jika dasar ini dilanggar, penyedia akan menerima e-mel yang memaklumkan mereka. Bergantung pada kekerapan dan keterukan pelanggaran, penyedia mungkin menerima amaran, digantung buat sementara waktu atau iklan mereka dialih keluar secara kekal. 

Kelemahan atau kerosakan

Semua profesional perkhidmatan hendaklah berpengalaman dan layak melakukan kerja tersebut. Jika anda melakukan kesilapan yang menyebabkan kerosakan pada harta benda pelanggan, maka baiki kerosakan tersebut dengan segera atau beri pelanggan maklumat insurans anda supaya mereka boleh dibayar untuk kerosakan tersebut. Hanya gunakan bahan yang tidak rosak dan bersesuaian untuk melakukan kerja tersebut. Ketahui lebih lanjut.

Maksud dasar ini kepada anda

Berikut ialah contoh kelemahan dan kerosakan yang mungkin menyebabkan penolakan daripada program:

 • Merosakkan harta benda pelanggan secara tidak sengaja
 • Gagal melengkapkan kerja rutin dengan betul disebabkan kekurangan pengetahuan atau kepakaran
 • Hanya seorang pekerja hadir untuk melakukan kerja dua orang
 • Tidak dapat melengkapkan kerja tetapi masih mengenakan bayaran kepada pelanggan
 • Menggantikan bahagian tetapi item tersebut masih tidak berfungsi kerana bahagian yang salah digantikan
Perkara yang berlaku apabila penyedia perkhidmatan melanggar dasar ini

Jika dasar ini dilanggar, penyedia akan menerima e-mel yang memaklumkan mereka. Bergantung pada kekerapan dan keterukan pelanggaran, penyedia mungkin menerima amaran, digantung buat sementara waktu atau iklan mereka dialih keluar secara kekal. 

Menyelesaikan pertikaian pelanggan

Anda bertanggungjawab menyelesaikan apa-apa pertikaian dengan pelanggan. Mana-mana pelanggan yang tidak berpuas hati dengan perkhidmatan penyedia hendaklah cuba menyelesaikan pertikaian tersebut terlebih dahulu dengan penyedia sebelum memfailkan permintaan Dijamin Oleh Google. Perkara ini memberi anda peluang untuk menyelesaikan masalah yang timbul dengan pelanggan. Ketahui lebih lanjut.

Maksud dasar ini kepada anda

Sekiranya timbul perselisihan, pelanggan boleh menggunakan platform Perkhidmatan Tempatan untuk mencari penyedia perkhidmatan alternatif, atau pelanggan boleh memfailkan permintaan Dijamin Oleh Google, tetapi Google tidak akan membantu anda menyelesaikan apa-apa isu antara anda dengan pelanggan anda.

Contoh:

Berikut ialah beberapa contoh kegagalan menyelesaikan pertikaian pelanggan:

 • Tidak membalas panggilan, e-mel atau mesej teks pelanggan apabila mereka mengadu tentang perkhidmatan yang tidak memuaskan
 • Menawarkan bayaran balik untuk kos perkhidmatan tetapi enggan meliputi kos kerosakan atau memberikan maklumat insurans anda supaya pelanggan dapat dibayar bagi kerosakan tersebut.
Perkara yang berlaku apabila penyedia perkhidmatan melanggar dasar ini

Jika dasar ini dilanggar, penyedia akan menerima e-mel yang memaklumkan mereka. Bergantung pada kekerapan dan keterukan pelanggaran, penyedia mungkin menerima amaran, digantung buat sementara waktu atau iklan mereka dialih keluar secara kekal. 

Keselamatan

Kebiadaban, ancaman, pembulian & gangguan

Anda hendaklah melayani semua orang dengan penuh hormat dan bertindak secara profesional semasa setiap interaksi. Kami tidak bertolak ansur terhadap kebiadaban, nada yang merendah-rendahkan seseorang atau taktik jualan yang mendesak. Anda tidak boleh membuat ancaman, menggunakan istilah yang menghina, menggambarkan seseorang secara seksual, ugutan berterusan, merendah-rendahkan atau memalukan, menakutkan secara fizikal, mengganggu privasi, menghasut supaya melakukan keganasan, mendedahkan maklumat peribadi atau mengganggu melalui cara lain. Kami mungkin merujuk ancaman bahaya dan situasi berbahaya lain kepada penguatkuasaan undang-undang. Ketahui lebih lanjut.

Maksud dasar ini kepada anda

Berikut ialah beberapa contoh kebiadaban, ancaman, pembulian dan gangguan: 

 • Berulang kali meminta pelanggan mengubah atau mengalih keluar ulasan yang mereka tulis
 • Meminta pelanggan menulis ulasan untuk anda semasa anda berada di lokasi mereka
 • Gangguan seksual atau komen membenci wanita 
 • Menghantar mesej teks yang mengandungi ancaman keganasan fizikal atau seksual
 • Bercakap dengan wakil sokongan pelanggan Google dengan cara yang tidak sesuai
Perkara yang berlaku apabila penyedia perkhidmatan melanggar dasar ini

Jika dasar ini dilanggar, penyedia akan menerima e-mel yang memaklumkan mereka. Kami tidak bertolak ansur terhadap ancaman, pembulian dan gangguan. Bergantung pada keterukan pelanggaran, iklan penyedia mungkin dialih keluar secara kekal. 

