Финансови услуги: Русия

Правилата на Google Ads за финансовите услуги ще се променят около май 2015 г. Ще изясним изискванията за насочени към Русия реклами за финансови услуги.

През май 2015 г. ще актуализираме правилата си, за да отразят следните изисквания за фирмите, популяризиращи финансови услуги и продукти в Русия:

  • Рекламодателите трябва да имат валиден лиценз или да бъдат регистрирани към съответния руски орган.
  • На всяка целева страница трябва да се показва съответен валиден лиценз и/или регистрационен номер.
  • Всяко рекламно послание трябва да съдържа марката или регистрираното име на лицензирания и/или регистрирания доставчик на финансови услуги.

Google изисква от рекламодателите да спазват всички приложими закони и разпоредби във всички държави, където се показват рекламите им. Правилата ни за финансовите услуги ще бъдат актуализирани, за да отразят тези изисквания за Русия.

(публикувано на 11 май 2015 г.)

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?