Používanie údajov v prispôsobených reklamách vo Vyhľadávaní Google, v Gmaile a na YouTube

Pre uľahčenie Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Na prispôsobené reklamy vo Vyhľadávaní Google, v Gmaile a na YouTube sa vzťahujú nasledujúce pravidlá používania údajov prvej a tretej strany.

Všetci inzerenti používajúci funkcie zacielenia prispôsobených reklám musia dodržiavať aj pravidlá prispôsobenej reklamy.

Údaje prvej strany

Údaje prvej strany predstavujú informácie, ktoré zhromažďujete od zákazníkov, návštevníkov webu a používateľov aplikácií počas ich interakcií s vašimi výrobkami a službami. Ak sa majú informácie považovať za údaje prvej strany, musia sa zhromažďovať z vašich vlastných webov, aplikácií, predajní alebo v iných situáciách, keď ľudia priamo interagujú s vašimi výrobkami a službami.

Údaje tretej strany

Údaje tretej strany predstavujú informácie o používateľoch, ktoré kupujete alebo inak získavate z iných zdrojov.

Pravidlá používania údajov prvej a tretej strany

Nasledujúce možnosti použitia sú povolené:

Údaje prvej strany môžete používať na tvorbu publík na účely zacielenia reklám.

Údaje tretej strany môžete používať na segmentovanie publík prvej strany. Táto možnosť zahŕňa napríklad používanie údajov tretej strany s cieľom určiť, kedy môže remarketingová značka pridať návštevníkov do remarketingového zoznamu.

Príklad: Predávate výletné plavby. Údaje tretej strany môžete použiť na to, aby ste určili, ktorí návštevníci pochádzajú z domácností s malými deťmi. Potom môžete remarketingové značky nakonfigurovať tak, aby ste reklamy zobrazovali len týmto osobám.

Nasledujúce možnosti použitia nie sú povolené:

Nepovolené Údaje tretej strany nesmiete používať na tvorbu publík na účely zacielenie reklám.

Nepovolené Remarketingové značky nesmiete umiestňovať na weby ani do aplikácií, ktoré nevlastníte a neprevádzkujete. Rovnako nesmiete umožňovať iným webom, aby umiestnili svoje remarketingové značky na váš web alebo do vašej aplikácie s cieľom vytvárať remarketingové zoznamy.

Príklad: Ak prevádzkujete web s detským oblečením, nesmiete umožniť nespriaznenému webu, ktorý predáva detské kočíky, aby na váš web umiestnil remarketingovú značku s cieľom vytvoriť remarketingový zoznam ľudí nakupujúcich výrobky pre deti.

Príklad: Vytvoríte obrázkovú reklamu v Obsahovej sieti. Táto reklama nesmie obsahovať vašu remarketingovú značku, pomocou ktorej by ste vytvorili remarketingový zoznam pozostávajúci z návštevníkov webu, ktorý nevlastníte.

Nepovolené Údaje používateľa nesmiete zdieľať s nespriaznenými inzerentmi alebo firmami. Patrí sem zdieľanie remarketingových zoznamov s nespriaznenými inzerentmi a využívanie remarketingových zoznamov od takýchto inzerentov.

Príklad: Ak prevádzkujete web s detským oblečením, svoje remarketingové zoznamy návštevníkov hľadajúcich detské oblečenie nesmiete zdieľať s nespriazneným inzerentom, ktorý predáva detské kočíky.

Nepovolené Údaje od klienta, ktorého účet spravujete, nesmiete použiť na vytvorenie remarketingového zoznamu pre inak nespriazneného klienta.

Príklad: Účet správcu má dva spravované účty: jeden pre web poskytujúci pôžičky na autá a druhý pre web predajcu automobilov. Tieto weby vlastnia rôzne firmy. Účet správcu nesmie zdieľať remarketingové zoznamy z webu poskytujúceho pôžičky na autá s webom predajcu áut.

Nepovolené Zoznamy nesmiete zdieľať v rámci spravovaných účtov, ak používatelia nechápu, že vlastník remarketingového zoznamu a inzerent, s ktorým sa daný zoznam zdieľa, sú spriaznené subjekty na základe značky.

Čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá

Posúdenie súladu s pravidlami: Kedykoľvek môžeme skontrolovať, či vaša firma dodržiava súlad s našimi pravidlami týkajúcimi sa remarketingových zoznamov pre reklamy vo vyhľadávaní. Ak sa na vás obrátime so žiadosťou o informácie týkajúce sa súladu, máte povinnosť odpovedať v primeranej lehote a bezodkladne vykonať opravné opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu s našimi pravidlami. Ak máte účet správcu, môžeme na účely overenia súladu s pravidlami kontaktovať aj vaše spravované účty.

Upozornenie na porušenie pravidiel: Ak sa budeme domnievať, že porušujete pravidlá týkajúce sa remarketingových zoznamov pre reklamy vo vyhľadávaní, obrátime sa na vás so žiadosťou o nápravu. V prípade, že požadovanú nápravu nezrealizujete v rámci uvedeného obdobia, môžeme vám zamedziť používanie remarketingových zoznamov pre reklamy vo vyhľadávaní alebo pozastaviť prístup k vašim účtom Google Ads. V prípade závažných alebo opakovaných porušení môže dôjsť k okamžitému pozastaveniu účtu bez upozornenia.

Nevhodné remarketingové zoznamy: Remarketingové zoznamy, ktoré sú v rozpore s našimi pravidlami, môžeme označiť ako nevhodné na používanie v službách Googlu.

Zakázanie domény: Inzerovanie webov, ktoré porušujú pravidlá týkajúce sa remarketingových zoznamov pre reklamy vo vyhľadávaní, môžeme pozastaviť. Kým problém neodstránite, daný web nebude môcť využívať remarketing služby Google Ads ani ďalšie funkcie prispôsobenej reklamy.

Pozastavenie účtu: V prípade opakovaných porušení alebo závažného porušenia môžeme príslušný účet pozastaviť. Všetky reklamy v pozastavenom účte sa potom prestanú zobrazovať a môže sa stať, že z daného účtu už neprijmeme žiadnu inzerciu. Okrem toho môžeme natrvalo pozastaviť aj všetky súvisiace účty, pričom nové účty môžu byť automaticky pozastavené už pri vytváraní. Ďalšie informácie o pozastavených účtoch

Potrebujete pomoc?

Ak máte v súvislosti s týmito pravidlami nejaké otázky,
kontaktuje podporu služby Google Ads.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false