Kecederaan fizikal

Anda tidak boleh memudahkan atau melakukan serangan fizikal atau seksual, penderaan seksual atau menahan seseorang tanpa keinginan mereka atau terlibat dalam perbuatan keganasan yang lain. Ketahui lebih lanjut.

Maksud dasar ini kepada anda

Berikut ialah contoh kecederaan fizikal: 

 • Mencederakan diri sendiri dengan sengaja semasa berada bersama pelanggan atau mencederakan orang lain atau haiwan kesayangan
Perkara yang berlaku apabila penyedia perkhidmatan melanggar dasar ini

Jika dasar ini dilanggar, penyedia akan menerima e-mel yang memaklumi mereka bahawa profil mereka telah digantung. Kami tidak bertolak ansur terhadap kecederaan fizikal. Iklan penyedia mungkin dialih keluar secara kekal. 

Persekitaran yang selamat

Anda bertanggungjawab mewujudkan persekitaran yang selamat dengan memastikan alat, produk dan tindakan anda tidak membahayakan kesihatan, kebajikan atau keselamatan sesiapa sahaja. Penyedia tidak boleh bekerja di bawah pengaruh alkohol, dadah haram, ubat yang kuat atau mana-mana bahan lain yang menjejaskan kesihatan penyedia. Ketahui lebih lanjut.

Maksud dasar ini kepada anda

Berikut ialah beberapa contoh persekitaran tidak selamat yang mungkin menyebabkan penolakan daripada program:

 • Bekerja dalam keadaan mabuk atau mengambil dadah haram semasa bekerja
 • Meninggalkan alat yang tajam atau berbahaya tanpa pengawasan di hadapan kanak-kanak
 • Penyedia HVAC meninggalkan rumah pengguna dalam suhu sejuk atau panas yang berbahaya
Perkara yang berlaku apabila penyedia perkhidmatan melanggar dasar ini

Jika dasar ini dilanggar, penyedia akan menerima e-mel yang memaklumkan mereka. Bergantung pada kekerapan dan keterukan pelanggaran, penyedia mungkin menerima amaran, digantung buat sementara waktu atau iklan mereka dialih keluar secara kekal. 

Kecurian atau perbuatan laku musnah

Jangan ambil apa-apa item yang bukan milik anda atau melakumusnahkan harta benda. Ketahui lebih lanjut.

Maksud dasar ini kepada anda

Berikut ialah beberapa contoh kecurian dan laku musnah yang mungkin menyebabkan penolakan daripada program:

 • Menemukan wang tunai dan menyimpan wang tersebut
 • Merosakkan harta benda dengan sengaja dan tidak wajar
 • Pemindah gagal menghantar semua kotak yang telah dibungkus
Perkara yang berlaku apabila penyedia perkhidmatan melanggar dasar ini

Jika dasar ini dilanggar, penyedia akan menerima e-mel yang memaklumkan mereka. Kami tidak bertolak ansur terhadap kecurian atau laku musnah. Iklan penyedia mungkin dialih keluar secara kekal. 

Spam, pancingan data, & penipuan

Penyedia tidak boleh menghantar kandungan promosi atau komersial yang tidak diingini, mencuba untuk mendorong trafik ke laman web tambahan atau menipu seseorang untuk memberikan wang atau maklumat peribadi. Jangan lakukan penipuan kad kredit, penipuan tempahan atau pengubahan wang haram. Anda dilarang membuat dakwaan palsu terhadap penyedia lain. Ketahui lebih lanjut.

Maksud dasar ini kepada anda

Berikut ialah beberapa contoh spam, pancingan data dan penipuan yang mungkin menyebabkan penolakan daripada program:

 • Menjual maklumat pelanggan kepada pihak ketiga
 • Menghantar e-mel promosi yang tidak diminta 
 • Melakukan dakwaan palsu bahawa penyedia perkhidmatan lain melanggar dasar tersebut
 • Menggunakan lesen profesional atau perniagaan milik orang lain
Perkara yang berlaku apabila penyedia perkhidmatan melanggar dasar ini

Jika dasar ini dilanggar, penyedia akan menerima e-mel yang memaklumkan mereka. Bergantung pada kekerapan dan keterukan pelanggaran, penyedia mungkin menerima amaran, digantung buat sementara waktu atau iklan mereka dialih keluar secara kekal. 

Keadilan

Pertuturan berbentuk diskriminasi atau kebencian

Anda hendaklah melayani semua orang dengan saksama dan penuh hormat. Anda tidak boleh menunjukkan gelagat diskriminasi, memalukan pengguna lain atau terlibat dalam pertuturan berunsur kebencian terhadap sesiapa sahaja berdasarkan kaum, warna kulit, keetnikan, kasta, negara asal, keturunan, status kewarganegaraan, agama, umur, seks, orientasi seksual, jantina, identiti jantina, luahan jantina, kehamilan, status perkahwinan, ketidakupayaan fizikal atau mental, keadaan perubatan atau apa-apa ciri lain yang dikaitkan dengan diskriminasi atau keterpinggiran sistemik. Ketahui lebih lanjut.

