Wykorzystywanie danych w reklamach spersonalizowanych w wyszukiwarce Google, Gmailu i YouTube

W przypadku reklam spersonalizowanych w wyszukiwarce Google, Gmailu i YouTube obowiązują następujące zasady korzystania z danych własnych i danych innych firm.

Wszyscy reklamodawcy korzystający z funkcji kierowania reklam spersonalizowanych muszą przestrzegać również zasad dotyczących reklam spersonalizowanych.

Dane własne 

Dane własne to informacje, które zbierasz od klientów, osób odwiedzających stronę i użytkowników aplikacji, gdy wchodzą oni w interakcje z Twoimi produktami i usługami. Aby dane mogły być zakwalifikowane jako dane własne, muszą być pobierane z witryn, aplikacji, sklepów tradycyjnych lub w innych przypadkach bezpośredniej interakcji użytkowników z Twoimi produktami i usługami. 

Dane innych firm 

Dane innych firm to informacje, które kupujesz lub uzyskujesz w inny sposób z innych źródeł.

Zasady korzystania z danych własnych i danych innych firm

Na co zezwalamy:

 Korzystanie z danych własnych do tworzenia grup odbiorców, na które są kierowane reklamy. 

 Korzystanie z danych innych firm do segmentowania własnych grup odbiorców. Obejmuje to na przykład korzystanie z danych innych firm, by określić, kiedy tag remarketingowy może dodawać użytkowników do listy remarketingowej.

Przykład: Zajmujesz się sprzedażą pakietów wycieczkowych. Korzystasz z danych firm zewnętrznych, by określić, którzy użytkownicy mają dzieci, a następnie konfigurujesz tagi remarketingowe, by wyświetlać reklamy tylko takim osobom.

Na co nie zezwalamy: 

Niedozwolone Korzystanie z danych innych firm do tworzenia grup odbiorców, na które są kierowane reklamy.

Niedozwolone Umieszczanie tagów remarketingowych na stronach lub w aplikacjach, które nie są Twoją własnością lub którymi nie zarządzasz, albo zezwalanie innym stronom na umieszczanie na Twojej stronie lub w Twojej aplikacji tagów remarketingowych, które służą do tworzenia list remarketingowych. 

Przykład: Jeśli sprzedajesz na swojej stronie ubranka dla niemowląt, nie możesz pozwolić, by niestowarzyszona z Twoją firmą strona sprzedająca wózki dziecięce umieściła na Twojej stronie tag remarketingowy, by utworzyć listę remarketingową osób kupujących produkty dla niemowląt.

Przykład: Tworzysz displayową reklamę graficzną. Nie możesz umieścić w niej tagu remarketingowego, by utworzyć listę remarketingową użytkowników odwiedzających stronę nienależącą do Ciebie.

Niedozwolone Udostępnianie danych użytkowników niestowarzyszonym reklamodawcom lub firmom. Obejmuje to udostępnianie list remarketingowych innym niestowarzyszonym reklamodawcom lub korzystanie z list remarketingowych innych reklamodawców. 

Przykład: Jeśli sprzedajesz na swojej stronie ubranka dla niemowląt, nie możesz udostępnić swoich list remarketingowych użytkowników szukających ubranek niemowlęcych niestowarzyszonemu z Twoją firmą reklamodawcy, który sprzedaje wózki dziecięce.

Niedozwolone Korzystanie z danych jednego zarządzanego klienta do utworzenia listy remarketingowej dla innego klienta niestowarzyszonego z Twoją firmą. 

Przykład: Konto menedżera ma dwa zarządzane konta – strony oferującej pożyczki samochodowe i strony salonu samochodowego. Strony należą do różnych firm. Konto menedżera nie może udostępnić stronie salonu samochodowego list remarketingowych ze strony oferującej pożyczki samochodowe.

Niedozwolone Udostępnianie list w ramach zarządzanych kont, chyba że istnieje oczywiste powiązanie między marką właściciela listy a marką reklamodawcy, któremu lista jest udostępniana.

Konsekwencje naruszenia zasad

Weryfikacja przestrzegania zasad: w każdej chwili możemy sprawdzić, czy Twoja firma przestrzega zasad związanych z listami remarketingowymi dla reklam w wyszukiwarce. Jeśli poprosimy Cię o informacje związane z przestrzeganiem zasad, musisz odpowiedzieć w wyznaczonym terminie oraz szybko podjąć działania korygujące, aby zachować zgodność z zasadami. Jeśli masz konto menedżera, możemy też weryfikować przestrzeganie zasad, kontaktując się z Twoimi zarządzanymi kontami.

Powiadomienie o nieprzestrzeganiu zasad: jeśli uznamy, że naruszasz zasady związane z listami remarketingowymi dla reklam w wyszukiwarce, skontaktujemy się z Tobą, by zalecić podjęcie działań korygujących. Jeśli nie wprowadzisz wymaganych zmian w podanym przez nas terminie, możesz utracić możliwość korzystania z list remarketingowych dla reklam w wyszukiwarce lub dostęp do swoich kont Google Ads. W przypadkach poważnych lub notorycznych naruszeń możemy zawiesić Twoje konto natychmiast i bez powiadomienia.

Nieodpowiednie listy remarketingowe: listy remarketingowe, które naruszają zasady, możemy uznać za nieodpowiednie do wykorzystywania w wyszukiwarce Google. Nie będzie to miało wpływu na Twoje kampanie remarketingowe w sieci reklamowej Google.

Wyłączenie domeny: możemy zawiesić witryny, które naruszają zasady dotyczące list remarketingowych dla reklam w wyszukiwarce. Oznacza to, że witryna nie może już korzystać z remarketingu Google Ads ani innych funkcji reklam spersonalizowanych do chwili usunięcia problemu.

Zawieszenie konta: jeżeli naruszenia zasad będą się powtarzać lub dopuścisz się poważnego naruszenia, Twoje konto może zostać zawieszone. W takim przypadku wszystkie reklamy na zawieszonym koncie zostaną wstrzymane, nie będziemy także przyjmować w przyszłości reklam z tego konta. Wszystkie powiązane konta zostaną nieodwracalnie zawieszone, a nowe konta będą automatycznie zawieszane w momencie ich zakładania. Więcej informacji o zawieszonych kontach

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania o te zasady, skontaktuj się z nami:
Skontaktuj się z pomocą Google Ads
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?