Bruk av data i personlig tilpassede annonser på Google Søk, YouTube og i Gmail

Retningslinjene nedenfor for bruk av data for førsteparter og tredjeparter gjelder for personlig tilpassede annonser på Google Søk, YouTube og i Gmail.

Alle annonsører som bruker funksjoner for personlig tilpasset annonsemålretting, må også overholde retningslinjene for personlig tilpasset annonsering.

Førstepartsdata 

Førstepartsdata er informasjon du samler inn fra kunder, besøkende på nettstedet ditt og appbrukere mens de bruker produktene og tjenestene dine. For at informasjonen skal anses som førstepartsdata, må den samles inn fra nettstedene, appene eller de fysiske butikkene dine, eller i andre situasjoner der folk samhandler direkte med produktene og tjenestene du tilbyr. 

Tredjepartsdata 

Tredjepartsdata er brukerinformasjon du kjøper eller på annen måte skaffer deg via andre kilder.

Retningslinjer for bruk av data fra førsteparter og tredjeparter

Følgende er tillatt:

Du kan bruke førstepartsdata for å lage målgrupper for annonsemålretting. 

 Du kan bruke tredjepartsdata for å segmentere førstepartsmålgrupper. Dette omfatter for eksempel å bruke tredjepartsdata for å fastslå når en besøkende skal legges til på remarketinglisten som er knyttet til remarketing-taggen din.

Eksempel: Tenk deg at du selger cruise-pakker. Da kan du bruke tredjepartsdata for å fastslå hvilke besøkende som kommer fra husholdninger med barn. Deretter kan du konfigurere remarketing-taggene dine slik at de bare gjelder for husholdninger med barn.

Følgende er ikke tillatt: 

Not allowed Du kan ikke bruke tredjepartsdata for å lage målgrupper for annonsemålretting.

Not allowed Du kan ikke plassere remarketing-tagger på nettsteder eller i apper du ikke selv eier og driver. Du kan heller ikke la andre plassere remarketing-tagger for nettstedene sine på nettstedet ditt eller i appen din med sikte på å opprette remarketinglister. 

Eksempel: Hvis du driver et nettsted for babyklær, kan du ikke tillate at eierne av et uavhengig nettsted som selger barnevogner, plasserer remarketing-taggen sin på nettstedet ditt, slik at de kan bygge opp en remarketingliste med personer som kjøper babyprodukter.

Eksempel: Du lager en bannerbildeannonse. Den kan ikke inneholde remarketing-taggen din for å kunne bygge opp en remarketingliste basert på besøkende på et nettsted som ikke tilhører deg selv.

Not allowed Du kan ikke dele brukerdata mellom uavhengige annonsører eller bedrifter. Dette omfatter å dele remarketinglistene dine med uavhengige annonsører, og få tilgang til deres remarketinglister. 

Eksempel: Hvis du driver et nettsted for babyklær, kan du ikke dele remarketinglister over besøkende som er på utkikk etter babyklær, med uavhengige annonsører som selger barnevogner.

Not allowed Du kan ikke bruke data fra én administrert kunde for å lage en remarketingliste for en annen uavhengig kunde. 

Eksempel: En managerkonto har to administrerte kontoer: én konto for et nettsted som tilbyr billån, og en annen for nettstedet til en bilforhandler. Nettstedene eies av forskjellige selskaper. Managerkontoen kan ikke dele remarketinglister fra nettstedet for billån med nettstedet til bilforhandleren.

Not allowed Du kan ikke dele lister mellom administrerte kontoer, med mindre brukerne kjenner igjen merkevaretilknytningen mellom eieren av remarketinglisten og annonsøren den deles med.

Hva skjer hvis du ikke overholder retningslinjene?

Evaluering av overholdelse: Vi kan når som helst evaluere bedriften din for å kontrollere at den overholder RLSA-retningslinjene. Hvis vi kontakter deg for å be om informasjon slik at vi kan kontrollere at du overholder retningslinjene våre, er du pliktig til å svare innen rimelig tid og raskt iverksette korrigerende tiltak for å sørge for at du overholder retningslinjene. Hvis du har en managerkonto, tar vi muligens også kontakt med de administrerte kontoene for å kontrollere at retningslinjene overholdes.

Varsel om brudd på retningslinjene: Hvis vi mener at du ikke overholder RLSA-retningslinjene, kontakter vi deg for å be om at du iverksetter korrigerende tiltak. Hvis du ikke foretar de nødvendige korrigeringene innen den fastsatte tidsfristen, kan du bli fratatt muligheten til å bruke remarketinglister for søkeannonser, eller så kan tilgangen til Google Ads-kontoene dine bli suspendert. Ved alvorlige eller gjentatte overtredelser kan kontoen din bli suspendert umiddelbart og uten varsel.

Ukvalifiserte remarketinglister: Vi kan bestemme at remarketinglister som bryter med retningslinjene våre, ikke er kvalifisert for bruk i Google Søk. Dette påvirker ikke remarketingkampanjer i Google Displaynettverk.

Suspensjon av domenet: Vi kan suspendere nettsteder som ikke overholder RLSA-retningslinjene. Det betyr at Google Ads-remarketing eller andre funksjoner for personlig tilpasset annonsering ikke kan brukes på nettstedet før problemet er løst.

Suspensjon av kontoen: Ved gjentatte overtredelser eller alvorlig overtredelse kan den aktuelle kontoen bli suspendert. Hvis dette skjer, stoppes visningen av alle annonser i den suspenderte kontoen, og vi aksepterer kanskje ikke ytterligere annonsering fra denne kontoen. Alle tilknyttede kontoer kan også bli suspendert for godt, og nye kontoer kan bli suspendert automatisk når de opprettes. Finn ut mer om suspenderte kontoer.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om retningslinjene, kan du ta kontakt med oss:
Kontakt brukerstøtten for Google Ads
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?