Maksud dasar ini kepada anda

Berikut ialah beberapa contoh gelagat diskriminasi atau pertuturan berunsur kebencian yang mungkin menyebabkan penolakan daripada program:

 • Enggan memberikan perkhidmatan kepada seseorang berdasarkan kaum mereka
 • Mengenakan terma atau syarat yang berlainan pada pengguna disebabkan identiti mereka
 • Menyatakan pilihan dalam memberikan perkhidmatan kepada seseorang atau bercakap secara negatif tentang memberikan perkhidmatan kepada seseorang berdasarkan identiti mereka
Perkara yang berlaku apabila penyedia perkhidmatan melanggar dasar ini

Jika dasar ini dilanggar, penyedia akan menerima e-mel yang memaklumkan mereka. Iklan penyedia mungkin dialih keluar secara kekal. 

Kesahihan

Salah nyataan dan penyamaran

Anda hendaklah menggambarkan diri anda dan perniagaan anda dengan tepat. Jangan menipu, memperdaya atau mengelirukan. Perkara ini termasuk maklumat yang mengelirukan tentang akaun atau pemilikan akaun, kelayakan, lesen, insurans, pengalaman kerja, kawasan perkhidmatan, penempatan kerja, harga atau apa-apa aspek lain tentang diri anda atau perniagaan anda. Ketahui lebih lanjut.

Maksud dasar ini kepada anda

Sekatan lesen

Jika lesen perniagaan anda dihadkan mengikut geografi kepada kawasan tertentu, jangan iklankan perniagaan anda sebagai perkhidmatan yang disediakan di luar kawasan tersebut. Hanya terima jenis kerja yang anda dilesenkan dan mempunyai insurans untuk diselesaikan. Jangan gunakan lesen orang yang tidak bekerja dengan perniagaan anda.

Kawasan perkhidmatan

Perkhidmatan Tempatan berusaha menghubungkan pengguna dengan penyedia perkhidmatan tempatan. Penyasaran iklan anda kepada kawasan yang jauh daripada lokasi perniagaan anda, dan/atau yang anda tidak boleh siarkan secara wajar, mewujudkan pengalaman negatif serta berpotensi mengelirukan kepada pengguna. Selain itu, percubaan untuk menyasarkan kawasan perkhidmatan yang amat luas daripada satu atau beberapa lokasi perniagaan boleh mencetuskan semakan kerana melanggar dasar salah nyataan. 

Kandungan profil

Sebarang kandungan yang anda siarkan melalui akaun anda mesti menggambarkan lokasi, peralatan, kenderaan dan pekerja perniagaan anda secara tepat.

Dijamin Oleh Google

Walaupun anda mungkin telah memperoleh status Dijamin Oleh Google, anda tidak boleh mendakwa bahawa Google menyokong perniagaan anda atau bahawa anda bekerja untuk Google. Apabila anda menyediakan perkhidmatan, pelanggan anda bukan pelanggan Google. Status Dijamin Oleh Google dan/atau Google Screened anda berkenaan dengan iklan Perkhidmatan Tempatan sahaja. Anda tidak boleh mengiklankan status Dijamin Oleh Google atau status Google Screened anda di laman web perniagaan anda, profil profesional atau sebarang bahan promosi.

Ulasan Perniagaan Saya di Google (GMB)

Ulasan GMB anda hanya boleh dipautkan kepada salah satu akaun Perkhidmatan Tempatan anda. Memautkan ulasan GMB kepada berbilang akaun adalah dilarang. Selain itu, ulasan GMB yang anda pautkan mestilah untuk lokasi perniagaan yang sama yang anda senaraikan menggunakan Perkhidmatan Tempatan. 

Contoh:

Berikut ialah beberapa contoh salah nyataan dan penyamaran yang mungkin mengakibatkan penolakan daripada program:

 • Menyamar sebagai individu atau perniagaan lain
 • Penyedia perkhidmatan menyamar sebagai pengguna dan membuat aduan tentang perniagaan lain
 • Menggunakan lesen profesional atau perniagaan milik orang lain
 • Menyediakan perkhidmatan di luar kawasan lesen perniagaan
 • Menyasarkan kawasan yang anda tidak boleh siarkan iklan secara munasabah atau yang tidak setempat dengan lokasi perniagaan anda
 • Menyatakan bahawa anda bekerja dengan syarikat yang anda tidak digaji
 • Menafikan pekerja bekerja dengan syarikat anda apabila pelanggan menghubungi anda untuk membuat aduan 
 • Menyatakan bahawa anda boleh memberikan perkhidmatan yang anda tidak layak atau dilesenkan
 • Memberitahu pelanggan agar membuat cek untuk dihantar kepada syarikat yang berbeza daripada yang dihubungi pelanggan untuk mendapatkan perkhidmatan
Perkara yang berlaku apabila penyedia perkhidmatan melanggar dasar ini

Jika dasar ini dilanggar, penyedia akan menerima e-mel yang memaklumkan mereka. Bergantung pada kekerapan dan keterukan pelanggaran, penyedia mungkin menerima amaran, digantung buat sementara waktu atau iklan mereka dialih keluar secara kekal. 

Ulasan pelanggan

Jangan tulis ulasan untuk perniagaan anda sendiri atau perniagaan pesaing dan jangan minta rakan atau saudara mara menulis ulasan untuk anda melainkan mereka mengupah anda untuk menyediakan perkhidmatan. Pelanggan tidak boleh menerima pampasan atau diskaun sebagai pertukaran untuk ulasan yang positif. Penyedia tidak boleh meminta pelanggan mengubah atau mengalih keluar ulasan mereka atau mengancam pelanggan kerana memberikan ulasan negatif. Apa-apa gelagat yang berkaitan dengan ulasan pelanggan yang mungkin menyebabkan maklumat yang mengelirukan dihantar kepada pelanggan adalah dilarang sama sekali. Ketahui lebih lanjut.

