Gebruik van gegevens in gepersonaliseerde advertenties op Google Zoeken, Gmail en YouTube

Voor gepersonaliseerde advertenties op Google Zoeken, Gmail en YouTube zijn de volgende beleidsrichtlijnen van toepassing op het gebruik van gegevens die zijn verzameld van eigen klanten en van derden.

Alle adverteerders die gebruikmaken van functies voor gepersonaliseerde advertentietargeting moeten ook voldoen aan het beleid voor gepersonaliseerd adverteren.

Gegevens verzameld van eigen klanten 

Gegevens verzameld van eigen klanten zijn gegevens die u verzamelt van uw klanten, websitebezoekers en app-gebruikers tijdens hun interactie met uw producten en services. Gegevens moeten worden verzameld via uw eigen websites, apps, fysieke winkels of in andere situaties waarbij mensen rechtstreekse interactie hebben met uw producten en services om als gegevens verzameld van eigen klanten te worden beschouwd. 

Gegevens van derden 

Gegevens van derden zijn gebruikersgegevens die u koopt of op een andere manier verkrijgt van andere bronnen.

Beleid ten aanzien van gebruik van gegevens verzameld van eigen klanten en van derden

Het volgende is toegestaan:

 Gegevens verzameld van eigen klanten gebruiken om doelgroepen te maken voor advertentietargeting. 

 Gegevens van derden gebruiken om uw doelgroepen op basis van gegevens verzameld van eigen klanten te segmenteren. Dit omvat bijvoorbeeld het gebruik van gegevens van derden om te bepalen wanneer uw remarketingtag bezoekers kan toevoegen aan uw remarketinglijst.

Voorbeeld: U verkoopt pakketdeals voor cruises. U kunt gegevens van derden gebruiken om vast te stellen welke bezoekers afkomstig zijn uit gezinnen met kinderen en configureert vervolgens uw remarketingtags om alleen advertenties weer te geven aan gezinnen met kinderen.

Het volgende is niet toegestaan: 

Niet toegestaan Gegevens van derden gebruiken om doelgroepen te maken voor advertentietargeting.

Niet toegestaan Uw remarketingtags op websites of in apps plaatsen die niet van u zijn en niet door u worden beheerd, of andere websites toestaan hun remarketingtags op uw website of in uw app te plaatsen, om remarketinglijsten te maken. 

Voorbeeld: Als u een site voor babykleding heeft, kunt u een niet-gelieerde website die kinderwagens verkoopt niet toestaan een remarketingtag op uw website te plaatsen, zodat ze een remarketinglijst kunnen opstellen van mensen die babyproducten kopen.

Voorbeeld: U maakt een display-beeldadvertentie. Deze mag geen remarketingtag bevatten om een remarketinglijst op te stellen die is gebaseerd op bezoekers van een andere website dan die van u.

Niet toegestaan Gebruikersgegevens delen tussen niet-gelieerde adverteerders of bedrijven. Dit omvat tevens het delen van uw remarketinglijsten met en het gebruik van remarketinglijsten van niet-gelieerde adverteerders. 

Voorbeeld: Als u een website voor babykleding heeft, mag u uw remarketinglijsten met bezoekers die op zoek zijn naar babykleding niet delen met een niet-gelieerde adverteerder die kinderwagens verkoopt.

Niet toegestaan Gegevens van de ene beheerde klant gebruiken om een remarketinglijst te maken voor een andere, niet-gelieerde klant. 

Voorbeeld: Een manageraccount heeft twee beheerde accounts: een account voor een website met leningen voor auto's en een account voor een website van een autodealer. De websites zijn eigendom van verschillende bedrijven. Het manageraccount mag geen remarketinglijsten van de website met leningen voor auto's delen met die van de autodealer.

Niet toegestaan Lijsten delen binnen beheerde accounts, tenzij gebruikers een duidelijke merkrelatie kunnen herkennen tussen de eigenaar van de remarketinglijst en de adverteerder waarmee deze lijst wordt gedeeld.

Wat er gebeurt als u ons beleid schendt

Controle op de naleving van het beleid: We kunnen op elk gewenst moment controleren of uw bedrijf het RLSA-beleid naleeft. Wanneer we contact met u opnemen met het verzoek om informatie met betrekking tot de naleving van het beleid, moet u tijdig reageren en eventueel snel corrigerende maatregelen treffen om aan onze beleidsrichtlijnen te voldoen. Als u een manageraccount heeft, kunnen we ook contact opnemen met uw beheerde accounts om de naleving te controleren.

Melding van niet-naleving: Als wij van mening zijn dat u het RLSA-beleid schendt, nemen we contact met u op en verzoeken we u corrigerende maatregelen te treffen. Als u binnen de gegeven periode geen corrigerende maatregelen treft, kan aan u de mogelijkheid worden ontzegd om remarketinglijsten te gebruiken voor zoekadvertenties of kan de toegang tot uw Google Ads-accounts worden opgeschort. Wanneer er sprake is van ernstige of herhaalde schendingen, kan uw account zonder voorafgaande kennisgeving meteen worden opgeschort.

Niet in aanmerking komende remarketinglijsten: We kunnen remarketinglijsten die ons beleid schenden, opnemen als niet in aanmerking komend voor gebruik op Google Zoeken. Dit heeft geen gevolgen voor uw remarketingcampagnes op het Google Display Netwerk.

Uitschakeling van domeinen: We kunnen websites opschorten die het RLSA-beleid schenden. Dit betekent dat de website pas weer Google Ads-remarketing of andere functies voor gepersonaliseerd adverteren kan gebruiken nadat het probleem is verholpen.

Opschorting van het account: Een account kan worden opgeschort in geval van herhaalde schendingen of een ernstige schending. Als dit gebeurt, wordt de weergave van alle advertenties in het opgeschorte account stopgezet en accepteren we geen advertenties meer van dat account. Eventuele gerelateerde accounts kunnen ook permanent worden opgeschort en nieuwe accounts kunnen automatisch worden opgeschort. Meer informatie over opgeschorte accounts.

Heeft u hulp nodig?

Heeft u vragen over dit beleid? Laat het ons dan weten:
Contact opnemen met Google Ads-ondersteuning
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?