Maksud dasar ini kepada anda

Ulasan pelanggan adalah paling bernilai apabila dibuat secara jujur dan tidak berat sebelah. Anda tidak boleh mengubah, mengganggu atau sebaliknya mengusik ulasan pelanggan tentang perkhidmatan anda, atau perkhidmatan pesaing anda. Anda boleh meminta pengguna menyerahkan ulasan di Google, tetapi hanya jika mereka menempah kerja menerusi platform Google atau menempah kerja tersebut terus menerusi anda (contohnya, jika mereka menemui anda menerusi rujukan mulut ke mulut atau carian web umum) Anda tidak boleh meminta pengguna menyerahkan ulasan di Google jika mereka menempah kerja menerusi platform bukan Google. Selain itu, anda hanya boleh meminta pelanggan menulis satu ulasan bagi setiap kerja. Anda tidak boleh meminta mereka menulis ulasan untuk Perkhidmatan Tempatan dan juga Perniagaan Saya di Google kerana akaun Perkhidmatan Tempatan anda termasuk ulasan Perniagaan Saya di Google.

Penyedia perkhidmatan boleh mempertikaikan ulasan dengan mengisi borang Sokongan Foto & Ulasan Perkhidmatan Tempatan

Berikut ialah beberapa contoh tindakan mengusik ulasan pelanggan yang mungkin menyebabkan penolakan daripada program:

 • Menulis ulasan untuk perniagaan anda sendiri
 • Menyiarkan ulasan tentang rakan sekerja atau pesaing untuk memanipulasi rating mereka
 • Meminta pelanggan menulis ulasan kepada anda semasa anda melakukan kerja dan dengan kehadiran mereka
 • Meminta pelanggan menulis ulasan bagi kerja yang sama pada platform Perkhidmatan Tempatan dan juga Perniagaan Saya di Google
 • Menawarkan diskaun atau insentif kewangan untuk pelanggan mengalih keluar ulasan yang negatif atau menulis ulasan positif
Perkara yang berlaku apabila penyedia perkhidmatan melanggar dasar ini

Jika dasar ini dilanggar, penyedia akan menerima e-mel yang memaklumkan mereka. Bergantung pada kekerapan dan keterukan pelanggaran, penyedia mungkin menerima amaran, digantung buat sementara waktu atau iklan mereka dialih keluar secara kekal. 

Dasar akaun

Subkontrak dan jualan prospek

Pengguna berharap dapat berhubung dengan penyedia yang ditapis mengikut standard kualiti Perkhidmatan Tempatan. Atas sebab itu, perniagaan yang menyertai platform kami mesti menyatakan dengan jujur kelayakan dan identiti juruteknik lapangan di syarikat mereka. Selain itu, setiap perniagaan mesti mengesahkan pekerja lapangan serta kakitangan mereka mempunyai lesen yang berkenaan. Sewajarnya, anda tidak boleh menjual prospek yang anda terima menerusi iklan Perkhidmatan Tempatan anda. Prospek tersebut hanya boleh disempurnakan oleh juruteknik lapangan yang disaring dan/atau dilakukan pemeriksaan latar belakang. Jika anda memberikan subkontrak kepada penyedia perkhidmatan lain, iklan anda mungkin dialih keluar secara kekal. Ketahui lebih lanjut.

Maksud dasar ini kepada anda

Berikut ialah beberapa contoh pemberian subkontrak dan penjualan prospek yang mungkin mengakibatkan penolakan daripada program:

 • Menghantar atau menjual prospek kepada perniagaan lain atau seseorang yang bukan salah seorang juruteknik lapangan syarikat anda yang ditapis atau dilakukan semakan latar belakang
Perkara yang berlaku apabila penyedia perkhidmatan melanggar dasar ini

Jika dasar ini dilanggar, penyedia akan menerima e-mel yang memaklumkan mereka. Bergantung pada kekerapan dan keterukan pelanggaran, penyedia mungkin menerima amaran, digantung buat sementara waktu atau iklan mereka dialih keluar secara kekal. 

Kawasan perkhidmatan

Untuk memastikan persaingan perniagaan yang adil, jika anda mempunyai berbilang akaun, hanya satu akaun dan jenis kerja boleh menggunakan poskod tertentu pada satu-satu masa. Selain itu, anda hanya boleh menyenaraikan kawasan perkhidmatan yang anda dibenarkan bekerja. Jika anda mempunyai lesen profesional yang mengehadkan anda kepada rantau geografi yang khusus, anda mesti kekal dalam kawasan tersebut. Ketahui lebih lanjut.

Kawasan perkhidmatan

Perkhidmatan Tempatan berusaha menghubungkan pengguna dengan penyedia perkhidmatan tempatan. Penyasaran iklan anda kepada kawasan yang jauh daripada lokasi perniagaan anda, dan/atau yang anda tidak boleh siarkan secara wajar, mewujudkan pengalaman negatif serta berpotensi mengelirukan kepada pengguna. Selain itu, percubaan untuk menyasarkan kawasan perkhidmatan yang amat luas daripada satu atau beberapa lokasi perniagaan boleh mencetuskan semakan kerana melanggar dasar salah nyataan.

Maksud dasar ini kepada anda

Berikut ialah beberapa contoh pelanggaran kawasan perkhidmatan yang mungkin mengakibatkan penolakan daripada program:

 • Dua atau beberapa akaun untuk jenis kerja yang sama menggunakan poskod yang sama
 • Menyenaraikan kawasan perkhidmatan di luar julat yang dipenuhi oleh juruteknik lapangan yang melalui semakan latar belakang atau ditapis yang bekerja dengan syarikat anda
Perkara yang berlaku apabila penyedia perkhidmatan melanggar dasar ini

Jika dasar ini dilanggar, penyedia akan menerima e-mel yang memaklumkan mereka. Bergantung pada kekerapan dan keterukan pelanggaran, penyedia mungkin menerima amaran, digantung buat sementara waktu atau iklan mereka dialih keluar secara kekal.

Gandakan akaun

Akaun pendua boleh membenarkan penyedia memintasi sistem siaran iklan kami secara tidak adil. Akaun yang tidak aktif selama lebih enam bulan atau mempunyai jenis kerja dan kawasan perkhidmatan yang hampir sama mungkin dibenderakan untuk susulan dan/atau pengeluaran. Ketahui lebih lanjut.

Maksud dasar ini kepada anda

Berikut ialah contoh akaun pendua yang mungkin dinyahaktifkan:

 • Dua akaun mempunyai penyenaraian jenis kerja dan kawasan perkhidmatan yang sama
 • Lebih daripada satu akaun didaftarkan pada lokasi perniagaan yang sama
Perkara yang berlaku apabila penyedia perkhidmatan melanggar dasar ini

Jika akaun dilumpuhkan, penyedia akan menerima e-mel yang memaklumkan mereka. Jika anda memerlukan akaun didayakan semula pada masa depan, anda boleh menghubungi kami untuk mengaktifkan semula akaun anda. 

Pemintasan dan gangguan sistem

Jangan terlibat dalam tindakan yang bertujuan untuk memintasi dasar kami atau mensubversikan sekatan yang dikenakan pada akaun anda. Perkara ini termasuk pembuatan atau penggunaan berbilang akaun atau kaedah lain yang bertujuan untuk terlibat dalam gelagat dilarang. 

Jangan cuba mendorong trafik ke laman web tambahan atau mengubah hala bakal pelanggan pertama ke nombor telefon yang berbeza untuk mengelakkan daripada membayar untuk prospek. Syarikat anda tidak boleh mempunyai “.com” sebagai sebahagian daripada nama paparan. Ketahui lebih lanjut.

Maksud dasar ini kepada anda

Berikut ialah contoh pemintasan yang mungkin mengakibatkan penolakan daripada program:

 • Penyenaraian nama laman web sebagai nama perniagaan
 • Penyiaran foto yang termasuk nombor telefon atau alamat laman web anda
 • Percubaan untuk membuat akaun baharu selepas digantung atau dialih keluar secara kekal
Perkara yang berlaku apabila penyedia perkhidmatan melanggar dasar ini

Jika dasar ini dilanggar, penyedia akan menerima e-mel yang memaklumkan mereka. Bergantung pada kekerapan dan keterukan pelanggaran, penyedia mungkin menerima amaran, digantung buat sementara waktu atau iklan mereka dialih keluar secara kekal. 

Kandungan iklan

Sila sertakan imej kerja hebat yang anda lakukan untuk membantu anda menjual produk anda. Foto mesti berkualiti tinggi, berkaitan dengan kerja anda, asli dan tidak ditiru atau dicuri. Hormati undang-undang hak cipta dan hanya muat naik kandungan yang anda diberikan kebenaran untuk digunakan. Kandungan seksual dilarang. Dasar tambahan berkenaan penyerahan foto mungkin terpakai kepada penyedia Perkhidmatan Profesional. Butiran tambahan boleh ditemukan di siniKetahui lebih lanjut.

Maksud dasar ini kepada anda

Sesetengah kandungan yang anda serahkan mungkin ditunjukkan sebagai belum selesai sehingga pasukan kami menyemak dan meluluskan kandungan tersebut. Anda boleh melihat status dalam profil akaun anda.

Berikut ialah contoh kandungan profil yang mungkin mengakibatkan penolakan daripada program:

 • Penyenaraian nama laman web sebagai nama perniagaan
 • Penyenaraian nombor telefon anda dalam foto perniagaan
Perkara yang berlaku apabila penyedia perkhidmatan melanggar dasar ini

Jika dasar ini dilanggar, penyedia akan menerima e-mel yang memaklumkan mereka. Bergantung pada kekerapan dan keterukan pelanggaran, penyedia mungkin menerima amaran, digantung buat sementara waktu atau iklan mereka dialih keluar secara kekal. 

Amalan yang dilarang

Perkara berikut tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh anda atau pihak lain yang bertindak bagi pihak anda:

Penggunaan penjenamaan dan tanda dagangan Google yang tidak dibenarkan

Anda tidak boleh menggunakan logo Google, Lencana Dijamin Oleh Google atau elemen jenama lain tanpa kebenaran. Jika anda ingin menggunakan mana-mana ciri jenama Google di laman web anda atau bahan awam lain, baca garis panduan penggunaan jenama Google.

Dasar tambahan yang digunakan berdasarkan syarat kontraktual dengan Google.

Jika anda atau perniagaan anda bersetuju dengan syarat kontraktual dengan Google -- contohnya, jika anda bersetuju dengan Terma dan Syarat Google Ads, Syarat Tambahan Perkhidmatan Tempatan untuk Penyedia, atau Syarat Perkhidmatan Tempatan pada Pembantu untuk Penyedia (lihat Jadual di bawah) -- anda juga mesti mematuhi Keperluan Penyedia Minimum yang berikut:

Keperluan Penyedia Minimum (semakan latar belakang)

Semakan entiti perniagaan, pengesahan lesen dan pengesahan insurans

Untuk mengiklan pada platform Perkhidmatan Tempatan, anda mesti memenuhi Keperluan Penyedia Minimum yang berkaitan dengan pengesahan entiti (penempatan Eropah dan A.S. terpilih), pengesahan lesen dan pengesahan insurans:

 1. Entiti perniagaan anda mesti lulus proses pengesahan entiti khusus wilayah (penempatan Eropah dan penempatan A.S. terpilih) sebelum anda dibenarkan memaparkan iklan Perkhidmatan Tempatan 
 2. Google akan mengesahkan dan/atau meminta anda menyerahkan bukti bahawa anda memiliki lesen profesional yang berkaitan apabila perlu. Selain itu, anda juga perlu mengesahkan bahawa semua pekerja anda mempunyai lesen yang diperlukan. Anda tidak akan dapat menyiarkan iklan Perkhidmatan Tempatan sehingga pengesahan ini selesai. 
 3. Anda akan diminta memberikan bukti amaun minimum insurans yang berkaitan untuk menyiarkan iklan Perkhidmatan Tempatan. 

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang keperluan penyedia minimum bagi Iklan Perkhidmatan Tempatan, lawati Cara penyedia layak untuk menyiarkan iklan Perkhidmatan Tempatan

Semakan Latar Belakang - A.S. dan Kanada Sahaja

Di A.S. dan Kanada, anda mesti memenuhi Keperluan Penyedia Minimum Google yang berkaitan dengan semakan latar belakang:

 1. Anda dan mana-mana pekerja, kontraktor (termasuk subkontraktor) atau pekerja lain yang menyediakan perkhidmatan di rumah, tempat kerja pelanggan atau mana-mana hartanah lain hendaklah lulus semakan latar belakang pihak ketiga sebelum anda boleh mengambil bahagian dalam platform Perkhidmatan Tempatan.
 2. Syarikat anda mesti memenuhi kriteria untuk lulus semakan latar belakang seperti yang diterangkan di bawah pada setiap masa.

Memberikan kerjasama dalam proses semakan latar belakang

Apabila rakan kongsi semakan latar belakang pihak ketiga yang ditetapkan oleh Google, lihat jadual di bawah, melakukan semakan latar belakang, anda dan pekerja anda mesti menyediakan maklumat yang jujur, lengkap, dikemas kini dan tepat. Jika keadaan berubah selepas semakan latar belakang telah dilengkapkan, anda dan pekerja anda mesti dengan segera menyediakan maklumat yang dikemas kini kepada rakan kongsi semakan latar belakang untuk memastikan anda kekal layak untuk platform Perkhidmatan Tempatan. Anda boleh menghubungi rakan kongsi melalui maklumat hubungan yang disenaraikan dalam jadual di bawah untuk negara anda.

Anda mesti memastikan rakan kongsi semakan latar belakang anda termaklum tentang bilangan dan identiti ahli pasukan anda yang menyediakan perkhidmatan di rumah, tempat kerja pelanggan atau mana-mana hartanah lain. Pastikan anda memberikan maklumat bilangan dan identiti yang dikemas kini kepada rakan kongsi semakan latar belakang anda jika anda mengambil bekerja atau menggunakan pekerja baharu - pekerja ini tidak boleh berurusan dengan pelanggan melalui Perkhidmatan Tempatan sehingga mereka telah melengkapkan semakan latar belakang. Sekali lagi, anda boleh menghubungi rakan kongsi melalui maklumat hubungan yang disenaraikan dalam jadual di bawah untuk negara anda.

Apabila penyedia semakan latar belakang anda meminta maklumat tentang bilangan dan identiti ahli pasukan anda, termasuk mana-mana pekerja baharu yang baru diambil bekerja, anda mesti membalas dengan segera dalam tempoh masa yang diminta.

Perkara yang termasuk dalam semakan latar belakang

Amerika Syarikat

Untuk setiap pekerja, semakan latar belakang melibatkan pertanyaan tentang kesahihan nombor Keselamatan Sosial dan sejarah jenayah (termasuk semakan silang dalam daftar pelaku seks dan pengganas/sekatan nasional). Untuk sesetengah perkhidmatan (contohnya, juruelektrik di kebanyakan negeri), semakan peringkat pekerja juga mungkin termasuk keperluan pelesenan. Di peringkat syarikat, proses ini turut termasuk sejarah litigasi sivil (termasuk penghakiman dan lien daripada mahkamah persekutuan serta negeri).

Kanada

Untuk setiap pekerja, semakan latar belakang melibatkan pertanyaan tentang sejarah jenayah nasional dan/atau daerah (Pusat Maklumat Polis Kanada, Mahkamah Keadilan Daerah/Wilayah). Di peringkat syarikat, proses ini turut termasuk sejarah litigasi sivil (termasuk penghakiman dan lien).

Pihak yang melakukan semakan latar belakang

Google telah mendapatkan khidmat rakan kongsi semakan latar belakang di negara anda untuk melakukan semakan latar belakang tempatan dan/atau nasional serta membantu kami menentukan, berdasarkan Kriteria Umum yang diterangkan di bawah, perniagaan yang layak menggunakan platform Perkhidmatan Tempatan. Google tidak melihat maklumat semakan latar belakang yang khusus untuk mana-mana pekerja individu atau syarikat dan anda dilarang daripada berkongsi maklumat sedemikian dengan Google.

Rakan kongsi semakan latar belakang

Negara Rakan Kongsi Semakan Latar Belakang Maklumat hubungan
AS, Kanada Pinkerton Consulting & Investigations, Inc. pes.disputes@pinkerton.com atau (800) 635-1649, Isnin hingga Jumaat, dari 8:00 pagi hingga 8:00 petang, Waktu Timur.
Amerika Syarikat EvidentID Anda boleh menghubungi sokongan Evident di pautan berikut: Sokongan Evident.

Kriteria untuk lulus semakan latar belakang

Keputusan penghukuman berdasarkan pada kriteria umum berikut (“Kriteria Umum”):

 1. Jawapan penuh yang lengkap dan tepat kepada semua soalan semakan latar belakang dan yang berkaitan.
 2. Pendedahan yang jujur dan terkini, termasuk pendedahan yang berkaitan dengan dokumen kerajaan (Contoh: Pasport, lesen memandu, nombor Keselamatan Sosial, nombor pengenalan persekutuan atau negeri, lesen profesional, pendaftaran atau pensijilan insurans).
 3. Tiada sejarah jenayah yang menunjukkan risiko terhadap keselamatan orang atau harta benda.
 4. Tiada sejarah litigasi yang menunjukkan pelaksanaan perkhidmatan secara cuai atau substandard.

Syarikat anda juga boleh dibatalkan kelayakan atas apa-apa sebab lain yang selaras dengan Kriteria Umum atau Keperluan Penyedia Minimum, asalkan dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa.

Keputusan kelayakan dibuat pada peringkat syarikat, bukan pada peringkat pekerja individu, kontraktor, subkontraktor atau pekerja.

Contoh: Anda memiliki perniagaan yang mempunyai 10 pekerja yang membersihkan rumah pelanggan. Anda bekerja sepenuhnya di pejabat, bukan di lapangan. Kelayakan adalah berdasarkan keputusan semakan latar belakang anda, semakan latar belakang kesemua 10 pekerja yang membersihkan rumah pelanggan dan semakan peringkat syarikat terhadap perniagaan anda (untuk mendapatkan sejarah pelesenan, insurans dan litigasi sivil yang sah).

Jika anda mempunyai soalan tentang proses penghukuman, sila arahkan pertanyaan kepada jabatan pematuhan penyedia semakan latar belakang yang disenaraikan dalam jadual di atas.

Kelayakan untuk menyediakan perkhidmatan

Hanya pekerja anda yang telah melakukan semakan latar belakang dengan betul dan yang mempunyai kelayakan yang bersesuaian boleh menyediakan perkhidmatan di rumah, tempat kerja pelanggan atau mana-mana hartanah lain yang dirujuk menerusi platform Perkhidmatan Tempatan.

Contoh: Anda menggunakan perkhidmatan seorang penghantar (yang tidak menyediakan perkhidmatan di rumah atau tempat kerja pelanggan) dan 10 pekerja di lapangan yang menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan. 10 pekerja anda telah melalui semakan latar belakang dengan betul dan syarikat anda diluluskan untuk menggunakan platform Perkhidmatan Tempatan. Anda tidak boleh menghantar penghantar untuk memberikan perkhidmatan kepada pelanggan yang dirujuk menerusi platform Perkhidmatan Tempatan Google kerana penghantar tersebut tidak melengkapkan semakan latar belakang.

Jika anda menggunakan perkhidmatan pekerja tambahan (melebihi 10 pekerja yang telah melengkapkan semakan latar belakang), anda tidak boleh menghantar pekerja tambahan tersebut ke rumah pelanggan sehingga mereka melengkapkan semakan latar belakang (dan syarikat anda berterusan memenuhi Keperluan Penyedia Minimum).

Kewajipan untuk memberikan maklumat terkini

Selepas syarikat anda telah diluluskan untuk menggunakan iklan Perkhidmatan Tempatan, anda hendaklah memaklumkan penyedia semakan latar belakang anda dengan segera tentang apa-apa keadaan (syarikat atau pekerja anda) yang boleh mengubah keputusan kelulusan semakan latar belakang yang terdahulu. Contoh keadaan sedemikian termasuk:

 • Anda mengambil bekerja pekerja baharu (atau mendapatkan kontraktor baharu) untuk melakukan perkhidmatan di rumah, tempat kerja pelanggan atau mana-mana hartanah lain yang dirujuk menerusi platform Perkhidmatan Tempatan.
 • Salah seorang pekerja atau kontraktor sedia ada anda (yang melakukan perkhidmatan di lapangan) telah disabitkan kesalahan jenayah.
 • Salah satu lesen yang dikeluarkan kerajaan anda tamat tempoh, digantung atau sebaliknya berhenti berkuat kuasa dan aktif.
 • Liputan insurans anda luput, digantung, bukan yang terkini dan aktif atau sebaliknya berubah sebanyak 5% atau lebih tinggi.
 • Perniagaan anda dinamakan sebagai defendan dalam tuntutan sivil yang mendakwa pelaksanaan perkhidmatan secara cuai atau substandard.

Untuk melaporkan perubahan keadaan, sila hubungi penyedia semakan latar belakang menggunakan maklumat yang disenaraikan dalam jadual di atas. Harap maklum juga bahawa apabila penyedia semakan latar belakang anda meminta maklumat yang dikemas kini, anda mesti membalas dengan segera dalam tempoh masa yang diminta.

Pensijilan semula

Selepas syarikat anda telah diluluskan untuk menggunakan platform Perkhidmatan Tempatan, syarikat anda akan tertakluk kepada semakan pensijilan semula secara berkala. Jika dibenarkan oleh undang-undang tempatan, semakan ini akan dijalankan oleh penyedia semakan latar belakang anda tanpa meminta apa-apa maklumat lanjut daripada anda. Jika anda diminta memberikan maklumat yang dikemas kini semasa proses pensijilan semula, anda mesti membalas dengan segera dalam tempoh masa yang diminta.

Privasi

Penyedia semakan latar belakang dilarang daripada berkongsi maklumat semakan latar belakang individu atau syarikat dengan sesiapa sahaja selain daripada individu atau syarikat yang latar belakangnya telah disemak. Google menerima pemberitahuan daripada penyedia semakan latar belakang bahawa sesebuah syarikat layak (atau tidak) untuk platform Perkhidmatan Tempatan berdasarkan Kriteria Umum yang diterangkan di atas, tetapi Google tidak melihat maklumat semakan latar belakang yang khusus tentang mana-mana pekerja individu atau syarikat. Anda tidak boleh berkongsi keputusan semakan latar belakang mana-mana pekerja individu dengan Google.

Jika anda merupakan majikan atau pemilik perniagaan, harap maklum juga bahawa rakan kongsi semakan latar belakang dilarang daripada berkongsi keputusan semakan latar belakang pekerja anda dengan anda. Jika anda ingin melihat keputusan semakan latar belakang pekerja, anda memerlukan kebenaran mereka atau mesti melakukan semakan sendiri (penyedia semakan latar belakang tidak akan memberikan semakan latar belakang pekerja yang dilakukan berkaitan dengan Perkhidmatan Tempatan terus kepada anda).

Audit

Google dan vendornya (termasuk semua rakan kongsi semakan latar belakang pihak ketiga yang ditetapkan) boleh menjalankan audit untuk memastikan pematuhan terhadap Keperluan Penyedia Minimum. Untuk kekal dalam kedudukan yang baik sebagai pengiklan iklan Perkhidmatan Tempatan, anda hendaklah bekerjasama sepenuhnya dalam semua audit dan memberikan maklumat dengan segera dalam tempoh yang diminta.

Maklumat lanjut

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang semakan latar belakang, hubungi penyedia semakan latar belakang bagi negara anda, yang disenaraikan dalam jadual di atas.

Perkara yang berlaku jika anda melanggar dasar kami

Sekiranya anda melanggar dasar kami, anda mungkin tertakluk kepada salah satu atau lebih banyak perkara berikut:

 • Penolakan iklan: Iklan Perkhidmatan Tempatan atau kandungan komersial lain yang tidak mematuhi dasar kami mungkin ditolak. Iklan atau kandungan komersial lain yang tidak diluluskan tidak dapat disiarkan sehingga pelanggaran dasar tersebut dibetulkan dan iklan itu layak.
 • Penggantungan domain: Kami mungkin menggantung laman web yang melanggar dasar kami dan ini bermaksud laman web tersebut tidak lagi boleh diiklankan sehingga masalah dibetulkan.
 • Penggantungan akaun: Akaun mungkin digantung sekiranya anda mempunyai beberapa pelanggaran atau satu pelanggaran yang serius. Jika perkara ini berlaku, semua iklan dan kandungan komersil lain dalam akaun yang digantung akan dihentikan siaran dan kami mungkin tidak akan menerima lagi pengiklanan atau kandungan komersil daripada anda. Mana-mana akaun yang berkaitan juga mungkin akan digantung selama-lamanya dan akaun baharu anda mungkin akan digantung secara automatik semasa persediaan. Ketahui lebih lanjut tentang akaun yang digantung.

Perlukan bantuan?

Jika anda mempunyai soalan tentang dasar kami, beritahu kami: Hubungi Sokongan Google Ads

Pautan kepada Syarat dan Dasar Tambahan

Jika anda atau perniagaan anda menerima syarat sebagai sebahagian daripada penyertaan anda dalam platform Perkhidmatan Tempatan, anda boleh mendapatkan pautan kepada syarat tersebut di bawah. Pautan berikut disediakan sebagai rujukan supaya anda boleh melihat syarat yang berkenaan dengan penyertaan anda dalam Perkhidmatan Tempatan.

Produk/Platform Syarat & Dasar
Jika anda atau perniagaan anda menerima syarat dengan Google DAN penyenaraian Perkhidmatan Tempatan anda dipaparkan pada Carian Google:
Jika anda dan perniagaan anda menerima syarat dengan Google DAN penyenaraian Perkhidmatan Tempatan anda hanya dipaparkan pada Pembantu Google.

 


Beritahu kami pendapat anda

Nilaikan sejauh manakah halaman ini membantu dan kongsi maklum balas anda dengan kami:
Adakah perkara ini membantu?
Bagaimanakah dapat kami meningkatkannya?